$
בורסת ת"א

נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי הפסיקה המגעים להסדר חוב

זאת לאחר שהביעה זעמה על כך שהוארכה האופציה להשקעה שניתנה לאדוארדו אלשטיין - ללא ידיעתם. לפי מסמך העקרונות שנחתם בין אי.די.בי אחזקות ומחזיקי האג"ח

רחלי בינדמן 15:0004.02.13

נציגות האג"ח של אי.די.בי קטעה את המשא ומתן להסדר החוב על רקע הסכם הארכת האופציה להשקעה שניתנה לאדוארד אלשטיין ללא ידיעתם. "לאור ההודעה החד צדדית של אי.די.בי, הנציגות החליטה להשעות את המשאר ומתן על הסדר חוב המתנהל בחברה ולבטל את הפגישות המתוכננות. אנו רואים בהודעה זו שמשמעותה שהאופציה לא תמומש במועד הפרה של ההסכם. חזרה למשא ומתן תישקל רק לאחר שיובהרו פרטי ההסכם שנחתם בין גנדן לאלשטיין ולאחר שיובטח שלא יבוצעו פעולות חד צדדיות נוספות מצד אי.די.בי", כתבה הנציגות.

 

לפי מסמך העקרונות שנחתם בין אי.די.בי אחזקות ומחזיקי האג"ח אסור לגנדן, החברה שבאמצעותה שולט נוחי דנקנר באי.די.בי, לשנות את מועד מימוש האופציה ללא הסכמת הנאמנים של מחזיקי האג"ח מראש ובכתב. 

מכיוון שכעת מבקשים אלשטיין וגנדן לדחות את מימוש האופציה משמעות הדבר כי על הנאמנים של האג"ח לפעול מייד לכינוס אסיפות של מחזיקי האג"ח כדי להכריע האם להתיר לאלשטיין לדחות את מועד מימוש האופציה.

 

החלטה שלא לאשר דחייה כאמור משמעה פניה לערכאות משפטיות ודרישת העמדת החוב לפירעון מיידי. כזכור, במסגרת ההצבעה על מסמך העקרונות בחרו נאמני האג"ח לנטרל את הקולות שאותם הם הגדירו כבעלי ניגוד עניינים - מההצבעה. כך נפסל קולם של בית ההשקעות פסגות ואינפיניטי שהתנגדו למתווה ההסדר בטענה כי פסגות ואינפיניטי מחזיקים גם באג"ח של אי.די.בי פתוח ולכן אין לספור את קולם.

 

דווקא קולה של חברת הראל כן נספר חרף אחזקותיה הצולבות באג"ח של אי.די.בי פתוח כיוון שלכאורה הצביעה בניגוד לאינטרס שלה. אלא שבימים אלו בוחנת רשות ני"ע את אופן פסילת הקולות על ידי הנאמנים. הרשות צריכה לקבל החלטה עקרונית האם נכון היה לנטרל את הקול של פסגות ולא של הראל.

 

יתרה מכך, מאז החתימה על מסמך העקרונות חתמה הראל על עסקה לרכישת פעילות כלל פיננסים שמקבוצת אי.די.בי. רשות ני"ע בוחנת בימים אלו האם עצם העסקה מעמידה את הראל בניגוד עניינים פוטנציאלי שיחייב אותה לפרוש מנציגות מחזיקי האג"ח וצפויה להציג עמדה לפיה הראל אכן נמצאת בניגוד עניינים כאמור. משכך, נראה שבהצבעה שתתבצע לא מן הנמנע כי גם הקול של הראל יפסל על רקע פוטנציאל ניגוד עניינים.

 

בנוסף בדיווח של אי.די.בי מהיום נאמר לראשונה כי מימוש האופציה של אלשטיין כפוף להגעה ל"הסכם סופי" עד ה-20 בפברואר 2013. במסמך העקרונות לעומת זאת נכתב רק שגנדן מתחייבת להזרים לאי.די.בי 120 מיליון שקל לא יאוחר מסוף מרץ הקרוב במידה ואלשטיין יממש את האופציה ולא נאמר אפילו ברמז כי אלשטיין יממש את האופציה בתנאי שיגובש הסדר חוב בין הצדדים. רק ביחס להזרמה נוספת של 60 מיליון שקל מכספי אלשטיין הובהר כי היא תתבצע במידה והמחזיקים יגיעו עם החברה ל"מתווה מוסכם".

 

"במהלך השבועיים האחרונים פנינו מספר פעמים לנציגות מחזיקי האג"ח בבקשה להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי על מנת לגבש הסדר הוגן ולסיימו תוך זמן קצר לשביעות רצונם של כל בעלי החוב. בתגובה לפניות אלה נענינו כי המשא ומתן צפוי להיות ארוך יותר ולהימשך עוד מספר שבועות. לאור העובדה שמועד האופציה המקורי מסתיים ב-20 בפברואר, ולנוכח הערכת הנציגות כי המו"מ יימשך לאחר המועד הנ"ל, ועל מנת לאפשר לצדדים למצות את הזמן הדרוש לגיבוש הסדר - הגיעו גנדן וקבוצת אלשטיין להסכמה כי אם לא יושג הסדר עם מחזיקי האג"ח לפני 20 בפברואר אזי יוארך המועד למימוש האופציה עד 10 באפריל. הסכמה זו הוכפפה להסכמת נאמני סדרות האג"ח. אנו נכונים להמשיך לעשות כל מאמץ על מנת להגיע להסדר הוגן בלוח זמנים קצר".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x