סגור
גג עמוד NSO דסקטופ

תחקיר NSO והמשטרה
היועמ"ש מקים צוות לבדיקת פרשת המשטרה ו-NSO שנחשפה ב"כלכליסט": "תמונה מדאיגה עד מאוד"

בעקבות תחקיר "כלכליסט" הודיע היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב קובי שבתאי, שהוא מקים צוות לבדיקת הטענות על שימוש לא חוקי בתוכנת הריגול פגסוס של NSO. בין היתר כתב מנדלבליט למפכ"ל: "לא פורטו בפנינו הליכי הפיקוח והבקרה הקיימים במשטרה לביצוע האזנת הסתר לתקשורת בין מחשבים"

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע הערב (ה') למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי כי החליט להקים צוות שיבחן את הטענות שעולות מתחקיר "כלכליסט" שפורסם בימים האחרונים בנוגע לשימוש של המשטרה באמצעים טכנולוגיים לצורך מעקב אחר אזרחים בלי לקבל צווים מבית המשפט כנדרש.
במכתב ששלח ופורסם הערב מציין מנדלבליט כי בראש הצוות תעמוד המשנה ליועמ"ש (משפט פלילי) עמית מררי, שנושא הבקרה על האזנות הסתר מצוי בתחום טיפולה. בנוסף אליה ימונו לצוות שני גורמים "בעלי מומחיות רלוונטית".
לקריאת מכתבו המלא של היועמ"ש למפכ"ל המשטרה - לחצו כאן
מנדלבליט מבקש משבתאי שהמשטרה תעביר למשרד היועמ"ש בימים הקרובים את הצווים להאזנה לתקשורת בין מחשבים בדרך של חדירה סמויה למכשירי קצה, שניתנו לה, גם אם לא מומשו בפועל, בין השנים 2021-2020 לשם בקרה נוספת. עוד מבקש מנדלבליט מהמשטרה לבדוק את האפשרות לחסימה טכנית של יכולות החורגות מגדר הסמכויות המוקנות בחוק האזנת סתר, וכן לבדוק את הצורך בטיוב אמצעי הפיקוח והבקרה סביב הפעלת הכלים שבהם המשטרה משתמשת.
היועץ המשפטי העלה נקודה מדאיגה, לפיה "לא פורטו בפנינו הליכי הפיקוח והבקרה הקיימים במשטרה לעניין ביצוע הפעולות באמצעות כלי האזנת הסתר לתקשורת בין מחשבים". הוא מוסיף ומדגיש כי על פניו "נראה שיש מקום להמשך בחינה של יכולת החיווי והתיעוד של הגישה לכלים לביצוע האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, לרבות הפעולות שנעשו בכל גישה, כך שניתן יהיה להתחקות אחר פעולה בלתי מורשית והפרת נוהלי עבודה במסגרת השימוש בכלים".
1 צפייה בגלריה
המפכ"ל יעקב שבתאי והיועץ המשפטי לממשל אביחי מנדלבליט
המפכ"ל יעקב שבתאי והיועץ המשפטי לממשל אביחי מנדלבליט
המפכ"ל יעקב שבתאי והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
(צילום: עמית שאבי, אלכס קולומויסקי)
מכתבו של מנדלבליט למפכ"ל נשלח פחות מיממה לאחר שתחקיר "כלכליסט" חשף גם כיצד נאסף מידע על פעיל חברתי באמצעות התוכנה של NSO, שגילתה בין היתר שימוש באפליקציית "גריינדר" להיכרויות בין גברים - מידע שבו השתמשה המשטרה כ"מנוף לחקירה".
מנדלבליט כתב למפכ"ל שבתאי כי קשה להפריז בחומרת הפגיעה הנטענת בזכויות היסוד שעולה מתחקיר "כלכליסט". עוד הוא ציין כי הטענות לא היו מוכרות לו ולאנשי משרדו לפני כן, ולפיכך פנו באופן מיידי לראש אגף חקירות ומודיעין בקשת רחבה של שאלות. לדברי מנדלבליט, ביום שלישי התקבלה תשובה ראשונית ואחריה התייחסות והבהרות נוספות, וכן הוא ציין כי אנשי משרדו ניהלו שיחות עם גורמי המקצוע בייעוץ המשפטי של המשטרה ובאגף החקירות והמודיעין לצורך קבלת מידע וחומרים נוספים.
"לא פורטו בפנינו הליכי הפיקוח והבקרה הקיימים במשטרה לעניין ביצוע הפעולות באמצעות כלי האזנת הסתר לתקשורת בין מחשבים"
מנדלבליט ציין כי ביחס לאופן שבו משטרת ישראל פועלת בארגון הוא מצא ממכלול החומרים שקיבל כי "לא מצאנו כל בסיס לחשש אודות שימוש ארגוני שלא כדין שמבצעת משטרת ישראל באמצעים העומדים לרשותה, ונחה דעתנו כי משטרת ישראל פועלת מכוח סמכויותיה על פי דין". עם זאת, ציין היועמ"ש כי "בדיקת הדברים, הן במישור המערכתי והן במישור הפרטני, עוד צפויה להימשך".
היועמ"ש ציין כי מהמידע שהוצג על ידי המשטרה השימוש בכלים הטכנולוגיים נעשה במסגרת הסמכויות המוקנות למשטרה לפי חוק האזנות סתר, והשימוש בסמכות הוא רק ביחס למידע שהוא בבחינת תקשורת בין מחשבים מעת ההתחברות של הכלי הטכנולוגי למכשיר הקצה של יעד ההאזנה ואילך, וכי יכולות שאינן בגדר סמכויות אלה אינן מופעלות, "ואף חלקן נוונו לכתחילה, על מנת להתאימן לסמכויות המשטרה". עוד הוא כתב כי מהמידע שהוצג לו המשטרה מפעילה את הסמכות בהתאם לחוק ורק לפי צו בית משפט, שמקבל תמונה עובדתית רחבה הכוללת התייחסות לאופן ביצוע ההאזנה.

