$
בורסת ת"א

אשטרום נכסים: עלייה בהכנסות משכירות וברווחים בשנת 2015

ה-NOI השנתי של חברת הנדל"ן גדל בכ-2.4% והסתכם בכ-185.5 מיליון שקל, הרווח הנקי עלה ב-7% והסתכם ב-148 מיליון שקל

אורן פרוינד 16:0308.03.16

חברת אשטרום נכסיםמקבוצת אשטרום - בניהולו של מוטי סלע - פרסמה היום את דוחותיה הכספיים: הכנסות החברה בשנת 2015 הסתכמו בכ-246.2 מיליון שקל, ירידה של 13% בהשוואה לשנת 2014.

 

השינוי בהכנסות מיוחס בעיקר לפרויקט ויטאוור, אשר מרבית שטחיו נמכרו ב-2014 והניבו לחברה הכנסות של כ-57.6 מיליון שקל, בעוד שב-2015 נמכרו יתרת השטחים הנותרים בתמורה לכ-16 מיליון שקל.  

במקביל לאישור הדוחות הכספיים, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של כ-50 מיליון שקל, שישולם במהלך חודש מרץ 2016.

 

ה-NOI המאוחד של אשטרום נכסים לשנת 2015 גדל בכ-2.4% והסתכם בכ-185.5 מיליון שקל. ה-NOI המאוחד בגין נכסים זהים עלה בכ-1.7% לכ-183.3 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר משיפור בביצועים התפעוליים של הנכסים.

 

השיפור בעסקי אשטרום נכסים מתבטא גם ב-FFO המתואם שצמח בכ-28% והסתכם בכ-112.1 מיליון שקל בשנת 2015, אל מול כ-87.5 מיליון שקל בשנת 2014. העלייה ב-FFO נובעת בעיקר משיפור בהכנסות משכר דירה בקניון בת ים ופרויקט דורטמונד, משיפור ברווחי חברות כלולות בדגש על פרויקט פרנקפורט 1 וכן סיטיפס וקונקט, העוסקות בהפעלת הרכבת הקלה בירושלים. זאת מול צמצום משמעותי בהוצאות המימון.

  

הוצאות המימון של החברה לשנת 2015 ירדו בכ-35% לכ-83.3 מיליון שקל. הקיטון בסעיף זה נבע בין היתר מירידה בהוצאות הריבית, לנוכח הירידה בשיעור הריבית על חלק מהתחייבויותיה הנושא ריבית משתנה.

 

בשורה התחתונה, סיימה אשטרום נכסים את שנת 2015 עם גידול של כ-7% ברווח הנקי הכולל שהסתכם בכ-148 מיליון שקל.

 

מוטי סלע מנכ"ל אשטרום נכסים מוטי סלע מנכ"ל אשטרום נכסים

נתונים רבעוניים

ברבעון הרביעי של 2015 רשמה אשטרום נכסים הכנסות של כ-60 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2014. הירידה מיוחסת למכירות פרויקט ויטאוור, אשר בגינו רשמה החברה הכנסות של כ-185 אלף שקל ברבעון הרביעי של 2015, לעומת הכנסות משמעותיות יותר של כ-19 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2014.

 

בסעיף הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה, פעילות הליבה של החברה, הציגה החברה ברבעון הרביעי 2015 עלייה של כ-2.9% לכ-57.8 מיליון שקל, לעומת כ-56.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של אשטרום נכסים ברבעון הרביעי של 2015 צמח ל-73 מיליון שקל, בהשוואה ל-58 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2014.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x