סגור
באנר דסקטופ כלכליסט טק

העבודה מהבית: 90% מהחברות סייעו בציוד; 7% בתשלומי בייביסיטר

לפי דירוג מעלה ESG שנת הקורונה פגעה בגיוס עובדים מאוכלוסיות מגוונות: שיעור העובדים הערבים שגוייסו ירד מ-8% ל-6% לעומת השנה הקודמת ואחוז העובדים עם מוגבלויות שנקלטו לעבודה ירד מ-4% ל-2%

הרוב הגדול של החברות איפשרו בשנה שעברה עבודה מהבית בעקבות משבר הקורונה. זה לא מפתיע. שיעור החברות שאיפשרו עבודה מהבית קפץ מ-56% ב-2019 ל-81%. יותר מכך, כדי להמשיך לפעול גם מרחוק 90% מהחברות סייעו במתן ציוד IT לעובדים ושיעור דומה הרחיב את מגוון התפקידים אשר ניתן לבצע מהבית. עם זאת, כל עוד העבודה המשיכה להתבצע החברות פחות דאגו לאספקטים ה'רכים' של השהייה בבית: לא חל כמעט שינוי בין 2019 ל-2020 בשיעור החברות (29%) אשר הדריכו מנהלים כיצד לשמור על איזון עבודה-בית; ורק 7% מהחברות הציעו לעובדיהן סיוע בתשלומי בייביסיטר, כך עולה מדירוג מעלה ESG לשנת 2021 שפורסם הבוקר (ג').
החברות כן התגייסו בכל הקשור לשירותי תמיכה פסיכולוגיים כאשר ניתן לראות קפיצה מ-69%, שיעור העובדים שהיה זכאי לכך ב-2019 ל-97% בדירוג הנוכחי המתייחס לשנת 2020. כך גם שיעור העובדים הזכאים לסיוע מקרן מצבי משבר עלה ל-86% לעומת 63% ושיעור המימוש של הסיוע על ידי העובדים קפץ ל-28% בהשוואה ל-11%.
כחלק מהמעבר לעבודה מהבית הייתה מצד אחד ירידה במספר שעות ההדרכה הממוצעות לעובד מ-24 שעות ל-15 בלבד, אבל יותר עובדים מדרגות השכר הנמוכות עברו הכשרות דיגיטליות וכך גם יותר עובדים מעל גיל חמישים. בעוד שב-2019 פחות מחמישית מהעובדים מדרגות השכר הנמוכות עברו הכשרה דיגיטלית בשנת 2020 מדובר כבר ב-41%. מן הדו"ח עולה כי הייתה השקעה מוגברת בעובדים בני חמישים ומעלה גם בהצעות שינוי קריירה, הכשרות לשינוי מקצועי וגם כאמור ב-48% מהם שעברו הכשרות דיגיטליות לעומת 7% בלבד ב-2019.
שנת הקורונה פגעה בגיוון בחברות. בשנת 2020 הייתה ירידה בגיוס העובדים הערבים מ-8% ל-6% ובגיוס העובדים החרדים מ-4% ל-3%. גם שיעור העובדים עם מוגבלויות שגייסו החברות ירד בשנה החולפת מ-4% ל-2%.

1 צפייה בגלריה
מומו מהדב מנכ"ל מעלה
מומו מהדב מנכ"ל מעלה
מומו מהדב, מנכ"ל מעלה
(צילום: שרון עמית)

"את הירידה בגיוס אוכלוסיות מגוונות ניתן לייחס לירידה הכוללת בגיוס עובדים בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה והנתונים השונים אשר פורסמו על פגיעה גבוהה יותר של משבר הקורונה בשוק העבודה על אוכלוסיות גיוון. אני מאמין כי המחויבות לגיוון בחברות נותרה גבוהה ומקווה כי בדירוג 2022 נראה חזרה לקצב הגידול שנראה בשנים הקודמות", אומר מומו מהדב, מנכ"ל ארגון מעלה.
לעומת זאת, במהלך מבצע שומר החומות נראתה התגייסות של עסקים בקריאה לדו קיום וחיים משותפים ואכן 63% מהחברות כבר קבעו יעדים רב שנתיים לגיוון כוח העבודה. נכון ל-2020 שיעור העובדים הערבים שהועסקו בחברות עמד על 5% לעומת 4% בשנה הקודמת ואילו שיעור העובדים החרדים ירד ל-2% לעומת 3% ב-2019.
כמו כן הייתה ירידה קלה בייצוג נשים: שיעור הנשים בדירקטוריוני החברות ירד ל-25% בדירוג הנוכחי לעומת 29% בדירוג הקודם וכן הנשים הנמנות בין מקבלי השכר הגבוה נותר יציב על 30% לעומת 28% בדירוג הקודם.