$
בורסת ת"א

"ביד אחת טבע מחלקת מיליונים - ביד השנייה מפטרת אלפים"

קרן ההשקעות טוליפ מאיימת בתביעה נגזרת נגד טבע, וטוענת כי חובה האדיר אינו מאפשר חלוקות דיבידנדים שבוצעו באחרונה וכי מדובר בחלוקות אסורות. "לא כך נוהג דירקטוריון אחראי ולא כך נוהגת חברה שמקיימת את דרישות הדין"

ענת רואה 08:1530.11.17

חלוקות דיבידנדים שאישרה טבע בחודשים האחרונים עשויות להיחשב כחלוקה אסורה, לאור ההרעה במצבה הכספי של החברה, בעקבות תביעה נגד החברה. קרן טוליפ קפיטל, קרן השקעות פרטית המחזיקה במניות טבע ובאג"ח שלה, פנתה שלשום לבית המשפט המחוזי מרכז בבקשה מקדימה לתביעה נגזרת נגד החברה. הקרן דורשת לקבל נתונים ומסמכים כדי לבחון את הרקע המלא לחלוקת הדיבידנד, לאור המצב הכספי הנוכחי של טבע.

 

לפי הטענה בבקשה שהוגשה באמצעות עורכי הדין אופיר נאור, רנן גרשט ושחר בן מאיר, בתקופה האחרונה פוקדת את טבע שורה של הרעות עסקיות חריפות, לרבות הפסדי עתק ומחיקות ערך אדירות בגין השקעות קודמות. "מזה חודשים החברה נאלצת להתמודד עם משבר פיננסי מורכב, עם עלייה ניכרת בתחרות בתחומי פעילותה לרבות בתחום הדגל שלה (תרופת הקופקסון) ושחיקה מתמדת בהכנסותיה", נכתב בבקשה.

 

לפי הנטען, טבע מחמיצה את תחזיותיה מדי רבעון ונאלצת לעדכן אותן כלפי מטה, פירסמה דו"חות גרועים לרבעון השלישי בתחילת החודש – ובימים האחרונים אף הודיעה על הליך פיטורים נרחב של אלפי עובדים בישראל לבדה, כחלק ממהלכי התייעלות וכמתחייב מהמצב הפיננסי המורכב.

 

"כיצד ניתן ביד אחת לתחום על תיקון אמות מידה פיננסיות שמשמעותן הודאה באי־עמידה ביחסי החוב של החברה וביד השנייה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה בשיעור של מאות מיליוני דולרים ברבעון?", נתהה בבקשה. "לא כך נוהג דירקטוריון אחראי וכך לא נוהגת חברה שמקיימת את דרישות הדין בנוגע למבחן יכולת הפירעון. קל וחומר שלא לפטר יותר מ־1,000 איש ביד האחת וביד השנייה להמשיך ולחלק מאות מיליוני דולרים לבעלי מניותיה מדי רבעון".

 

עוד נטען כי התמונה הפיננסית העגומה שנחשפה בדו"ח הרבעון השלישי הובילה לעלייה ניכרת בתשואות האג"ח של טבע ואף להורדת הדירוג על ידי חלק מסוכנויות הדירוג לרמת אג"ח זבל, ועדכון לאופק שלילי על ידי סוכנויות דירוג אחרות – והכל באופן המשקף את הסיכון והחשש מכשל בפירעון נטל החוב האדיר שנטלה החברה.

 

על רקע האכזבה מתוצאות הרבעון השלישי ואזהרת הרווח שפרסמה החברה ל־2017 צנחה מניית החברה בכ־20%, נטען בבקשה. ולמרות כל אלה בדו"ח הרבעון השלישי הודיעה החברה לטענת הפונים על חלוקת דיבינד נוספת בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

 

קור שולץ קור שולץ

לטענת הקרן, על סמך דיווחי החברה מצבה הפיננסי אינו מאפשר את שירות החוב, העולה על 34 מיליארד דולר. במצב דברים זה, נטען, אסור היה לנושאי המשרה לאשר חלוקת דיבידנד.

 

במסגרת הפנייה מבקשת הקרן לחייב את טבע לגלות לה בתצהיר את כל המסמכים הנוגעים לאישור חלוקות דיבידנד שביצעה ב־9 החודשים האחרונים, ובכלל זה מצגות הנהלה ומסמכים שהוצגו לחברי הדירקטוריון בסמוך לאישור החלוקות, פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון בהם נדונה או אושרה חלוקת הדיבידנד, תזרימי מזומנים חזויים וחוות דעת מקצועיות.

 

"תמונת המצב החשבונאית, תחזיות החברה, ההרעה במצב הכספי כמפורט בדו"ח הכספי, יחד עם מהלכים שביצעה החברה – כל אלה מלמדים כי אין באפשרותה לשרת את נטל החוב האדיר שלה במועדים שבו עליה להשיב אותו, הן לאור קושי תזרימי שנובע בעיקר מירידה דרמטית בהכנסות והן מקושי מאזני שנובע משורה של עסקאות גרועות שביצעה החברה והסתמכותה על חשבונאות מסוכנת ברישום שווי נכסיה ומגידול עצום בחובות החברה בשנים האחרונות", נטען בבקשה.

 

מטבע נמסר בתגובה לטענות כי "החברה תבחן את התביעה ותגיב בהתאם בהליך המשפטי". 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x