$
בורסת ת"א

מגדל: הרווח זינק ב-350% ברבעון השני ל-503 מיליון שקל

החברה רשמה רווחים של 700 מיליון שקל בתיק הנוסטרו, אשר קיזזו את מלוא הפסדי ההשקעות שנרשמו ברבעון הראשון על רקע משבר נגיף הקורונה; היקף הנכסים המנוהלים ברבעון עמד על כ-283 מיליארד שקל

נעמי צורף 18:4024.08.20
נמשכת מגמת הדוחות החזקים אצל חברות הביטוח: מגדל מדווחת הערב (ב') על רווח כולל ברבעון השני של כ-503 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019, גידול של כ-350%.

 

עוד מציגה החברה רווחים של 700 מיליון שקל בתיק הנוסטרו, אשר קיזזו את מלוא הפסדי ההשקעות שנרשמו ברבעון הראשון על רקע משבר נגיף הקורונה.

 

כמו כן, החברה מדווחת כי לאחר תאריך המאזן נמשכה מגמת העליות בשווקים, כך שנכון למועד פרסום הדוח הצטמצם "בור" דמי הניהול המשתנים - בגין תיק המשתתף הישן, לכ-100 מיליון שקל בלבד.

 

הפרמיות ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.3 מיליארד שקל ברבעון, ירידה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

 

היקף הנכסים המנוהלים ברבעון עומד על כ-283 מיליארד שקל, והוא עלה מסיום הרבעון ועד מועד פרסום הדוחות לכ-294 מיליארד שקל.

 

ההוצאות של מגדל, בנטרול שינויים בהתחייבויות בשל חוזי ביטוח, ירדו ב-0.4% ברבעון הזה והסתכמו ב-772.4 מיליון שקל; ירידה חדה של כמעט 16% נרשמה בסעיף הנהלה וכלליות שהסתכם ב-230.8 מיליון שקל.   

רן עוז רן עוז צילום: רמי זרניגר

 

x