סגור

אכזבה בשוק התעסוקה: שיעור האבטלה ביולי חזר לעלות

לפי החישוב המורחב של הלמ"ס האבטלה עלתה ל-9.0% בחודש שעבר שהם 384 אלף מובטלים. החשש - בעיה נרחבת וקשה של אבטלה כרונית


אכזבה מנתוני התעסוקה של המשק הישראלי. בניגוד לציפיות לירידה באבטלה עם סיום הארכות דמי האבטלה בסוף יוני - שיעור האבטלה רשם עליה קלה בראשית יולי. השיעור לפי החישוב המורחב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עלה מ-8.8% שהם 377 אלף איש במחצית השנייה של יוני ל-9.0% שהם 384 אלף במחצית הראשונה של יולי. שעור האבטלה לפי החישוב המצומצם בו משתמש האוצר עלה באותה תקופה מ-6.6% ל-6.7% שהם 280 אלף איש.
מראשית מאי רשמה האבטלה לפי החישוב המורחב ירידה קלה בלבד מ-9.6% שהם 399 אלף ל-9% שהם 384 אלף, כלומר ירידה של 15 אלף מובטלים בלבד. האבטלה לפי החישוב המצומצם דרכה בתקופה זו במקום על 6.7%. המשמעות - משבר קשה המעיד על בעיה נרחבת של אבטלה כרונית. הנתונים מפתיעים במיוחד לאור העובדה שבמשק כ-130 אלף משרות פנויות.

1 צפייה בגלריה
לשכת התעסוקה חולון שירות התעסוקה אבטלה
לשכת התעסוקה חולון שירות התעסוקה אבטלה
שירות התעסוקה
(קובי קואנקס)

הלמ"ס מפרסמת שלושה נתוני אבטלה עיקריים בתקופת הקורונה: אחוז הבלתי מועסקים (מובטלים בהגדרה הקלסית – אנשים ללא מקום עבודה שמחפשים עבודה) ירד מ-5.6% במחצית השנייה של יוני ל-5.4%, שהם 225 אלף איש, במחצית הראשונה של יולי. לנתון זה אין הרבה משמעות בתקופת הקורונה בגלל הכמות הגדולה של אנשים בחל"ת. בנוסף הנתון החצי חודשי של הבלתי מועסקים נתון לתנודות גדולות ובלתי מוסברות. ממילא, קשה מאוד להסתמך על נתון זה להערכת מספר מחפשי העבודה ללא מעסיק במשק.
אחוז הבלתי מועסקים והנעדרים מעבודתם עלה מ-6.6%, שהם 274 אלף איש, במחצית השנייה של יוני ל-6.7%, שהם 280 אלף איש במחצית הראשונה של יולי. ההגדרה של נעדרים בכל שבוע הסקר מעבודתם אמורה לאתר את הנמצאים בחופשה ללא תשלום. הבלתי מועסקים פלוס הנעדרים כל השבוע זה הנתון המצומצם באמצעותו מודד משרד האוצר את האבטלה.
הנתון המרחיב של הלמ"ס כולל את הבלתי מועסקים, אנשים שנעדרו כל השבוע מעבודתם וכן אנשים שאיבדו את מקום עבודתם בתקופת הקורונה ואינם מחפשים עבודה. זה הנתון הקרוב יותר למצב בשטח. שעור האבטלה לפי החישוב המרחיב עלה מ-8.8%, שהם 377 אלף מובטלים במחצית השנייה של יוני ל-9.0% שהם 384 אלף איש במחצית הראשונה של יולי.