סגור

נחום ביתן יקבל 5.5 מיליון שקל בשנה בלי לנהל דבר

בנוסף להזרמת ההון, תעמיד אלקטרה צריכה ליינות ביתן הלוואה נושאת ריבית שנתית של 6% בהיקף של של 50 מיליון שקל. ההלוואה תיפרע במשך 4 שנים

אלקטרה צריכה שבשליטת אלקו, תרכוש 35.5% מהון המניות של יינות ביתן תמורת 143 מיליון שקל, ותשלם לבני משפחת ביתן סכום נוסף של 50 מיליון שקל. במקביל, תבצע הפניקס השקעה כנגד הקצאת 15% מהון המניות של הרשת. העסקה משקפת שווי של 400 מיליון שקל ליינות ביתן המונה 150 סניפים. הפניקס צפויה לשלם ליינות ביתן כ־60 מיליון שקל עבור חלקה. כן צפויה אלקטרה לפצות בכ־15 מיליון שקל את חברי הקבוצה שגיבשה הפניקס לרכישת השליטה ביינות ביתן במהלך שלא הבשיל לכדי עסקה.
עם השלמת העסקה, תקבל אלקטרה את הניהול השוטף של החברה ורוב של מושבים בדירקטוריון יינות ביתן. הפניקס ובני משפחת ביתן צפויים לקבל 1־2 נציגים בדירקטוריון וזכויות וטו. לביתן קיימת אופציה למכור נתח נוסף מאחזקותיו בשנתיים הקרובות.

1 צפייה בגלריה
נחום ביתן איש עסקים
נחום ביתן איש עסקים
נחום ביתן
(צילום: עמית שעל)
יתרת המניות של יינות ביתן, תוחזק על ידי בני משפחת ביתן וצדדים שלישיים, בהם הבנקים שמחזיקים באופציות ל־8% מהמניות, יו"ר החברה שלמה רודב מחזיק ב־2.5% מהמניות ומנכ"ל החברה מיכאל לובושיץ ב־1.5%. בנוסף להזרמת ההון, תעמיד אלקטרה צריכה ליינות ביתן הלוואה נושאת ריבית שנתית של 6% בהיקף של של 50 מיליון שקל. ההלוואה תיפרע במשך 4 שנים.
אף שהניהול יעבור לידי אלקטרה, שתקבל בגינו דמי ניהול שנתיים של כ־11 מיליון שקל מיינות ביתן, היא תעביר מחצית מהסכום מדי שנה לבני משפחת ביתן, לתקופה של 10 שנים. מדובר בדמי ניהול שיסתכמו ב־55 מיליון שקל לביתן, שלא ינהל בפועל. בין התנאים המתלים בהסכם, קבלת הסכמת הממונה על התחרות וקבלת אישורי תאגידים בנקאיים. אלקטרה צריכה בוחנת לממן את ההשקעה ממקורותיה העצמאיים או מניצול מסגרות אשראי קיימות.
קדמו לעסקה הצעה מקרן כלירמרק להזרים כחצי מיליארד שקל, שלא הבשילה לכדי עסקה. לאחר מכן, כפו הבנקים על ביתן לשחרר את מושכות הניהול והובילו אותו למנות את שלמה רודב כיו"ר המתפקד כבעלים. רודב הביא הצעה מקבוצת משקיעים בראשות הפניקס, שלאחר בדיקת נאותות החליטה להגיש הצעה להשקעה של 300 מיליון שקל לפי שווי של 150 מיליון שקל בלבד לרשת. במקביל, הגישה אלקטרה צריכה הצעה להשקעה של 250 מיליון שקל בחברה.
ביתן חיפש מוצא מאבדן שליטה ורקם הסכם עם יגאל דמרי וקרן שקד להזרמת 250 מיליון שקל והלוואה של 100 מיליון שקל. מחלוקת של הרגע האחרון הובילה אותו לחזור להצעה שקיבל מאלקטרה צריכה.
נורית קדוש