$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

תשובה למחזיקים: "אתם רוצים לקחת לי את השליטה בדלק, זה לא יקרה"

בנק לאומי מנהל מגעים למכירת הלוואה של 100 מיליון שקל שהעמיד לדלק לחברת הפניקס - לאחר שביהמ"ש אישר לו לממש שעבוד על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים; טדי שגיא ואמיר דיין מתמודדים גם הם על הרכישה; כעת עוד בנקים יכולים להעמיד את החוב לפירעון מיידי; מחזיקי האג"ח מגבירים את הלחץ על יצחק תשובה, שאיבד את שלוותו בפגישת זום עימם

גולן חזני 07:5407.05.20

בנק לאומי מנהל מגעים למכירת הלוואת 100 מיליון השקלים שנתן לקבוצת דלק לחברת הביטוח הפניקס. הבנק ניהל אתמול (ד') מגעים עם שלושה גורמים לפחות. טדי שגיא ואמיר דיין מתמודדים גם הם על הרכישה. המשא ומתן האינטנסיבי החל מיד אחרי שבית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת דלק לצו מניעה לגבי העמדת החוב לפירעון מיידי.  

הפניקס כינסה אחרי סגירת הגיליון את ועדת ההשקעות לאישור הרכישה, וזו תיעשה בכספי העמיתים, כשהמטרה היא ליהנות מריבית הפיגורים שתשובה צפוי לשלם. בניגוד לבנק, שרושם הפרשות על הלוואה, גוף ביטוח אינו רושם הפרשות כאלה כשמדובר בכספי עמיתים, והוא ממילא חשוף לשוק ההון. הפניקס תקבל את המניות של דלק קידוחים, המשועבדות לבנק לאומי, אולם בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה צפוי לנסות לפרוע את ההלוואה בהקדם. העסקה אמורה היתה להיסגר מאוחר בלילה.

 

 

 

תשובה: "החברה סולבנטית"

 

במקביל גובר הלחץ מצד מחזיקי האג"ח על תשובה, והפגישה הקשה והמתישה שלשום בין הצדדים לא הניבה תוצאות. תשובה חזר שוב ושוב על כך שמבחינתו החברה היא סולבנטית. המחזיקים התעקשו לקבל ממנו התחייבות לכך שלא ישעבד נכסים נוספים לבנקים, מעבר למניות דלק ישראל, אולם תשובה סירב. בשלב מסוים הוא התפרץ לעברם בשיחת הווידיאו שהתנהלה בזום: "אתם רוצים את השליטה על החברה. אני לא אתן לכם אותה".

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

נציגות המחזיקים, שכוללת את יוני שר מהראל, שמואל אשל ממנורה ואוהד שריד מפסגות, כינסה אתמול אספת מחזיקים ליום ראשון הקרוב לדיון בסעיף העמדת החוב לפירעון מיידי. אלה, למעשה, הימים המשמעותיים ביותר מבחינת תשובה בקרב על הישארות הקבוצה בחיים והגעה להסכמים עם נושיו ללא התערבות בית המשפט.

 

התבוסה של תשובה אתמול בבית המשפט לבנק לאומי מציבה אותו בעמדה קשה מול הבנקים האחרים, שיכולים להעמיד את החובות כלפיהם לפירעון מיידי, שכן החברה לא עמדה בקובננטים להלוואה או שהביטחונות ירדו בשלב מסוים אל מתחת לרף שמאפשר להם לממש את השעבודים שבידיהם - מניות דלק קידוחים. מכירה של המניות בידי לאומי תשאיר את תשובה מול נושה חדש, שלא ברור כיצד ינהג.

 

השופט חגי ברנר דחה את בקשת דלק וביטל את צו המניעה הזמני שהוצא לדלק בתחילת השבוע. כנגד ההלוואה של לאומי משועבדות 65.37 מיליון יחידות השתתפות של החברה־הבת דלק קידוחים בשווי של כ־290 מיליון שקל. החשש שמניות אלה יופצו בבורסה גרם בימים האחרונים לירידות במניות של דלק קידוחים.

 

לבקשת דלק הסכים השופט לעכב את ביצוע גזר הדין עד 14 במאי, בתנאי שהחברה תפקיד בקופת ביהמ"ש 50 מיליון שקל לכיסוי נזקים לבנק, אם תחליט לערער. דלק חויבה גם בהוצאות של 25 אלף שקל.

