$
בורסת ת"א

מעלות שדרגה את דירוג הכשרת הישוב לרמת -A

בעקבות הנפקות ההון של הכשרת הישוב, הועלה הדירוג ברמה אחת מ: +BBB ל: -A ; לדברי חברת הדירוג, "שתי הנפקות ההון שביצעה החברה בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל, הובילו לירידה משמעותית במינוף"

אורי גלאור 14:5514.01.20

חברת הדירוג מעלות העלתה היום (ג') את הדירוג של הכשרת הישוב שבשליטת משפחת נמרודי מ: +BBB ל: -A, עם תחזית יציבה. בנוסף, העלתה את דירוג סדרה האג"ח 21 המובטחת בנכס נדל"ן ל: A מ: -A ואת דירוג יתר הסדרות ל: -A מ: +BBB.

 

מה דעתך על מניית הכשרת הישוב:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

לפי כלכלני מעלות S&P, העלאת הדירוג התאפשרה הודות למספר פעולות שביצעה החברה לחיזוק בסיס ההון, שצפויות להוביל לירידה משמעותית במינוף המאזני לכ-65% בסוף 2019, וכן מהערכתם כי המינוף בשנתיים הקרובות צפוי להיות יציב. בין הפעולות שהובילו לירידה במינוף: שתי הנפקות הון שביצעה החברה לאחרונה בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל, שהתאפשרו לאחר השלמת מהלך השטחת מבנה ההון של החברה באוגוסט 2019, וכן קבלת רולינג מרשות המיסים למיזוג של חברות הנדל"ן הפרטיות של הכשרת הישוב לתוך החברה – מהלך שצפוי להביא לחיזוק נוסף בבסיס ההון שלה.

 

 

עופר נמרודי עופר נמרודי צילום: ורדי כהנא

 

כתוצאה מפעולות אלה, מעריכים במעלות כי החברה תמשיך בשנים הקרובות לבצע בהדרגה השקעות משמעותיות בתחומי הליבה שלה, כולל השקעה בנכסים בפיתוח בישראל, הקמת פארקים לוגיסטיים חדשים בפולין על-ידי MLP וייזום למגורים למכירה בפולין. כלכלני חברת הדירוג מעריכים כי השפעותיהן של השקעות אלו על המינוף יהיו מתונות, ומבססים הערכה זו על אימוץ מדיניות פיננסית עדכנית של החברה לשמירה על מינוף של כ-65% ושאיפה למינוף נמוך אף יותר. זאת, באמצעות פריסה לאורך זמן של ההשקעות העתידות המשמעותיות בפעילויות הליבה של החברה, לצד מיתון השפעתן על המינוף באמצעות הנפקות הון נוספות ומכירת נכסים.

 

עוד ציינו במעלות כי פרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך בתיק נכסים מניבים יציב המושכר למאות שוכרים בשיעורי תפוסה יציבים וגבוהים, ובנראות תזרימית גבוהה יחסית לאורך זמן. כמו כן, מציינים כלכלני חברת הדירוג כי פרופיל הסיכון העסקי מושפע לחיוב ממכירת הפעילות המלונאית של החברה שהושלמה ב-2019 ששיפרה את המיקוד העסקי של החברה. בנוסף, מציינים כלכלני חברת הדירוג כי פרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך על-ידי היקף גדול של קרקעות ונכסים בישראל הטומנות בחובן שווי שאינו בא לידי ביטוי בהון העצמי החשבונאי של החברה.

 

לפני כשבועיים הנפיקה הכשרת הישוב הנפקת מניות פרטית בגובה של 90 מיליון שקל. לכלכליסט נודע כי בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה ניתן למנות את הפניקס, פסגות, ילין לפידות, מיטב דש והלמן אלדובי. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 43.5 שקלים למניה, מחיר שגילם דיסקאונט של 4.1% על מחיר הסגירה שעמד על 45.38 שקלים למניה. הכשרת הישוב ביצעה את הנפקת ההון בשביל חיזוק ההון והורדת המינוף בהתאם לאסטרטגיה של החברה.

 

לפני כחודש ביצעה הכשרת הישוב הנפקת מניות פרטית בגובה של 162 מיליון שקל. לכלכליסט נודע כי על המשקיעים שהשתתפו בהנפקה נמנים בין היתר - הפניקס, מנורה, נוקד, ילין, פסגות ומורי ארקין. ההנפקה נעשתה לפי מחיר של 38 שקלים למניה - מחיר שגילם הנחה של 5% על מחיר הסגירה שעמד על 40.09 שקל למניה. כך שסך הנפקת המניות של הכשרת הישוב הסתכמה ב-252 מיליון שקל.

 

בחודש אוגוסט ביצעה הכשרת הישוב מהלך להשטחת מבנה ההון שלה שאיפשר לה להנפיק מניות לאחר כמעט 30 שנה. קודם לכן לחברה היו שני סוגי מניות בעלי זכויות הצבעה שונות, דבר שלא איפשר לחברה לבצע הנפקת מניות חדשות עקב הגבלה הקיימת בחוק ני"ע.

 

ברשות משפחת נמרודי היו מניות מיוחדות הנקראות מניות יסוד. מניות אלה הקנו למשפחה עוד 50% זכויות בהצבעה ולמעשה ביצרו את שליטתה בהכשרת היישוב. התוכנית להשטחת ההון ביטלה את מניות היסוד ואיחדה את מניות הכשרת הישוב, כך שזו תוכל לחזור ולהנפיק מניות.

 

הכשרת הישוב פועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל ובפולין - שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים, וכן בייזום פרויקטים למגורים בפולין והתחדשות עירונית בישראל. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.

 

x