$
בורסת ת"א

אלקטרה צריכה רשמה עלייה של 8.5% בהכנסות ו-33% ברווח התפעולי המתואם

החברה נהנתה ברבעון ה-3 מרווח חד פעמי בגובה של 118 מיליון שקל עקב ביטול התחייבות מחוזה מכביד; צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה, ציין כי הצמיחה נבעה מגידול במכירות המזגנים בישראל, בסלולר (גולן טלקום) ומוצרי חשמל אחרים

אורי גלאור 14:5817.11.19
אלקטרה צריכה פרסמה את הדוחות הרבעוניים ורשמה צמיחה בהכנסות, ברווח הגולמי, התפעולי והנקי. יחד עם זאת, הצמיחה הגבוהה ברווח התפעולי והנקי נבעה בעיקר מרווח חד פעמי בסך של כ-118 מיליון שקל, בגין ביטול התחייבות מחוזה מכביד במגזר התקשורת הסלולרית. התרומה בנטו לרווח התפעולי של הכנסות הללו הסתכמו ב-104.3 מיליון שקל. אלקטרה צריכה נשלטת על ידי קבוצת אלקו (55.6%) שבשליטת האחים דניאל ומיכאל זלקינד.  

 

ההכנסות ממכירות ומתן שירותים ברבעון השלישי של שנת 2019 עלו ב-8.5% ל-750.2 מיליון שקל לעומת 691.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מעלייה במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה בתחום המזגנים בישראל שמתקזזת בחלקה בירידה בתחום המזגנים בחו"ל ובתחום סחר מותגים, וכן מגידול במגזר קמעונאות החשמל ומגידול במגזר התקשורת הסלולרית.

 

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה צילום: יחצ

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה ב-9.4% ל-185.3 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 24.7%), לעומת 169.5 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי של 24.5%) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה ל-148.2 מיליון שקל (כ-19.7% מההכנסות), לעומת 37.3 מיליון שקל (כ-5.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות האחרות נטו הסתכמו ב-104.3 מיליון שקל, לעומת 4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי, בנטרול ההכנסות אחרות מול הרבעון המקביל אשתקד צמח ב-33% והסתכם ב-43.9 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי של 5.8%) לעומת 33 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 4.8%) ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 צמחה ב-15.8% והסתכמה ב-66 מיליון שקל, לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי מפעילויות נמשכות ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה ל-127.3 מיליון שקל, לעומת רווח של 16.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות ועלייה ברווחים. הצמיחה הושגה בעיקר לאור גידול במכירות בתחום פעילות המזגנים בישראל, גידול במכירות במגזר קמעונאות חשמל, וכן גידול במכירות במגזר הסלולר. בתוך כך, אנו מציגים היום עלייה משמעותית בתזרים המזומנים, זאת לאור השיפור בתוצאות החברה והשיפור בסעיפי ההון החוזר, בעיקר בשל ניהול נכון יותר של רמות המלאי ושיפור בתנאים ובאופי התשלום לספקים במגזר קמעונאות חשמל. אנו מעריכים שצעדים אלו שבהם נקטנו השנה, יחד עם שינוי המבנה הארגוני בחברה ושיפור תהליכי העבודה, יבואו לידי ביטוי באופן מובהק יותר במהלך שנת 2020 וישתקפו אף יותר בתוצאותיה הכספיות של החברה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x