"נדרשים להסתייע בטכנולוגיות ובשירותים מחברות אזרחיות"

למרות זאת, מנדלבליט ציין כי באשר למישור הפרטני תיאור המקרים שהוצגו ב"כלכליסט" מעלה "תמונה מדאיגה עד מאוד", כדבריו, וכי מהמידע שנמסר לו המשטרה עדיין עושה מאמץ להתחקות אחר הדברים. "ככל שאכן תתגלה התנהלות פסולה", כותב מנדלבליט, "עשויה זו בהחלט לעלות כדי עבירה פלילית, וככל שיימצא בסיס לכך היא תחייב מיצוי הדין".
מנדלבליט ציין במכתבו לגבי השימוש של המשטרה בתוכנות של חברות אזרחיות דוגמת NSO, כי "בעידן של מציאות טכנולוגית משתנה ומתפתחת באופן מואץ, גופי המינהל במדינת ישראל, לרבות גופי הביטחון ורשויות האכיפה, נדרשים לעתים להסתייע בטכנולוגיות ובשירותים מחברות אזרחיות לשם מילוי תפקידם כהלכה". עם זאת, הוא ציין כי "שוקף לנו באופן ברור כי לא נעשית חריגה מסמכות בביצוע הפעולות הטכנולוגיות של האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים באמצעות הכלים שנרכשו על ידי משטרת ישראל".
מנדלבליט ציין כי מדברי המשטרה עולה ש"עובדי החברה המספקת את כלי ההאזנה אינם חשופים למידע המופק באמצעות הכלים, וכי הם מספקים תמיכה טכנית בלבד במקרים המתאימים".
עוד הוא הוסיף באשר להעסקת מומחים ויועצים בשירות המשטרה בהקשר זה כי מהתשובות שקיבל עולה כי "תהליך הפעלת הסמכות והפקת המידע אינו חורג מהתפיסה המשפטית המקובלת בדבר הפעלת סמכויות שלטוניות במובן זה שהפעלת הכלים האמורים נעשית בידי מספר מצומצם של שוטרים שהוסמכו לכך". הוא הוסיף כי מהתשובות שקיבל מהמשטרה עלה כי "קבלת ההחלטות נעשית על ידי השוטרים המוסמכים, בעוד המומחים והיועצים אינם מפעילים שיקול דעת מהותי, אלא פועלים רק בכפוף להוראותיהם של אנשי המשטרה".
השר לביטחון פנים עומר בר לב מסר הערב: "בימים האחרונים מיהרו רבים לשפוט את המשטרה ולהעמיק את אי האמון בה ובפעילותה. באותה העת ממש התקיימה בדיקה מעמיקה ויסודית של היועץ המשפטי לממשלה, אשר מבחינתו עולה כי המשטרה כמערכת פועלת כדין. ממצאי הבדיקה משדרים מסר לכלל אזרחי ישראל שאנו חיים במדינת חוק בה נשמרות זכויות פרט ואזרח.
"לצד ממצאים אלו, עלינו להמשיך ולהעמיק את חקר העניין ולשקם את אמון הציבור במשטרת ישראל - ובדיוק לשם כך הוקם צוות הבדיקה בראשותה של המשנה ליועמ"ש, עו"ד עמית מררי. אנחנו נמשיך לחתור לשיפור, ואם יימצאו כשלים כלשהם במישור הפרטני, הדין ימוצה עמם!"