$
בורסת ת"א

סלינגר במהלך דרמטי: חברות הביטוח יחויבו להחזיר כספים לבעלי ביטוח חיים קבוצתי

החברות צירפו מבוטחים לביטוחי חיים קבוצתיים ללא הסכמתם - וגבו תשלום בהתאם. כעת דורשת סלינגר כי יקבלו אישור מפורש מהמבוטחים, וישיבו כספי פרמיות לכל אלה שלא נתנו הסכמה כזו

רחלי בינדמן 10:0928.04.14

מהלך דרמטי של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר נגד ביטוחי החיים הקבוצתיים: החברות שביצעו את הביטוח ללא הסכמה מפורשת בכתב יחויבו להחזיר חלק מהפרמיות למבוטחים. ביקורת שערך האגף מצאה כי במקרים רבים צורפו מבוטחים לביטוחי בריאות קולקטיביים (ביטוח חיים קבוצתי שלא דורש הצהרת בריאות לפני ההצטרפות) ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מראש - זאת על אף שהמבוטחים נשאו בעלותה ביטוח בצורה מלאה או חלקית (המעביד נשא בחלק מהעלות).

 

על רקע גילויים אלה יוצאת סלינגר במהלך חריג. במסגרת טיוטת הוראה, דורשת סלינגר מחברות הביטוח ששיווקו ביטוחים קולקטיביים לפנות לכל המבוטחים ולקבל הסכמה מפורשת בכתב להמשך הביטוח. חברת הביטוח תחויב לבטל את הכיסוי הביטוחי לכל המבוטחים שיודיעו לחברת הביטוח שאינם מעוניינים בביטוח, ולכל המבוטחים שלא יודיעו על החלטתם על אף משלוח ההודעות. בנוסף, חברת הביטוח תחויב להשיב את הפרמיה ישירות למבוטחים האמורים. השבת הפרמיה תהיה בגובה סך הפרמיה ששילמו המבוטחים החל ממועד הצטרפותם לראשונה לביטוח - ולכל היותר שלוש שנים לאחור ממועד פרסום ההודעה הסופית של סלינגר וכניסתה לתוקף רשמי - ועד למועד ביטול ביטול הכיסוי הביטוחי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. אם המעסיק שילם חלק מהפרמיה - על החברה להשיב חלק זה למעסיק.

 

ההוראה תחול רק ביחס למבוטחים שחברת הביטוח לא מצאה אישור בכתב מהם שהם הסכימו להצטרף לביטוח. הקלטה טלפונית שמוכיחה פניה למבוטחים לאשר את היותם מבוטחים לא מספיקה לאגף שוק ההון.

 

דורית סלינגר דורית סלינגר צילום: אבי אוחיון, לע"מ

 

בצעד חריג אף דורשת סלינגר מחברות הביטוח להעביר לידיה תוך חודש לאחר ביצוע ההשבה של הכספים רשימת מבוטחים שחברת הביטוח לא הצליחה להשיג את תגובתם. בסיום ההליך ולכל המאוחר עד סוף מרץ 2015 יהיה על חברת הביטוח להמציא לידי אגף שוק ההון באוצר דוח ממבקר הפנים שלה, שיכלול פירוט הליך ההשבה ובקרות נוספות שנוספו למניעת הישנות ההפרה כאמור (צירוף מבוטחים ללא הסכמתם).

 

אתמול חשף "כלכליסט" כי חברת הגמל של בית ההשקעות פסגות יצאה במכרז חדש לביטוח חיים קולקטיבי לעמיתי הגמל של פסגות,שבו זכו כלל ביטוח ופסגות ביטוח. חלק מהעמיתים טענו שכלל לא ידעו על כך שהם מבוטחים בביטוח חיים קבוצתי, אך על פי נוסח ההודעה של פסגות על שינוי המבטח נכתב כי כל עמית שלא ירצה בהמשך הביטוח חייב לשלוח על כך הודעה בכתב לפסגות שכן אחרת הביטוח ימשיך. על פי טיוטת ההוראה החדשה, פסגות תצטרך לשנות את נוסח ההוראה ולקבל את הסכמתם המפורשת של המבוטחים להמשך הביטוח.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x