$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

הקרב על מגדל: אליהו מסרב לשחרר - וברקת שוקל לקחת ממנו את השליטה

רשות שוק ההון דרשה מבעל השליטה לעזוב את הדירקטוריון של מגדל ביטוח או של החברה־האם מגדל אחזקות. אליהו טען שאין לה סמכות לכך והתנער מהדרישה. כעת הרשות בוחנת את הדחתו מדירקטוריון חברת הביטוח שבפיקוחה, אבל לא נעצרת שם

גולן חזני 06:5206.08.20

הקרב במגדל מחריף. בעל השליטה שלמה אליהו דוחה את האולטימטום שהעמידה לו רשות שוק ההון, שלפיו עליו לעזוב את אחד הדירקטוריונים של הקבוצה — זה של חברת הביטוח הפרטית מגדל ביטוח, שבו הוא מכהן כדירקטור, או זה של החברה־האם הציבורית מגדל אחזקות, שבו הוא מכהן כיו"ר. ל"כלכליסט" נודע כי אליהו, שמחזיק ב־68.5% ממניות מגדל אחזקות, הודיע לרשות כי העומד בראשה משה ברקת העמיד לו את האולטימטום בחוסר סמכות, ולכן הוא מסרב לעזוב את אחד הדירקטוריונים. הודעתו לרשות נמסרה באמצעות עו"ד שירי שחם, מעורכות הדין הבכירות במשרד יגאל ארנון, המייעצת לאליהו באופן אישי גם בישיבות הדירקטוריון של מגדל.

 

עוד נודע כי דירקטוריון מגדל אחזקות שכר את שירותיו של משרד עורכי הדין של צבי אגמון, שסיפק לו חוות דעת ולפיה לפיקוח אין הסמכות להורות על הצעדים נגד אליהו. כמו כן, חמישה דירקטורים במגדל אחזקות שכרו את שירותיו של עו"ד ניר כהן, שפנה לברקת וטען בשמם כי בניגוד לטענת רשות שוק ההון, אין חשש שהם פעלו בניגוד לחובת האמונים שלהם כשחלקם היו חברים ב"מטבחון" שהקים אליהו במגדל אחזקות במטרה לפקח על הנהלת מגדל ביטוח; וכן כשפעלו עם אליהו להדחת יו"ר מגדל ביטוח ניר גלעד. מהלך זה נבלם בסופו של דבר על ידי ברקת.

 

רשות שוק ההון וברקת בראשה כבר החלו לבחון צעדים נגד אליהו בעקבות סירובו להיענות לאולטימטום. בשלב הראשון בוחנת הרשות את הדחתו של אליהו מדירקטוריון מגדל ביטוח. הרשות היא הרגולטור הישיר של מגדל ביטוח, וברקת יכול להדיח את אליהו מדירקטוריון זה משום שהוא מפקח על הממשל התאגידי בחברת הביטוח ועל היציבות שלה למען החוסכים. כמו כן, הרשות בוחנת אם ההתנהלות של אליהו מנוגדת להיתר השליטה שניתן לו. במילים אחרות, ברקת בוחן את האפשרות ליטול מידי אליהו את היתר השליטה בחברה.

 

 

בעל השליטה במגדל שלמה אליהו (משמאל) והמפקח משה ברקת. חריגה מסמכויות בעל השליטה במגדל שלמה אליהו (משמאל) והמפקח משה ברקת. חריגה מסמכויות צילום: אוראל כהן

 

 

המטרה: לצמצם את ההתערבות של אליהו

 

באמצע החודש שעבר שיגר ברקת מכתב לאליהו ולדירקטוריונים של מגדל, שכלל הוראה ישירה לאליהו לפנות את מקומו באחד הדירקטוריונים. זאת במטרה מוצהרת לצמצם את התערבותו של אליהו בניהול חברת הביטוח. ברקת גם הורה לאליהו שבמידה שיחליט להישאר כיו"ר מגדל אחזקות, יהיה עליו להימנע באופן מוחלט מלהתערב בניהול מגדל ביטוח; ובמידה שיחליט להישאר כחבר בדירקטוריון מגדל ביטוח, יהיה עליו להוציא את משרדיו ממשרדי החברה בפתח תקווה.

