$
בורסת ת"א

"בנק מזרחי מנסה לזכות בעמלת פרעון מוקדם בסך 210 מיליון שקל"

כך טוענת חברת קול, שבשליטת פטריק דרהי בתגובה לבקשת הבנק למתן צו מניעה זמני נגד מחיקת מניות HOT מהמסחר בבורסה

יצחק דנון 15:5628.10.12
"מטרתו של בנק מזרחי הינה לזכות ב"עמלת" פרעון מוקדם בסך 210 מיליון שקל". כך טוענת חברת קול החזקה שבשליטת פטריק דרהי בתגובה לבקשת הבנק למתן צו מניעה זמני נגד מחיקת מניות HOT מהמסחר. "בתוספת הסכום שהחברה חייבת לו כיום בהתאם להסכם ההלוואה של כ-866 מיליון ש"ח וכן כ-21 מיליון ש"ח ששולמו עד כה כהחזר, יפיק הבנק תשואה נאה של 29% בשנה אחת", טוענת החברה.

 

לטענת החברה, הבנק מנסה לכתוב הסכם מימון חדש ולכלול בו תנייה האוסר על מחיקת הוט מן המסחר, כדי לנסות ולכפות עליה לבצע פירעון מוקדם ולשלם בגינו עמלה. בתגובתה של קול החזקה נאמר עוד כי  בנקהמזרחי אינו מעלה ולו שמץ של טענה לפיה מחיקת מניות HOT מהמסחר תסכן בפועל את אפשרותה של קול להחזיר את ההלוואה היה והבנק יבקש לממש את זכותו לדרוש פירעון מוקדם, זכות שקול אינה כופרת בה.

 

פטריק דרהי פטריק דרהי צילום: שמואל נחמני

 

קול מדגישה כי הבטיחה את כל האמצעים הכספיים הדרושים לפרעון מוקדם של ההלוואה בצירוף הריבית, ככל שהבנק ידרוש זאת בעקבות מחיקת HOT מהמסחר בבורסה. לדבריה, אין כל יסוד לטענת הבנק כי על ידי מחיקת מניות HOT מן המסחר, מנסה קול "לשמוט את הבסיס שבגינו הועמדה לה הלוואת עתק", " תוך פגיעה אנושה בבטוחה שנקבעה בהסכם, ותוך התעלמות מהוראות מפורשות של ההסכם ובאופן ציני ומחוסר תום לב".

 

לטענת קול, היא פועלת בהתאם להתחייבויותיה החוזיות והבנק יודע זאת היטב ואולם הוא גם יודע לחשב שאם יצליח לכפות עליה לשלם לו עמלת פירעון מוקדם בסך 210 מיליון שקל בהתאם לטענתו המוכחשת, בתוספת הסכום שקול חייבת לו מכוח ההלוואה, הוא יפיק תשואה נאה. לטענתה תועלת זו של הבנק די בה כדי שהוא ינסה לשכתב בדיעבד את ההסכמות בין הצדדים, לקרוא על ההסכם תכנים שאין וא היו בו מעולם, לטעון תנאים חוזיים שאין להם שום בסיס בנוסח ההסכם שמעולם לא נדרשו על ידו, ולו היו נדרשים, היו נדחים.

 

קול מדגישה עוד כי המסחר בבורסה במניות הוט לא מגדר כתנאי יסודי או אפילו כתנאי סתם, ומחיקה מן המסחר אינה מוגדרת כהפרה. בתגובת קול נאמר כי כנגד יתרת ההלוואה משועבדים כיום לבנק 64.49% ממניות HOT, וכי שווי השוק של הוט נכון להיום עולה על 2.6 מילארד שקל, ושווי הבטוחה לבנק הינו למעלה מ-1.67 מיליארד שקל וזאת בהתעלם מפרמיית השליטה, כך שהבנק מחזיק בבטוחה ששוויה עולה על שווי החוב בכ-800 מיליון שקל.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x