$
בורסת ת"א

רבוע כחול נדל"ן: החברה שמחזיקה בקניון TLV לא עומדת באמות המידה של הסכם המימון

בחברה מציינים כי עם זאת, נמשכת מגמת הגידול במספר המבקרים בקניון ובפדיונות; לפי אמת המידה הפיננסית, ה-NOI המינימלי של חברת הקניון צריך לעמוד על 75 מיליון שקל

יניב רחימי 12:1312.10.18
רבוע כחול נדל"ן לא עומדת בקובננט (אמות מידה פיננסיות) בהסכם מימון פרויקט השוק הסיטונאי בתל אביב.

 

החברה שבשליטת מוטי בן משה מדווחת כי למועד הבדיקה שחל ב-30 בספטמבר 2018, חברת קניון העיר תל אביב שמחזיקה בקניון TLV לא עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה בהסכם המימון. לפי אמת המידה הפיננסית, ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו של הנכסים) המינימלי של חברת הקניון צריך לעמוד על 75 מיליון שקל.

 

קניון TLV קניון TLV צילום: נעה קסלר

 

ברבוע כחול נדל"ן מציינים שעם זאת, נמשכת מגמת הגידול במספר המבקרים בקניון, בפדיונות וב-NOI. כמו כן, נמסר שאלון רבוע נדל"ן נמצאת במגעים עם המלווים להסדרת ההפרה וכן לשינוי והתאמת תנאי הסכם המימון.

 

בבעלות רבוע כחול נדל"ן 50% מחברת קניון העיר תל אביב, שמחזיקה בקניון TLV, וכן 50% בפרויקט המגורים השוק הסיטונאי בתל אביב.

 

בדיווח של רבוע כחול נדל"ן הובהר שטרם התקבלו הנתונים הכספיים המלאים של חברת הקניון לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 ולכן עדיין לא הגיע המועד לבדיקת עמידת חברת הקניון באמת המידה הפיננסית. למרות זאת, המידע אודות ההפרה פורסם "מטעמים של צורך בניקוי מידע פנים" כל לשון הדיווח. כפי הנראה, הצורך בדיווח נובע לנוכח העובדה שהחברה האם של רבוע כחול נדל"ן, אלון רבוע כחול, נמצאת בעיצומו של הליך גיוס חוב באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה. הדיוס של אלון רבוע כחול נועד לממן חלק מעלות רכישת השליטה באפריקה נכסים, וזאת במסגרת הסדר החוב של אפריקה השקעות.

 

במקביל לדיווח על הפרת הקובננט בהסכם מימון פרויקט השוק הסיטונאי בתל אביב, רבוע כחול נדל"ן דווחה על הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') בדרך של הרחבת סדרה. במסגרת ההנפקה רבוע כחול נדל"ן צפויה לגייס 28.9 מיליון שקל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x