 

במכתבו כתב ברקת כי "זה תקופה מאופיינת חברת הביטוח מגדל - שמנהלת, נכון לסוף 2019, נכסים ב־256 מיליארד שקל, מהם 218 מיליארד שקל עבור אחרים (עמיתים ומבוטחים) - בחוסר יציבות משמעותי, בעיקר בשדרה הניהולית הבכירה שלה. כחלק מהגשמת תפקידי הרשות, במהלך יותר משנה וחצי עקבה הרשות מקרוב אחר התנהלותה ואופן ניהולה של חברת הביטוח; ובכלל זה אחר מידת המעורבות של אליהו, המכהן בתקופה האמורה כיו"ר דירקטוריון חברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח, וכן אחר מעורבות דירקטוריון האחזקות בענייניה של חברת הביטוח. בחינה זו הצביעה על כמה אירועים המעידים על תפקוד לקוי של אליהו, בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין, בכלל זה הוראות הרשות".

 

 

ניר גלעד. הדחה שסוכלה ניר גלעד. הדחה שסוכלה צילום: עמית שעל

 

 

שורת אירועים שבהם פגע אליהו בממשל התאגידי

 

במכתב למגדל מפרטת רשות שוק ההון את שורת האירועים, שבהם פגע אליהו בממשל התאגידי של מגדל ובהתנהלות החברה. הרשות מזכירה את הקמת המטבחון של אליהו, רונית בודו ואברהם ביגר, מעל לראשו של עודד שריג, שכיהן כיו"ר מגדל אחזקות ב־2015 ומאוחר יותר כיו"ר מגדל ביטוח במשך שמונה חודשים ב־2018. בודו, המקורבת לאליהו, וביגר היו דח"צים במגדל אחזקות. ביגר התפטר לאחר האירוע ב־2018.

 

הרשות מזכירה במכתבה גם את העובדה ששורה של מנהלים ויושבי ראש הוחלפו במגדל מאז רכש אליהו את השליטה ב־2012. התחלופה גרמה, לדבריה, לחוסר יציבות ולפגיעה בחברה. בזמן שליטתו של אליהו בחברה התחלפו לא פחות משמונה מנכ"לים ויושבי ראש. שריג, שהיה בעצמו המפקח על הביטוח והעניק לאליהו את היתר השליטה בחברה, עזב את תפקידו כיו"ר מגדל ביטוח בטריקת דלת רועמת, והשמיע אמירות קשות בנוגע לרמת הממשל התאגידי בחברה. שריג אף אמר במפורש כי הוא אינו יכול לשאת באחריות לכספי המבוטחים בשל כך. האירוע האחרון היה פיטוריו של ניר גלעד. הרשות ציינה במכתבה כי דירקטוריון מגדל אחזקות אינו יכול לדון בפיטורי יו"ר חברת הביטוח, וכי מי שמוסמך להדיחו הוא דירקטוריון מגדל ביטוח שבראשו עומד גלעד.

 

אליהו, לטענת הרשות, עשה סוג של עירוב בין הסמכויות של מגדל ביטוח לאלה של מגדל אחזקות, והעביר סמכויות של חברת הביטוח לדירקטוריון חברת אחזקות. "דירקטוריון מגדל אחזקות שימש דה־פקטו כדירקטוריון מגדל ביטוח, וכללי הממשל התאגידי אינם יכולים לקבל זאת", טוענים בפיקוח על הביטוח במכתב, שהתקבל בהפתעה מסוימת בקרב הדירקטורים במגדל. ברשות הדגישו כי אליהו ניסה להתנהל כבעל הבית של מגדל ולהוביל החלטות מהותיות שאינן בסמכותו. 

 

x