סגור

האם אפשר להתפטר בחל"ת ומי זכאי לפיצויים - מדריך להתפטרות

האם מעסיק יכול לחייב אתכם לקחת ימי חופשה ההתפטרות, האם תוכלו לחזור בכם מההודעה, כמה זמן מראש צריך להודיע ולמה זה חייב להיות בכתב

משבר הקורונה הציב בחזית המלחמה בנגיף לא רק את ההתמודדות עמו, אלא את התמודדותם של עסקים רבים עם ירידה בהיקפי העבודה ודרישותיה, המצריכה התאמות מחודשות בהעסקת עובדים. לעומת זאת, בתחומים מסוימים היקפי העבודה והצורך בעובדים חדשים דווקא עלו, ונפתחו הזדמנויות חדשות למי ששואפים לעשות שינוי בקריירה או מחפשים דרך מקצועית חדשה. במקרים אחרים, החיפוש אחר מקום עבודה נעשה למרבה הצער בלית ברירה.
לאור השינויים הרבים והשאלות המתעוררות בחרנו להביא בפניכם מדריך קצר בנוגע לדרך הנכונה והחוקית להתפטרות עובד ממקום עבודתו בנסיבות שונות. מהן חובותיו של העובד בהתפטרות? מהן חובות המעסיק? ומהן המשמעויות המשפטיות של מעשה ההתפטרות.
1 צפייה בגלריה
לימור ארגוב שנהב
לימור ארגוב שנהב
עו"ד לימור ארגוב שנהב
(צילום: יורם רשף)

1. מה עשויות להיות ההשלכות של התפטרותי ממקום העבודה?
ככלל, על העובד לקחת בחשבון שהתפטרות אינה מזכה בתשלום פיצויי פיטורים, למעט שחרור הכספים שהופקדו עבור העובד בקופות הפיצויים (בקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים) בנסיבות מסויימות.
בנוסף, בסיום יחסי עבודה יופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני באופן שעלול לפגוע בזכויות שנצברו לפרישה ולעיתים לאובדן של זכויות מסוימות. לפיכך, מומלץ עם סיום העסקה ליצור קשר עם חברת הביטוח ולהסדיר את שמירת הזכויות באמצעות תשלום הקרוי "ריסק" (השומר על הזכויות) או באמצעות הפקדות עצמאיות.
2. ברצוני להפסיק את עבודתי אצל המעסיק. מה עלי לעשות תחילה?
עובדים אשר מעוניינים להביא את יחסי העבודה לסיומם מחויבים לעשות זאת בהודעה מוקדמת מראש ובכתב בהתאם לוותק במקום העבודה. על מנת שלא תהא מחלוקת מול המעסיק, מומלץ להודיע למעסיק בכתב על ההתפטרות, סיבת ההתפטרות ותקופת ההודעה המוקדמת שבה העובד ממשיך להעמיד את עצמו לרשות המעסיק.
שימו לב – המעסיק אינו חייב לאפשר לעובד לתת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק או בחוזה העסקתו עם המעסיק, ולכן על העובד לתכנן את המועדים היטב טרם מתן הודעת ההתפטרות.
3. האם אני יכול/ה להתפטר בזמן שאני שוהה בחל"ת?
כאשר עובד נמצא בחל"ת כפויה לזמן בלתי מוגבל הוא יכול לבקש ממעסיקו, ככל ומתאפשר, להחזירו למקום העבודה. מעסיק שלא מעוניין בחזרת העובד או לחילופין אינו יכול לאפשר זאת מטעמים שונים עשוי להיחשב ככזה אשר מרע את תנאי העובד וכתוצאה מכך קמה הזכות לעובד להתפטר בדין מפוטר. המשמעות היא קבלת תשלום פיצויי פיטורים מהמעסיק על אף שהעובד הוא שהתפטר מעבודתו. נכון להיום אין הלכה חד משמעית בנושא וכל מקרה ייבחן לגופו לרבות תום הלב של הצדדים ונסיבות המקרה.
