$
בורסת ת"א

סלע קפיטל: עלייה של 20% בהכנסות, זינוק של 480% ברווח הנקי

קרן הריט סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 23.4 מיליון שקל ורווח נקי של 6.7 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסי החברה עומד על 93%. הקרן רושמת גירעון בהון החוזר בשיעור של 13 מיליון שקל

מיקי גרינפלד 09:2018.08.14
קרן הריט ,סלע קפיטל, המשקיעה במקרקעין ובנדל"ן מניב, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה. מהדוחות הכספיים של החברה עולה כי נכון ל-30 ביוני 2014  הסתכם שווי נכסי החברה בישראל בכ-1.08 מיליארד שקל. שיעור התפוסה הממוצע בכלל הנכסים עומד על 93%.

 

הכנסות סלע קפיטל ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ-23.4 מיליון שקל לעומת כ- 19.4 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עליה של 20%. עיקר הגידול בהכנסות נובע מעלייה בדמי השכירות הנגבים בנכסיה השונים של החברה וכן כתוצאה מרכישת הנכסים נוספים מצד החברה במהלך השנה.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון  המדווח זינק לכ-6.7 מיליון שקל לעומת 1.6 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה חדה של 480%.

 

ה-FFO הריאלי של החברה ברבעון השני של 2014 צמח לכ-11.5 מיליון שקל (כ-12.6 אגורות למניה), בהשוואה לכ-8 מיליון שקל (כ-11.7 אגורות למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

 

מה דעתך על מניית סלע נדלן:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בעקבות התוצאות הכריזה סלע קפיטל על חלוקת דיבידנד בסכום של כ-8.75 מיליון שקל לבעלי המניות, בהתאם להחלטת הדירקטוריון לחלוקה מינימאלית של כ-35 מיליון שקל בשנת 2014

 

על פי תחזיות החברה, ההכנסה התפעולית נטו של החברה (NOI) צפוי להסתכם במהלך שנת 2014 בכ-82 מיליון שקלים. תשואת ה- NOI הממוצעת (במונחים שנתיים) על שווי הנכסים המניבים של החברה בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הינה כ- 7.38%.

 

יו"ר סלע קפיטל שמואל סלבין יו"ר סלע קפיטל שמואל סלבין צילום: עמית שעל

 

ההון החוזר של החברה ליום 31 ביוני מורכב מנכסים שוטפים בהיקף של 65 מליון שקל בניכוי התחייבויות שוטפות בסך של 78 מליון שקל. ההתחייבויות השוטפות כללו בעיקר

חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב בסך של 53 מליון שקל. להערכת הנהלת החברה, יש לה יכולת טובה למחזר חובות ולגייס חובות נוספים.

 

בדוח הרבעוני נאמר כי דירקטוריון החברה בחן את תחזית הפרעונות ואת מקורות האשראי לפרעון ההתחייבויות הקיימות וההתחייבויות הצפויות של החברה במהלך השנתיים הקרובות, וקבע כי אין בגרעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.

 

במהלך הרבעון השני גייסה החברה גייסה 190 מיליון שקל (בהרחבת סדרה ב') לעומת תכנון מקורי של 170 מיליון שקלים.  בשלב המכרז המוסדי גייסה 160 מיליון שקלים זאת לאחר שנהנתה מביקושי שיא של יותר מ-324 מיליון שקלים. הבשלב הציבורי גייסה החברה 30 מיליון שקל. הריבית שנקבעה עמדה על 2.75% במח"מ של 6.8 שנים.  

בטל שלח
    לכל התגובות
    x