$
בורסת ת"א

אנלייט חתמה על מזכר לרכישת חלקה של קרן נוי ב-3 פרויקטים סולאריים ב-288 מיליון שקל

אנלייט צפויה לרכוש את אחזקות הקרן בפרויקטים חלוציות, מבטחים ותלמי בילו - התמורה בעסקה עומדת על 230 מיליון שקל והחברה תיקח על עצמה חובות של 58 מיליון שקל. אנלייט מדגישה כי העסקה אינה סופית ושבכל מקרה היא נדרשת לאישורים רגולטוריים

מיקי גרינפלד 09:3626.08.20

אנלייט אנרגיה חתמה על מזכר הבנות לרכישת מלוא הזכויות של קרן נוי בפרויקטים הסולאריים חלוציות, מבטחים ותלמי בילו, תמורת 230 מיליון שקל. 

 

החברה גם תפרע הלוואות ששהועמדו על ידי גופים מוסדיים ומלווים נוספים לפרויקטים בסכום כולל של 58 מיליון שקל, כך שהסכום הכולל של העסקה יעמוד על 288 מיליון שקל. . סך המהלך המתוכנן יעמוד על כ- 288 מיליון שקל.  העסקה כוללת בסה"כ זכויות בהיקף של 10.5%  מפרויקט חלוציות; 49% מפרויקט מבטחים  והלוואוה מתלמי בילו.

 

כלכליסט דיווח הבוקר שקרן נוי עצמה  צפוןיה להיות משתתפת בכירה בהנפקה הקרובה של נופר אנרגיה - הקרן  תזרים לחברה 250 מיליון שקל ותקבל בתמורה 25% מהמניות. העסקה משקפת לנופר אנרגיה שווי של מיליארד שקל, והמשמעות היא שהחברה, ככל הנראה, תבצע את ההנפקה לפי שווי גבוה מ־1.5 מיליארד שקל.  העסקה האמורה עם אנלייט  תניב לקרן נוי 1 תשואה שנתית של 18% על ההשקעה בשלושת הנכסים. 

 

אנלייט מבהירה בדיווח לבורסה שבשלב זה אין ודאות שהעסקה אכן תושלם ושבכל מקרה היא נדרשת לאישורים רגולטוריים ולאישורים של הגופים המלווים. הפרויקטים האמורים הם מתקנים קרקעיים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית  בהספק מצטבר של כ- 75 מגה וואט - שלושתם  ממוקמים בדרום הארץ ובעלי רישיונות לייצור חשמל בתעריף קבוע למשך 20 שנים.

 

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט אנרגיה גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט אנרגיה צילום: אנלייט

 

 

אלה הם תעריפי המכירה לרשת של החשמל המיוצר בפרויקטים: 64.31 אגורות לקוט"ש בפרויקט חלוציות, 140.18 אגורות לקוט"ש בפרויקט מבטחים ו-106.45 אגורות לקוט"ש בפרויקט תלמי בילו (התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן).

 

חלקה של אנלייט בתזרים המשוקלל הנובע מהפרויקטים, כתוצאה מהשלמת העסקה צפוי לגדול בכ-30 מיליון שקל לשנה לאורך יתרת תקופת ההפעלה. אנלייט מציינת כי בהינתן שהעסקה תושלם, הוא תשקול "טיוב" במבנה ההון והחוב של הקבוצה, באמצעות מימון מחדש של

של החוב הבכיר בפרויקטים אלה - המימון בחלוציות ניתן לפני 7 שנים ובתלמי בילו ומבטחים לפני 8 שנים.

 

קרן נוי הינה קרן התשתיות הגדולה בישראל אשר גייסה עד כה כ – 7 מיליארד שקל. מנהלי הקרן הינם פיני כהן, רן שלח וגיל-עד בושביץ והשותפים בקרן הינם מרבית הגופים המוסדיים הגדולים במשק לרבות: הפניקס, מנורה, אלטשולר שחם, מיטב ד"ש, עמיתים, כלל, הלמן אלדובי, מגדל, פועלים, קופות הגמל של בנק לאומי, חבר, קרנות הגמל וההשתלמות של ההסתדרות ועוד.

x