סגור

מאסירים ועד חרדים: הרפורמות שהיו אמורות לסייע לחלשים - ונותרו מחוץ לחוק ההסדרים

בדברי ההסבר לחוק ההסדרים לא ניתן למצוא התייחסות לשיעורי העוני והאי שוויון; אולי זו הסיבה שרפורמות שאמורות היו לסייע לאוכלוסיות חלשות - לא שרדו את הטיוטות השונות של החוק


חוק ההסדרים מתמקד במעמד הביניים הישראלי, ופחות באוכלוסיות הדורשות התייחסות ספציפית. ביטוי לעובדה זו ניתן למצוא בדברי הפתיחה לחוק, המתייחסים לגידול בתוצר לנפש במשך השנים, ולפער הפריון לעומת מדינות ה-OECD. ואולם לא ניתן למצוא בדברי הפתיחה התייחסות לשיעורי העוני והאי שוויון. מטרת העל של חוק ההסדרים הנוכחי היא להגדיל את הצמיחה, אך אין בו התייחסות, אפילו אגבית, למבנה החברתי והכלכלי במדינה.


כך למשל, בטיוטה הנוכחית של חוק ההסדרים לא ניתן למצוא את הרפורמה לייעול מערך הכליאה, וגם לא את הרפורמה שבאה להבטיח שוויון בשירותי רווחה בין הערים. גם שתי רפורמות שנועדו לקדם תעסוקה איכותית בקרב השכבות החלשות לא נמצאות בטיוטה הסופית של חוק ההסדרים.
הרפורמה לייעול מערך הכליאה נועדה להבטיח כי לכל אסיר יהיו לפחות 4.5 מ"ר לעומת 3 מ"ר שיש לו כיום, כמו כן היא נועדה להבטיח כי ייסגרו מתקני הכליאה המיושנים, ויוקמו מתקני כליאה חדישים. הרפורמה גם כללה מתן אפשרות למעבר למאסר בפיקוח אלקטרוני לאסירים עם תקופת מאסר קצרה. אמנם לרפורמה היו גם היבטים שכללו התייעלות כלכלית, אך בסופו של דבר היא נועדה לשפר את מצבם של האסירים.
1 צפייה בגלריה
מוסף שבועי 8 .8.19 חרדים במסלול לימודים בהפרדה בקריה האקדמית אונו
מוסף שבועי 8 .8.19 חרדים במסלול לימודים בהפרדה בקריה האקדמית אונו
חרדים לומדים בקריה האקדמית אונו
(צילום: צביקה טישלר)
גם הרפורמה שאמורה היתה לתקן את המצב האבסורדי - שאליו התייחס לאחרונה מבקר המדינה - שבו דווקא הרשויות החלשות ביותר מקבלות תקציבי רווחה נמוכים יותר מהרשויות החזקות - נותרה מחוץ לחוק ההסדרים.
גם הרפורמה לאיחוד ההכשרות המקצועיות בגוף אחד, שאמורה לשפר את השירות למובטלים שמחפשים סיוע תעסוקתי, הוצאה מחוק ההסדרים.
רפורמה אחרת שנכללה תחילה בחוק ההסדרים אך הוצאה ממנו, נועדה לקדם תעסוקה איכותית בחברה החרדית. לפי התוכנית, יוקם מסלול "שירות לאומי טכנולוגי" שיביא להגדלת מספר החרדים המשתלבים בשוק העבודה, ולשיפור פוטנציאל ההשתכרות שלהם.
יצוין כי בחוק ההסדרים הקודם, בתקופת כהונתו של ישראל כץ כשר אוצר, נכללו הרפורמה לייעול מערך הכליאה, ורפורמה נוספת שעוסקת בהעברת הרשות לשיקום האסיר למשרד הרווחה. כמו כן, ניתן היה למצוא בו רפורמה נוספת העוסקת בהגדלת השירות האזרחי לחברה הערבית והחרדית.