$
בורסת ת"א

בג'יי. פי מורגן טוענים שאול-יר הפרה את הסכם הלוואה - דורשים ריבית נוספת של 9.3 מיליון דולר

ההלוואה המדוברת, בסכום של 170 מיליון דולר, ניתנה ביוני 2019 לטובת הפרויקט של אול-יר בברוקלין; העמקת החוב צפויה לפגוע במקורות שייותרו לחברה לטובת הפירעון כלפי מחזיקי האג"ח

יניב רחימי 08:2720.12.20

ספקי האשראי המובטחים של אול-יר לא נחים ונוקטים בצעדים כדי לשמור על הזכויות שלהם. הבנק האמריקאי ג'יי.פי מורגן, שהעמיד ביוני 2019 לאול-יר מימון של 170 מיליון דולר, טוען למספר הפרות של בסכם ההלוואה.   

לנוכח ההפרה דורש הבנק האמריקאי תוספת ריבית של 9.3 מיליון דולר. מטרת ההלוואה המדוברת הייתה מימון מחדש של ההלוואה הבכירה שהועמדה לטובת השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק בברוקלין.

 

אחת ההפרות שמציין ג'יי. פי מורגן נוגעת לישום עיקולים על ידי ספקים בין החודשים נובמבר 2019 לאוקטובר 2020 המהווים לטענת הבנק המלווה העברה אסורה של הזכויות בנכס. 

 

כמו הן מציין הבנק את ההפרות של היעדר השלמת כיסוי בפקדון רזרבה לתשלום חוב החל מיום 1 באפריל 2020; היעדר השלמת מסמכים בתום שנה ממועד העמדת ההלוואה; דיווחים פיננסים חסרים.

 

מהדיווח של אול-יר לבורסה עולה שהריבית שנצברה בעקבות אירועי ההפרה עומדת על 9.3 מיליון דולר.

 

הגדלת החוב של הנושים המובטחים מהווה איום ממשי ומיידי על מחזיקי אגרות החוב של אול-יר, שכן המקורות שיוותרו לחברה לטובת הפירעון כלפיהם ילכו וידלדלו.

 

בשבוע שעבר מחזיקי אגרות החוב של אול-יר בחרו את זהות חברי הנציגות המשותפת שתנהל את המשא ומתן בהסדר החוב. הנציגות תהיה מורכבת מדורון תורג'מן, אסנת טננבאום ועודד גולדשטיין.

 

כמו כן נבחרו שני יועצים משפטיים מטעם מחזיקי אגרות החוב. את סדרות האג"ח הלא מובטחות (ב', ד') ייצגו משרד אמיר פלמר ושות' ביחד עם משרד ב. לוינבוק ושות'. את סדרות האג"ח המובטחות (ג', ה') ייצג משרד עו"ד גורניצקי ושות'.

 

יואל גולדמן בעל השליטה באול-יר יואל גולדמן בעל השליטה באול-יר

x