סגור

בשל טענות לליקויים חמורים בהתנהלותה: בקשת פירוק לעמותת "משפחה חדשה"

לאחר ביקורת של אנשי יחידת רשם העמותות, ממנה עלה חשד כי פעילות העמותה הינה למטרות עסקיות, הגישה יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים בקשה לפירוקה. העמותה עוסקת, בין השאר, במתן ייעוץ וסיוע משפטי בענייני משפחה, ובהנפקת "תעודות זוגיות" שלטענתה מזכות את מחזיקיהן בזכויות השוות לאלו של בני זוג נשואים

רשם העמותות הגיש היום (ב'), באמצעות יחידת אכיפה ובקרה, בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפירוק עמותת "משפחה חדשה". בקשת הפירוק מתבססת על ביקורת עומק שערך הרשם בעמותה, אשר מצאה לטענתו ליקויים חמורים בהתנהלותה. בין היתר נטען כי נמצא שהעמותה חילקה רווחים למייסדת, עוה"ד אירית רוזנבלום, בניגוד להוראות חוק העמותות; חלוקת הרווחים נעשתה בדרך של התקשרות של העמותה עם חברה פרטית, בבעלותה של רוזנבלום, אליה הועברו סכומי כסף משמעותיים ללא כל פיקוח מצד מוסדות העמותה. באופן דומה, נטען, העבירה העמותה כספים לחברה פרטית, בה משמש אחיה של עוה"ד רוזנבלום כאחד משני בעלי המניות והדירקטורים. הביקורת מצאה כי עוה"ד רוזנבלום, ששימשה גם כמנכ"לית העמותה, פעלה בניגוד עניינים ואישרה התקשרויות מהן היא וקרוביה הפיקו רווחים כספיים.
עוד נטען, כי מהביקורת שערך רשם העמותות עלה גם חשד כבד לפיו עיקר פעילותה של העמותה הוא למטרות עסקיות, וכי כספים שגבתה העמותה מלקוחות כשכר טרחה עבור שירותים משפטיים שנתנה, סווגו בדיווחיה הכספיים כתרומות. כך נטען, כי חרף מספר רב של הזדמנויות שניתנו לה, העמותה לא המציאה לרשם את המסמכים שנדרשו ממנה וסיפקה תשובות חלקיות בלבד לפניות הביקורת.
במסגרת בקשת הפירוק מציין רשם העמותות, באמצעות עו"ד רועי מגידו, כי מאז חודש יולי 2017 החל הרשם בביקורת עומק בעניינה של העמותה. במאי 2020 (במסגרת התגובה לטיוטת דו"ח הביקורת) נטען בבקשת הפירוק כי העמותה השיבה, בין היתר, שההתקשרות עם חברה בבעלות המנכ"לית לא מהווה חלוקת רווחים מאחר ומדובר בהעמדת נכס של חבר העמותה לעמותה. כמו כן טענה העמותה כי מדובר בזכאות משפטית לקבלת גמול עליו ויתרה המנכ"לית לאורך שנים. בנוסף נטען, כי לא היתה כל מניעה להתקשרות עם חברה בה אחיה של רוזנבלום הינו אחד מבעלי המניות, וכי הכספים שולמו לחברה של האח כקבלנית משנה. למעשה, דחתה העמותה את הטענות כנגדה.
במסגרת הדו"ח שערך רשם העמותות צוין בהקשר של ההתקשרות עם אחיה של רוזנבלום, כי "העמותה התקשרה עם חברה שאחיה של המנכ"לית הוא אחד משני בעלי המניות והדירקטורים שלה, לצורך קבלת שירותי פרסום, עיצוב, מיתוג, מודעות וקמפיין תשדירים לטלויזיה, וזאת ללא שנבחנו חלופות נוספות ואין כל אינדקציה לכך שנבחנה סבירות המחיר המשולם על ידי העמותה".