4. מהי תקופת ההודעה המוקדמת שאותה אני נדרש/ת לתת טרם התפטרותי?
עובד בשכר חודשי אשר הועסק פחות משנה במקום עבודתו, נדרש למתן יום הודעה מוקדמת בגין ששת החודשים הראשונים ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף. עובד אשר הועסק יותר משנת עבודה מחויב למתן הודעה מוקדמת של חודש ימים.
עובד בשכר שעתי נדרש במהלך שנת עבודתו הראשונה ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה. לאחר שנת עבודתו הראשונה נדרש העובד ל – 14 ימי הודעה מוקדמת בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה ועד למקסימום של 20 ימי הודעה מוקדמת. לאחר שנת עבודתו השנייה נדרש העובד ל-21 ימי הודעה מוקדמת בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה ועד למקסימום של 27 ימי הודעה מוקדמת. החל מהשנה השלישית ואילך נדרש עובד בשכר שעתי לחודש הודעה מוקדמת.
5. אילו תשלומים מגיעים לי מהמעסיק במהלך תקופת ההודעה המוקדמת?
תקופת ההודעה המוקדמת נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר ועניין. על המעסיק חלה חובה לשלם לעובד את כל תנאי העסקתו לרבות שכר עבודה, שעות נוספות, תשלומים סוציאליים, צבירת חופשה, הבראה ומחלה.
6. המעביד מוותר על תקופת ההודעה המוקדמת שנתתי. האם מגיע לי תשלום?
במקרה שהעובד נתן הודעה מוקדמת להתפטרות והמעסיק מבקש לוותר על נוכחותו במקום העבודה או לחילופין מבקש לקטוע את יחסי ההעסקה מיידית, על המעסיק חלה חובה לשלם לעובד תשלום השווה לגובה השכר שהיה מקבל העובד בתקופת ההודעה המוקדמת לו המשיך לעבוד.
אם יחסי העבודה נקטעים מיידית ביוזמת המעסיק עליו לשלם תשלום בגובה השכר בלבד ללא תנאים סוציאליים והטבות נלוות. תשלום זה קרוי "חלף הודעה מוקדמת" או "תמורת הודעה מוקדמת".
אם העובד לא נדרש להגיע למקום העבודה אולם יחסי העבודה נקטעים במועד שבו ביקש העובד לעזוב, על המעסיק לשלם את מלוא תנאיו כאילו עבד (לרבות תנאים סוציאליים ויתר ההטבות הנלוות).
7. האם ניתן לחפוף ימי חופשה עם תקופת ההודעה המוקדמת?
בהסכמת הצדדים ניתן להסכים על ניצול חופשה בחפיפה לתקופת ההודעה המוקדמת.
עם זאת, כאשר המעסיק מבקש שהעובד ינצל ימי חופשה בחפיפה לתקופת ההודעה המוקדמת העובד הוא יכול לעשות כן רק בימי ההודעה המוקדמת העולים על 14 ימים. ככל ומדובר בחופשה כפויה הארוכה מ-7 ימים, המעסיק מחויב להודיע לעובד על כך שבועיים מראש.
יודגש, כי המעסיק אינו חייב לאפשר לעובד המבקש לצאת לחופשה על חשבון תקופת ההודעה המוקדמת את מועדי החופשה אם נדרש הוא במקום העבודה לצורך עריכת חפיפה טרם עזיבתו או מכל סיבה עניינית אחרת.
8. חליתי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. מה עלי לעשות?
ככל והעובד מחזיק באישור רפואי מקופת חולים מאושרת, על המעסיק חלה חובה לאפשר לעובד לנצל את ימי מחלתו כדין. לאחר סיום מחלתו, העובד לא יצטרך להשלים את ימי ההודעה המוקדמת בהם נעדר והמעסיק לא יוכל במצב זה לנכות משכר העובד את תקופת ההודעה המוקדמת בה נעדר בשל מחלתו.
