סגור

בלעדי לכלכליסט
נמל אשדוד מסכם רבעון: הרווח התפעולי עלה למרות הפקק בנמלים

הנמל פרסם דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2021, והציג עלייה בהכנסות וברווחים; תוכנית הפרישה המוקדמת עולה לו 490 מיליון שקל; סקטור המטען הכללי נפגע בעקבות התחרות והמשבר בנמלים

נמל אשדוד מפרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021, על רקע המשבר הפוקד את נמלי ישראל ואת נמלי העולם, במסגרתו מחכות עשרות אוניות מחוץ לנמלי אשדוד וחיפה. נכון ליום חמישי האחרון (17.6) חיכו מחוץ לנמל אשדוד כ-20 אוניות, ומספר דומה חיכו מחוץ למפרץ חיפה. כמו כן, התוצאות מגיעות על רקע משבר הקורונה, שהחל להשפיע על הנמל במרץ 2020 ועשה זאת עד לאחרונה.
ההון העצמי של החברה עמד על 2.66 מיליארד שקל, ירידה של 4.3% לעומת הרבעון המקביל של 2020 בו ההון עמד 2.78 מיליארד שקל. ההון העצמי ביחס למאזן ירד ל-68%, לעומת 73% ברבעון הראשון של 2020. הנמל מסביר את הקיטון בהון העצמי עקב ההפרשה של 490 מיליון שקל לפרישה מוקדמת של עובדים שבוצעה השנה. סך המזומנים של החברה עלה ל326 מיליון שקל, לעומת 295 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2020, עלייה של 10.3%. תזרים המזומנים של החברה עלה ל-67 מיליון שקל לעומת 18.9 מיליון שקל ברבעון המקביל שנה שעברה. לחברת נמל אשדוד אין חוב.
הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בסך של כ-293 מיליון שקל, עלייה של כ-13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אך עלייה של אחוז אחד בלבד לעומת הרבעון הראשון של 2019 בו ההכנסות עמדו על 288 מיליון שקל. הרווח גולמי לרבעון עמד על כ-71 מיליון שקל, עלייה של כ-86% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון של 2019 עמד הרווח הגולמי על 48.6 מיליון שקל. הרווח התפעולי לתקופה עמד על כ-45 מיליון שקל בנטרול עלויות תוכנית פרישה מוקדמת, עלייה של כ-610% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה גם בשיעור משמעותי של 264% לעומת הרבעון הראשון של 2019, בו הוא עמד על 17 מיליון שקל. הנמל ניטרל את עלויות הפרישה המוקדמות מפני שמדובר בהוצאה חד-פעמית המוערכת ב-490 מיליון שקל, אשר מכילה בתוכה גם את תשלומי הפרישה לשנים הבאות.
הוצאות החברה עלו בשיעור של אחוז אחד, ל-222 מיליון שקל ברבעון הנוכחי, לעומת 220 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. בגזרת ההוצאות, השכר התפעולי עלה בשיעור של 3% מ-124 מיליון ברבעון הראשון של 2020 ל-128 מיליון ברבעון הראשון של 2021. הפחת נשאר זהה ועמד על כ-26 מיליון שקל. ההוצאות על ביטוח והשתתפות עצמית ירדו ב-50%, מ-6 מיליון ל-3 מיליון, וזאת עקב קיטון בנזקי מטען.
הרווח הנקי מפעילות נמשכת בנטרול עלויות תוכנית פרישה מוקדמת (ללא פעילות מופסקת - מחלקת ים) לרבעון עמד על כ-41.5 מיליון שקל בנטרול עלויות תוכנית פרישה מוקדמת, בהשוואה להפסד של כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ורווח נקי של 50.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019. מחלקת הים נמכרה לחנ"י בעקבות החלטת הממשלה ובעקבות הקמת נמל הדרום, וזו הרוויחה עד 10 מיליון שקל מדי שנה. הרווח הנקי בשנת 2020 מפעילות נמשכת היה כ-57 מיליון שקל.
בכל הקשור לפעילות נמלית, היקף הסחורות הכולל אשר נכנס לנמל בשנת 2020 עמד על שווי של כ-108 מיליארד שקל. מגזר כלי הרכב רשם עלייה של כ-27% והסתכם ברבעון בכ-38.5 אלף כלי רכב בהשוואה לכ-30.3 אלף ברבעון המקביל אשתקד, אך עלייה זו מוסברת במידה רבה עקב הקיטון בייבוא רכבים בשנת הקורונה. ברבעון הראשון של 2019 ייבא הנמל כ-36.4 אלף כלי רכב.
1 צפייה בגלריה
נמל אשדוד מלמעלה
נמל אשדוד מלמעלה
נמל אשדוד
(צילום: אבי רוקח )
במטעני התפזורת נרשמה עלייה של כ-10% אשר הגיעה לכ-2.3 מיליון טון, בהשוואה לכ-2 מיליון טון ברבעון הראשון של 2020. במטען כללי נרשמה ירידה של כ-19%, וזה הסתכם ברבעון הראשון בכ-315 מיליון טון בהשוואה לכ-389 מיליון טון ברבעון המקביל אשתקד. הפקק בנמלים משפיע בעיקר על ייבוא המטען הכללי ונמל אשדוד נמצא בתחרות עזה אל מול נמל מספנות ישראל הפרטי בתחום זה. ייבוא המכולות ברבעון הראשון של 2021 עמד על 390 אלף TEU, ברבעון הראשון של 2020 הוא עמד על 363 אלף TEU ואילו ברבעון הראשון של 2019 הוא עמד 376 אלף TEU.
אורנה הוזמן בכור, יו"רית דירקטוריון נמל אשדוד: "אנו גאים על יכולתנו להתאים את עצמנו לניהול במצבי משבר. שנת הקורונה היתה אתגר ניהולי משמעותי, וביצענו את כל ההתאמות הנדרשות מבחינתנו על מנת להבטיח נמל פתוח לטובת הבטחת פעילותו הסדירה של המשק הישראלי. בשנה זו פעלנו במתכונת חירום וגייסנו את כל משאבנו לטובת פעילות נמלית סדירה כחלק מתפיסתנו שנמל אשדוד הינו הנמל של ישראל. הרבעון הראשון ממשיך את המגמה של המחצית השנייה של 2020 במהלכה אף שברנו שיאים תפעוליים בפריקת סחורות, המשכנו לפתח את התשתיות שלנו, חתמנו על הסכם התייעלות היסטורי, ופיתחנו זרוע של חדשנות ופיתוח טכנולוגי. אנו ממשיכים להיערך ביתר שאת לפתיחת התחרות על מנת שנוכל להתמודד בה בצורה הטובה ביותר. בהזדמנות זו אני רוצה להודות להנהלה ולעובדים על מסירותם והחוסן הנפשי שהפגינו לאורך כל תקופה זו".