סגור
Dun's 100

היבטים משפטיים ומיסויים במע"מ

מה עלול לגרום לסיבוכי מע"מ בעסק? אילו עסקים נמצאים בסיכון מוגבר לבעיות ואי הבנות בתשלומי מע"מ? מה צריך לבדוק בחשבוניות כשמקבלים אותן, כיצד ממזערים את הסיכון לטעות בחישובי מע"מ ומה עושים אם פתאום קיבלתם דרישה של תשלום מע"מ בדיעבד. עורך הדין רני שוורץ ממשרד עו"ד ירון אלדר פלר שוורץ ושות' בפודקאסט שמעניק הסבר מקיף על היבטים משפטיים ומיוסיים בתחום המע"מ