 

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק צילום: עמית שעל

 

 

יחס בטוחות מתחת למינימום

 

לאומי העמיד את המניות שניתנו כשעבוד לפירעון מיידי במכתב ששיגר לדלק ב־16 במרץ. זאת לאחר שיחס הבטוחות של מניות דלק קידוחים להיקף ההלוואה ירד אל מתחת למינימום של 1.85. למחרת נערכה פגישה בין נציגי הבנק לבין מנכ"ל קבוצת דלק עידן וולס, שהציג בפני לאומי את המתווה לשעבוד כל מניות החברה־הבת דלק ישראל לבנקים המלווים. וולס טען כי נערך משא ומתן עם כל הבנקים במקביל, וביקש מהם הקפאה של המצב לכמה חודשים בתמורה לשעבוד, גם אם תהיה ירידה נוספת בשווי הביטחונות.

 

לאחר ירידה נוספת בשווי הבטוחות דרש לאומי מדלק ב־30 במרץ הגדלה של הביטחונות, ודלק השיבה כי אין ביכולתה לעשות זאת. לאומי הודיע על העמדת החוב לפירעון מיידי ומימוש הביטחונות שברשותו - 51 מיליון יה"ש של דלק קידוחים. דלק לא עמדה בהתחייבות לשעבד ללאומי 11% ממניות דלק ישראל, והבנק החליט לממש את מניות דלק קידוחים בכל מחיר.

 

"יש לדחות מכל וכל את טענתה של דלק כאילו האישור שעליו חתמה הוא חסר משמעות", כתב השופט בפסק הדין. מדובר באישור של דלק על כך שהחוב הועמד לפירעון מיידי בידי לאומי ורק אם ישועבדו מניות נוספות של דלק קידוחים ו־11% ממניות דלק ישראל, יסכים הבנק להשהות את המימוש. "מדובר בטענה שמן הראוי לא להעלותה כלל", פסק השופט ברנר.

 

השופט גם דחה את טענת דלק כי לאומי הכשיל בעצמו העמדה של שעבודים נוספים להלוואה. "אכן, דומה כי הבנק נקט עמדה לוחמנית יתר על המידה, שלא לומר עמדה כוחנית, בהודעתו על ביטול מסגרת האשראי של דלק בהתראה של 24 שעות בלבד. לוחמנות יתר זו באה לביטוי גם בדרישתו כי דלק תחתום על הסכמה לדרישותיו בתוך 45 דקות, וכשהחתימה היתה באיחור של רבע שעה הבנק הודיע כי הסכמתו להשעיית מימוש הביטחונות אינה תקפה עוד, אבל בענייננו אין להעניק משקל רב יתר על המידה להעמדת האשראי לפירעון מיידי, שכן ממילא מדובר בהלוואה קצרת מועד, שאמורה היתה להיפרע כבר ב־2 באפריל", כך נכתב בפסק הדין ביחס לעובדה שבידי לאומי ביטחונות ששוויים פי שלושה מהיקף החוב. עוד הוסיף השופט: "לא נעלמה מעיניי העובדה שהביטחונות הם ביחס של 2.9 מול היקף החוב, אבל הבנק טוען בצדק שמדובר ברכבת הרים שהוא איננו מעוניין לקשור עצמו אליה, נוכח מחירי הנפט בעולם".

 

תשובה קיבל, אם כן, אורכה של שבוע לנסות ולהתמודד עם המשקולת ולפרוע את ההלוואה. כל זאת כשמחזיקי האג"ח מגבירים לחץ ומכנסים אספה ביום ראשון במקום זו שהיתה אמורה להתקיים ביום שלישי האחרון, אך עוכבה לאחר שדלק ותשובה הסכימו לבצע גיוס הון של 400 מיליון שקל. למחזיקים יש כרגע עילות ברורות ומוצקות יותר לפירעון מיידי, אחרי ש־S&P מעלות הורידה שלשום את דירוג האג"ח של דלק לרמת CCC, ולנוכח הערת העסק החי בדו"חות החברה שפורסמו השבוע.

 

נציגות המחזיקים התרשמה שתשובה אינו מפנים את המצב, ואת העובדה שמשמעות מימוש האיומים שלהם היא מבחינתו אובדן השליטה בחברה. במהלך הפגישה שלשום הוא אמר לנציגות: "יש לנו אותו אינטרס. הערת העסק החי בדו"חות היא בגללכם - האיום להעמיד את החוב לפירעון מיידי". חברי הנציגות הבהירו לו כי הדבר אינו נכון, וכי רואי החשבון נקבו בסיבות נוספות להערה, כמו הגירעון הגדול בהון החוזר.

 

הדבר שקומם את תשובה היה דרישת המחזיקים למנוע ממנו יכולת לפעול ולהעמיד שעבודים נוספים של נכסי החברה, אלא באישור הנציגות, ולכן האשים אותם ברצון לשלוט בה. הנציגות טענה בפניו שרק לפני חודש העביר שעבודים נוספים ללאומי - כאלה שיכולים היו להיות שלהם.

x