סגור

בלעדי לכלכליסט
בקשה לייצוגית נגד לאומי: לא מעדכן בדבר הזכות לבטל ביטוח הקשור למשכנתא שנפרעה

המבקש בתביעה, שהיקפה מוערך ב-4 מיליון שקל, טוען כי כאשר נטל הלוואת משכנתא בבנק לאומי הוא נדרש לבצע ביטוח חיים באמצעות סוכנות ביטוח שבבעלות הבנק; לטענתו, לאחר פירעון מוקדם של ההלוואה, נמנעו בנק לאומי וסוכנות הביטוח ממתן הודעה ברורה בדבר זכאותו לסיים גם את חוזי הביטוח - וזאת תוך הפרת חובת תום הלב המוגברת המוטלת עליהם

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית, המוערכת ב-4 מיליון שקל, נגד בנק לאומי ונגד סוכנות ביטוח הנמצאת בבעלות הבנק. המבקש טוען, באמצעות עו"ד עידו שטיינר, כי נטל הלוואת משכנתא אצל בנק לאומי, ולשם הבטחת ההשקעה נדרש לבצע ביטוח חיים באמצעות סוכנות ביטוח בבעלות בנק לאומי. אולם, לטענת המבקש, לאחר פירעון מוקדם של ההלוואה, נמנעו בנק לאומי וסוכנות הביטוח ממתן הודעה ברורה בדבר זכאותו של המבקש לסילוק חוזי הביטוח - זאת תוך הפרת הוראות המאסדר וחובת תום הלב המוגברת המוטלת על כתפיהם.
במסגרת הבקשה טוען המבקש כי עקב חוסר מודעותו שילם במשך כשנתיים כפל דמי ביטוח בגין ביטוח החיים, משום שנדרש במסגרת ההלוואה החדשה, שנלקחה בבנק אחר, לבטח את עצמו שוב. את תביעתו האישית העמיד המבקש על כ-4,000 שקל.
בית המשפט התבקש לקבוע כי הקבוצה שבשמה מוגשת התובענה הייצוגית תכלול את מי שביצע פירעון מוקדם, חלקי או מלא, של הלוואת משכנתא אצל בנק לאומי ולא קיבל הודעה ברורה בדבר זכותו לביטול או הקטנת חוזי ביטוח החיים הקשורים להלוואה.
2 צפייה בגלריה
בנק לאומי הסניף המרכזי תל אביב
בנק לאומי הסניף המרכזי תל אביב
הסניף המרכזי בתל אביב של בנק לאומי
(צילום: בלומברג )
המבקש מציין כי הטענה המרכזית העומדת בבסיס הבקשה היא העובדה שבנק לאומי וסוכנות ביטוח בבעלותו נמנעו ממתן התראה ראויה וברורה לחברי הקבוצה בדבר העובדה שבעת סילוק משכנתא או הקטנת סכום החוב הם רשאים לבטל את ביטוח החיים בו חויבו. "ויובהר, רכישת ביטוח החיים אינה רצונית והיא נכפית על לוקחי ההלוואות כדי להגן על השקעת התאגיד הבנקאי. זו אינה רכישה התנדבותית שהמבוטח חפץ בה, ולאור עובדה מהותית זו יש לבחון את התנהלות בנק לאומי".
המבקש מציין כי בשנת 2010 קיבל את הצעת בנק לאומי לבצע את ביטוחי החיים והנכס הנדרשים עקב המשכנתא באמצעות סוכנות ביטוח בבעלות הבנק. אז התקשר המבקש באמצעות סוכנות הביטוח עם חברת הביטוח הפניקס בביטוח חיים "ריסק למקרה מוות- ביטוח משכנתא צמוד למדד בפרמיה משתנה כל שנה".
2 צפייה בגלריה
עו"ד עידו שטיינר
עו"ד עידו שטיינר
עו"ד עידו שטיינר
עוד נטען כי בעקבות שינויים בחייו האישיים סילק המבקש את המשכנתא בבנק לאומי ולקח תחתיה משכנתא בבנק אחר. במסגרת המשכנתא החדשה שנטל נדרש המבקש לבטח הן את עצמו והן את הנכס, ולאור כך רכש פוליסות נוספות לביטוח חיים ודירה בחברת מנורה החל מחודש אוגוסט 2018. "אף שהמשכנתא לבנק לאומי סולקה, לא טרחו המשיבות לבטל את הביטוחים שצורפו לה, ואף לא טרחו ליידע את המבקש כי אין עוד צורך בביטוח החיים שרכש בשנת 2010. וכך בין השנים 2020-2018 נשא המבקש בלי ידיעתו בכפל עלויות ביטוחי חיים, הן בעבור המשכנתא שבוטלה והן בעבור המשכנתא החדשה - ביטוחים שבהם לא חפץ בכל מקרה, אלא נאלץ ליטול עקב הלוואת הדיור. רק בחודש מרץ 2020, בעקבות קבלת מכתב התראה מחברת ביטוח הפניקס בדבר חוב על תשלום פרמיה, נודע למבקש כי הוא נושא בעלות ביטוחי הכפל זה שנתיים. ויובהר, המבקש לא חפץ בביטוח חיים כפול, לא היה לו צורך בו ומצבו הכלכלי גם לא איפשר לו מותרות שכאלו. בשל הכשל בהתנהלות בנק לאומי נאלץ המבקש לשאת בעלות הכפולה". טרם הוגשה תגובת הבנק וסוכנות הביטוח לבית המשפט.
מבנק לאומי נמסר בתגובה: "לאומי פועל בהתאם להוראות הדין. התביעה טרם נמסרה לבנק".