$
בורסת ת"א

יו"ר רשות ני"ע: "מינוי שריג ליו"ר מגדל החזקות - חוקי"

במכתב ששלח שמואל האוזר לח"כ זהבה גלאון דחה את הטענה כי תשלום שכר לשריג מכיסו של בעל השליטה נוגד את חוק החברות

רחלי בינדמן 15:0117.02.15

שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע, מתייחס לראשונה לכוונה למנות את עודד שריג, המפקח על הביטוח לשעבר, לתפקיד יו"ר מגדל החזקות. זאת, חרף התנגדותה של המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר.

 

במכתב תשובה לפנייתה של חברת הכנסת זהבה גלאון, שדרשה את התערבותו בנושא, מבהיר האוזר כי "הרשות בחנה את ההליך המבוקש לאישור המינוי של פרופ' עודד שריג לדירקטור (וליו"ר דירקטוריון) במגדל אחזקות ומצאה שהוא עולה בקנה אחד עם הוראות חוק החברות. האוזר מוסיף כי "מינוי דירקטורים בחברות ציבוריות היא הדרך המקובלת למימוש כח השליטה בחברה ואינו כפוף להליכי אישור מיוחדים (כמו דרישת רוב מיוחד של בעלי מניות מיעוט כפי שנדרש בעסקת בעלי עניין)".

 

האוזר הדגיש כי "הליכי האישור המיוחדים על פי חוק החברות שמורים לעסקאות בהם קיים חשש לתיעול משאבי החברה לטובת בעלי השליטה או נושאי המשרה בחברה. לעמדת הרשות תשלום המוענק על ידי בעל השליטה לדירקטור בחברה אינו בגדר עסקה של החברה ואינו כפוף למארג האישורים הנדרש על פי דין מקום שהחברה היתה מבקשת להעניק לו תשלום ממשאביה שלה".

 

מה דעתך על מניית מגדל ביטוח:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

ביום חמישי הקרוב תכונס האסיפה הכללית של בעלי המניות של מגדל לאשר את המינוי של שריג ליו"ר מגדל החזקות, חברת האם (100%) של מגדל ביטוחהנתונה לפיקוח של סלינגר. הרוב הנדרש לאישור המינוי הוא רוב רגיל ומכיוון שאליהו מחזיק ב-70% ממניות מגדל הציבורית, לבעלי מניות המיעוט, בעיקר גופים מוסדיים, חברות ביטוח ובתי השקעות המתחרים במגדל, אין כוח לפסול את המינוי.

 

אתמול חשף "כלכליסט" כי חרף זאת, ברמה ההצהרתית בכוונת חברות הביטוח כלל, הפניקס ואיילון ביטוח לתמוך במינוי וכי בתי ההשקעות פסגות, מיטב-דש ואנליסט יתנגדו למינוי. גלאון תקפה בשבוע שעבר את המינוי וסברה כי יש לראות בו כעסקת בעלי עניין שצריכה לעבור להכרעת בעלי מניות המיעוט.

 

האוזר הוסיף במכתבו כי "דיני החברות מחייבים את נושאי המשרה של החברה בחובות אמונים וזהירות ללא קשר לשאלה האם הם מקבלים שכר וממי הם מקבלים אותו. כך גם בעל שליטה המכהן כדירקטור כפוף לאותן החובות ואסור לו להימצא בניגוד עניינים ולשקול את טובתו האישית לפני טובת החברה".

 

שלמה אליהו שלמה אליהו צילום: יח"צ

 

האוזר מתייחס גם לשאלה שהפנתה אליו גלאון לפיה תשלום שכרו של שריג מכיסו של בעל השליטה, שלמה אליהו, נוגד את מהות חוק החברות וגורם לכאורה לשריג להיות נאמן רק לבעל השליטה במקום לחברה ולכלל בעלי המניות שלה. "איננו מסכימים עם עמדה זו והיא אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק החברות. עמדה זו גם אינה מתיישבת עם הפרקטיקה הקיימת בחברות רבות בשוק ההון מזה שנים, במסגרתה ממונים, בעל השליטה ועובדים המועסקים על-ידו, כדירקטורים בחברות. משמעותה המעשית הינה צמצום, עד כדי ביטול, יכולתו של בעל השליטה לממש את כוח השליטה שלו באמצעות מינוי דירקטורים לחברה באסיפה הכללית של החברה".

 

האוזר מוסיף ומדגיש כי "עמדה לפיה תשלום על-ידי בעל השליטה לדירקטור בחברה, הופך כשלעצמו את החברה לצד להתקשרות, מנוגד לבסיסם של דיני החוזים ואף לדיני החברות, שכן מחד היא מסכלת את יכולת בעל השליטה בחברה למנות את עצמו או את עובדיו, אחת שמי מהם מקבל שכר אצל בעל השליטה, לתפקיד דירקטור בחברה, למרות שהחברה הציבורית עצמה אינה נושאת בשכר, ומאידך היא מכפיפה לכאורה את הסכם ההעסקה שבין בעל השליטה לבין עובדיו לאישור החברה, שכלל אינה צד להתקשרות".

 

לבסוף מבהיר האוזר "למותר לציין כי הרשות אינה מביעה כל עמדה לגבי כשירות המינוי בהיבטים אחרים, לרבות עמידתו בהוראות רגולטוריות הקשורות בהיות החברה בעלת השליטה בחברת ביטוח המפוקחת על ידי אגף שוק ההון. כמו כן אין במכתבנו זה להביע עמדה ביחס למינוי של נושאי משרה אחרים בחברות ציבוריות כאלה ואחרות טרם המינוי ומבלי שמלוא העובדות פרושות לפנינו".
בטל שלח
    לכל התגובות
    x