$
בורסת ת"א

הקורונה שחקה ב-8% את הכנסות סאמיט משכירות; הגבייה התאוששה במהלך אוגוסט

המניה של חברת הנדל"ן המניב עלתה ב-12.7% במהלך אוגוסט, אך עדיין ירדה ב-28.5% מתחילת 2020. לחברה נכסים לא משועבדים ב-3.2 מיליארד שקל

חזי שטרנליכט 22:3131.08.20

השפעת הקורונה על חברת הנדל"ן המניב סאמיט, שהיו"ר שלה זוהר לוי הוא גם בעל המניות העיקרי שלה, היתה מוגבלת יחסית. החברה משקיעה בנכסים כגון משרדים, מסחר ומבני תעשייה והיא רשמה ירידה של 8.3% בגביית דמי השכירות המתואמים (NOI) מהנכסים הזהים (Same Property) ברבעון השני ביחס למקבילו. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ב-89.9 מיליון שקל. מניית סאמיט עלתה ב-12.7% במהלך אוגוסט, אך עדיין ירדה ב-28.5% מתחילת 2020.

 

 

ה-NOI הכללי של סאמיט נשחק בשיעור חד יותר מאשר זה שבנכסים הזהים והוא הסתכם בתום הרבעון השני ב-90.5 מיליון שקל, ירידה של 13% ביחס לתקופה המקבילה. באשר לנתוני הרווחיות שלפיהם בודקים נדל"ן מניב (FFO), הרי שהרווח התפעולי התזרימי של סאמיט דווקא עלה ברבעון השני. ה-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב-48 מיליון שקל - עלייה של 29.7%, עלייה שקוזזה ממכירת נכס בסוף 2019 ונרשמה למרות התחזקות השקל מול היורו.  

יו"ר סאמיט זוהר לוי יו"ר סאמיט זוהר לוי

 

 

לחברה 131 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשטח כולל של 1.2 מיליון מ"ר. שווי הנכסים הלא משועבדים בספרי החברה מלמד שעיקרם ממוקמים בגרמניה. מתוך נכסים לא משועבדים בשווי כולל של 3.2 מיליארד שקל, נכסי החברה בגרמניה הם בשווי של 2.5 מיליארד שקל והיתרה בישראל.

 

ההשפעה של הקורונה על החברה הלכה והצטמצמה. מהנתונים בסקירת הדירקטוריון עולה כי שיעור הגבייה של דמי השכירות, בכלל נכסיה של סאמיט, בשיא משבר הקורונה - בחודשים אפריל עד יוני השנה, בניכוי נכסי המסחר, עמד על כ-99% וביחד עם נכסי הקמעונאות (המסחר) עומד על כ-93%. בחודשים יולי ואוגוסט נרשמה התאוששות ושיעור הגבייה ללא נכסי המסחר עמד על 100% וביחד עם נכסי הקמעונאות עומד על כ-97%. ההקלות שהעניקה סאמיט בנכסי המסחר שלה הסתכמו ב-8 מיליון שקל.

x