9. התפטרתי בשעת כעס – האם אוכל לחזור בי מההתפטרות?
ככל והודעת ההתפטרות נמסרה בשעת כעס או מריבה עם המעסיק רשאי העובד לחזור בו מן ההתפטרות. נדגיש, כי גם למעסיק הזכות שלא לקבל את הודעת החזרה מהתפטרות בנסיבות מסוימות ולראות בעובד כמי שהתפטר מעבודתו. לכן מומלץ תמיד להודיע על התפטרות בכתב ולאחר מחשבה ובוודאי לא בעל פה ובשעת כעס.
10. האם יש תשלומים וזכויות שהמעסיק מחויב לשלם לי במצב של התפטרות?
כאשר עובד מתפטר ממקום עבודתו מחויב המעסיק לבצע גמר חשבון על פי דין ולשלם לעובד שכר עבודה בעבור תקופת ההודעה המוקדמת, הכולל את מלוא התנאים הסוציאליים של העובד; תשלום דמי הבראה יחסיים לשנת העבודה בה מסיים העובד את עבודתו (ובהנחה שהשלים שנת עבודה אחת) וכן פדיון ימי חופשה צבורים, אם צבורים לעובד. יש לשים לב כי עובד לא זכאי לתשלום על ימי מחלה שלא נוצלו בסיום העסקתו.
11. האם כאשר אני מתפטר/ת אני זכאי/ת לפיצויים?
ככלל, עובדים אשר החליטו להתפטר מעבודתם אינם זכאים לפיצויי פיטורים.
יחד עם זאת, כיום עובדים רבים כפופים לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק במסגרתו חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, במסגרתו זכאים העובדים למשוך את כספי הפיצויים שנצברו במהלך העסקתם, ובכפוף לתנאים מסוימים.
במקרים שבהם חתום העובד על הסדר חוזי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים והמעסיק הפקיד עבורו לכל אורך תקופת העסקתו 8.33% משכר עבודתו לפיצויים, יהיה זכאי העובד, בנסיבות מסוימות, למשיכת כל קופת הפיצויים גם אם התפטר מעבודתו.
בכל מקרה בהתפטרות אין העובד זכאי ל"השלמת פיצויים" מעבר לצבור בקופת הפיצויים.
יש נסיבות שבהן עובד שהתפטר יהיה זכאי למלוא פיצויי הפיטורים. כך לדוגמה בנסיבות של הרעה מוחשית בתנאי העבודה; עקב מצב רפואי; התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד; התפטרות עקב הגעה לגיל פרישה ועוד.
12. האם יש טפסים שהמעסיק נדרש למסור לי עם התפטרותי?
בהחלט. בכל מקרה של סיום העסקה, בין בהתפטרות ובין בפיטורים, על המעסיק למסור לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעסיק; מכתב לשחרור כספי התגמולים והפיצויים שנצברו במהלך עבודתך בביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים) וכן הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161) למס הכנסה במסגרתו פירוט כספי הפיצויים ופטור ממס שזכאים לו. אם נפתחה לך קרן השתלמות, עליך לקבל מכתב שחרור מהמעסיק גם לכספים שנצברו בקרן. כמו כן העובד זכאי גם בגין שנת עבודתו האחרונה לטופס 106 המפרט את התשלומים והניכויים משכרך לאורך שנת העבודה האחרונה.
13. האם אני זכאי/ת לדמי אבטלה כאשר אני מחליט להתפטר מהעבודה?
עובד שהתפטר מרצונו ללא סיבה מוצדקת, זכאי לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מהמועד בו נרשם בשירות התעסוקה. עם זאת, כאשר ההתפטרות הוגדרה מוצדקת, ישנם מקרים בהם העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה החל מ-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה בשירות התעסוקה.
עו״ד לימור ארגוב-שנהב, היא שותפה מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וקסלר ברגמן ושות׳.