$
שוק ההון

עלייה ברווחי דיסקונט ל-319 מ' ש'; חוזר לחלק דיבידנד לאחר 22 שנה

הרווח, שעלה ב-5.3%, משקף תשואה להון של 8.4% לעומת 8.6% בתקופה המקבילה אשתקד; הכנסות הבנק מריבית עלו ב-9.2% ל-1.3 מיליארד שקל; דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 10% מהרווח

רעות שפיגלמן 08:0217.05.18

בנק דיסקונט פרסם היום (ה') את הדוח הכספי לרבעון של שנת 2018 והציג רווח נקי של 319 מיליון שקל - עלייה של 5.3% לעומת 303 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח משקף תשואה להון של 8.4% לעומת 8.6% בתקופה המקבילה.

 

 

 

עיקר העלייה הרווח הנקי מיוחסת לכך שהבנק מסכם את הרבעון עם שיעור צמיחה גבוה בתיק האשראי שצמח ב 3.2% מתחילת השנה ומסתכם ב-153.5 מיליארד שקל. הצמיחה באה לידי ביטוי גם באשראי למשקי בית וגם באשראי העסקי והמסחרי והניבה הכנסות ריבית של 1.27 מיליארד שקל – עליה של 9.2% לעומת הרבעון המקביל.

 

מה דעתך על מניית דיסקונט:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

הצמיחה עומדת בניגוד לקיפאון בתיק האשראי ברבעון הרביעי של השנה שחלפה אך למרות זאת בהסתכלות שנתית צופים בבנק קצב צמיחה שנתי דומה לזה של שנה שעברה, עד 7%. האשראי לכלי רכב צמח בשיעור גבוה של 12.3% מתחילת השנה ועומד על 412 מיליון שקל – יחד עם זאת הוא מהווה שיעור נמוך מתיק האשראי הצרכני, כ-1.4%.

  

לילך אשר טופילסקי מנכ"לית בנק דיסקונט לילך אשר טופילסקי מנכ"לית בנק דיסקונט צילום: שאול גולן

 

ההכנסות מעמלות צמחו ב-6% ועמדו על 703 מיליון שקל כאשר כ-40% מהעמלות משוייכות לפעילות בכרטיסי אשראי (294 מיליון שקל – עליה של 12% לעומת רבעון מקביל).

 

הרווח הנקי גם הושפע מפעילויות שאינן בליבת הפעילות אלא יותר חד פעמיות באופיין . כך, חברת כרטיסי האשראי כאל (72%) הציגה ברבעון הראשון השנה תוצאות חלשות בהרבה אל מול המקביל (רווח נקי הרבעון של 29 מיליון שקל –ירידה של 41.6%) משום הוצאות השיווק והתפעול שעלו על רקע הכניסה לפעילות במועדון שופרסל, כמו גם מימושים שרשמה ברבעון המקביל חברת הבת דיסקונט קפיטל (רווח נקי הרבעון של 3 מיליון שקל – ירידה של 94%).

 

 

ההוצאות להפסדי אשראי ירדו בכ-23% ועמדו על 112 מיליון שקל. הוצאות להפסדי אשראי אלו הן הוצאות שנרשמות בגין סכומי הלוואות ואשראי שהעמיד הבנק וקיים חשש שלא ישולמו. שיעור ההוצאות להפסדי אשראי ביחס לתיק ההלוואות עומד על 0.29% - ירידה לעומת רמה שנתית של 0.39% ב- 2017. בדיסקונט מעריכים כי רמת ההוצאות המשקפת את פעילות הבנק היא בטווח של 0.4%-0.5%. נקודתית הרבעון הראשון השנה נהנה הבנק מריקוברי (גביית חובות) באידיבי ניו יורק ומהוצאות הפסדי אשראי נמוכות במרכנתיל.

 

חברות הבת של הבנק, תרמו לרווח הנקי 194 מיליון שקל: בנק מרכנתיל הציג רווח נקי של 77 מיליון שקל, גידול בשיעור של 87.8% ביחס לתקופה המקבילה, שרובו בשל ירידה בהוצאות להפסדי אשראי וגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית.

 

כאל הציגה רווח נקי של 29 מיליון שקל, קיטון בשיעור של 41.6%, הנובע מהוצאות תפעול וגיוס משמעותיות כפועל יוצא מהקמת המועדון המשותף עם שופרסל. דיסקונט ניו יורק הציג רווח נקי של 30 מיליון דולר, ותשואה להון של 13.3%, בשל עלייה בהכנסות מריבית והוצאה שלילית להפסדי אשראי

 

לאור תוצאות הרבעון, ולאחר שקיבל את אישור המפקחת על הבנקים, החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בשיעור של 10% מהרווח הנקי. מדובר בחלוקת דיבידנד ראשונה של הבנק מזה כ-22 שנה, למעט חלוקה חד פעמית שביצע הבנק בשנת 2008 בסך של 250 מיליון שקל. בדצמבר האחרון אישר הדירקטוריון מדיניות חלוקה גבוהה יותר משיעור החלוקה עליו הוחלט לרבעון הזה, מדיניות חלוקה של עד 15% מהרווח.

 

עוד מציין דיסקונט בדו"ח כי החודש קיבל מהחשב הכללי במשרד האוצר כתב חסינות חתום בקשר לפעילות הבנק מול בנקים פלשתינאים. במסגרתו המדינה מתחייבת כי לא יוגש כתב אישום כנגד הבנק, כנגד מרכנתיל (100% בבעלות דיסקונט) ונושאי משרה, בגין עבירות מסוימות של איסור הלבנת הון ומימון טרור בקשר עם מתן שירותים לבנקים פלשתינאים בתקופה שבין 28 למרץ 2016 ועד 31 למאי 2019. כתב החסינות תקף לכן לתקופה של כשנה. המדינה התחייבה לשפות את הבנק ועובדיו עד סכום של 1.5 מיליארד שקל ככל שיידרש הבנק לשאת בהוצאות ביחס להליכים אזרחיים או פליליים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x