במסגרת התגובה לטיוטת הדו"ח השיבה העמותה כי סכום של כ-400 אלף שקל שולם לחברת הפרסום כקבלנית משנה והועבר לספקים שונים הקשורים בפרסום, כך שהסכום שנותר בידי החברה כתוצאה מההתקשרות עמד על כ-45 אלף שקל. לטענתה, מדובר בסכום סביר ונמוך בגין השירות שהתקבל - הפקת שני סרטים לטלוויזיה. כמו כן, לטענתה, החברה נבחרה לספק את שירותי הפרסום לאור מקצועיותה, מומחיותה וכישוריה ולאחר בחינת שיקולים ענייניים בלבד.
עוד נטען בדו"ח, כי רוזנבלום הינה מקבלת השכר הגבוה בעמותה - בפער חריג מיתר העובדים. כך, נטען, שכר הברוטו של המנכ"לית עמד בשנים 2015-2016 על בין 545 אלף שקל ל-557 אלף שקל, בעוד ששכר הברוטו של ארבעת מקבלי השכר הגבוה הנוספים עמד בשנת 2016 על בין 43 אלף שקל ל-155 אלף שקל. על פי הדו"ח, אין כל אינדיקציה לפיקוח אפקטיבי של מוסדות העמותה אחר פעילותה של המנכ"לית, ונראה כי היא פועלת בעמותה ללא פיקוח ובקרה נאותים.
במסגרת התגובה לטיוטת הדו"ח השיבה העמותה כי פערי השכר נובעים מכך שהמנכ"לית הינה העובדת הוותיקה בעמותה, ובעלת הכישורים המקצועיים וההשכלה הנדרשת לקידום המטרות, יחד עם שעות העבודה הרבות שלה בשירות העמותה.
1 צפייה בגלריה
אירית רוזנבלום משפחה חדשה
אירית רוזנבלום משפחה חדשה
עו"ד אירית רוזנבלום, "משפחה חדשה"
(צילום: אביגיל עוזי)
עמותת משפחה חדשה זכתה לפרסום רב בשנים האחרונות, ועוסקת בין השאר במתן ייעוץ וסיוע משפטי בכל הנוגע לענייני משפחה, ובהנפקת תעודות זוגיות - אשר לטענת העמותה, מזכות את מחזיקיהן בזכויות השוות לאלו של בני זוג נשואים. כמו כן נותנת העמותה ייעוץ בענייני עריכת הסכמי ממון, צוואות, טקסי נשואים אזרחיים, הורות משותפת, פונדקאות ועוד.
מעמותת משפחה חדשה נמסר בתגובה: "העמותה פועלת מאז הקמתה ועד היום בהתאם לדין, ותוך הקפדה יתרה על שמירת הפרטיות של הפונים אליה והנהנים משירותיה. בעמותה התקיימה ביקורת עומק במהלכה נדרשה העמותה, בין היתר, לחשוף את פרטי כל הפונים אליה, לרבות סיבות הפניה והייעוץ שניתן לפונים על ידי העמותה. העמותה עמדה איתן וסירבה לפגוע בפרטיות הנהנים משירותיה ולחשוף את הפרטים המבוקשים. העמותה סבורה כי עמידה איתנה זו היתה גורם מרכזי בהחלטות רשם העמותות.
"הטענות שנטענו כלפי העמותה מופרכות מיסודן, והעמותה הציגה לנציגי רשם העמותות אסמכתאות המעידות בבירור על הדברים. לצערה של העמותה גורמי הממשל בחרו, מסיבותיהם, להתעלם מהתשובות והאסמכתאות ולהגיש בקשה לפירוק שנשלחה לתקשורת אך למרבה התמיהה לא אלינו. העמותה תמשיך להגן על זכויות הפונים אליה, ותציג את העמדה הברורה והחד משמעית בכל אחת ואחת מהטענות כלפיה, בפני כל גורם מוסמך ובכלל זה בית המשפט".