$
בורסת ת"א

בלעדי ל"כלכליסט": מכירת כת"ש מרחיקה את אי.די.בי מההלוואה של בראשית

אי.די.בי פתוח העמידה מניות של כלל תעשיות בהיקף של 120 מיליון שקל לטובת הלוואה של 150 מיליון שקל מקרן בראשית, אך מכירת כת"ש ללן בלווטניק תמנע את שעבודן. הצדדים טרם הגיעו להסכמות לגבי מניות חלופיות שישמשו כבטוחה

גולן חזני 06:5612.06.12

ההלוואה של קרן בראשית לאי.די.בי פתוח מתנדנדת ולא בטוח שתצא לפועל. ל"כלכליסט" נודע כי מכירת השליטה בכלל תעשיות הקטינה את הסיכויים לעסקה מאחר ש־60% מהבטוחות שעמדה בראשית לקבל תמורת ההלוואה היו מניות של כלל תעשיות. בין הצדדים אין הסכמות לגבי מניות חלופיות שתקבל בראשית. על מכירתה של כת"ש ללן בלווטניק סיכמה אי.די.בי לפני כשלושה שבועות כשיצוין כי העברת הלוואה דומה שהתקבלה מחברת הביטוח מנורה כבר הושלמה.

 

בראשית מוכנה לקבל במקום מניות כלל תעשיות מניות של כלל ביטוח, אולם באי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר מעדיפים להעמיד מניות של חברות אחרות, בעיקר כור ושותפות חיפושי הנפט מודיעין, וכן מניות דסק"ש, כשנכון למועד סגירת הגיליון לא הגיעו הצדדים להסכמות. גם העובדה שעסקת כלל תעשיות, אם תושלם, מקטינה את הצורך המיידי של אי.די.בי במזומנים עלולה להביא לביטול העסקה.

 

ב־23 באפריל האחרון נחשף ב"כלכליסט" כי אי.די.בי פתוח מנהלת מו"מ לקבלת הלוואות של 300 מיליון שקל: 150 מיליון שקל מבראשית, שבראשות גבי פרל ובניהולם של מני וסרמן ורן גורודצקי, ו־150 מיליון שקל ממנורה שאת ההשקעות שלה מנהל יוני טל.

 

נוחי דנקנר נוחי דנקנר צילום: נועם מושקוביץ

 

העסקה נחתמה ב־2 במאי, אך בעוד שמנורה העבירה את הכסף מיידית, בראשית - כקרן מנוף - נזקקה ל־21 יום כדי "לקרוא לכסף" מהמשקיעים שלה. בפרק זמן זה חתם דנקנר על העסקה למכירת השליטה בכלל תעשיות ללן בלווטניק. כאמור, אי.די.בי פתוח העמידה במתווה המקורי מניות בהיקף של כ־120 מיליון שקל מהסכום (השעבוד הוא בהיקף גדול יותר מההלוואה וביחס של 1.6) - כבטוחה לבראשית, מניות שאותן לא יכולה אי.די.בי פתוח לשעבד עם מכירת השליטה לבלווטניק.

 

ההלוואה מבראשית, לפי המתווה המקורי, ובדומה להלוואה ממנורה, נושא ריבית צמודת מדד בשיעור שנתי של 6.9% שתשולם על בסיס רבעוני. אולם בעוד שההלוואה ממנורה אמורה היתה להיפרע בשני מועדים - 50 מיליון שקל ב־2017 ו־100 מיליון שקל ב־2018, הרי שבהלוואה לבראשית נקבעו מועדי פירעון זהים אולם שנה קודם לכן.

  

 

בנוסף, בהלוואה לבראשית נקבעו רפים שונים, העשויים להיות גבוהים יותר, לצורך שחרור מניות משעבוד וכן לצורך שחרור תקבולי דיבידנד שישולם בגין המניות המשועבדות. תנאי לכשירותן של המניות האמורות לשמש כבטוחה הוא, בין היתר, אי־שינוי שליטה בחברות האמורות.

 

במהלך תקופת ההלוואה, אי.די.בי פתוח תידרש לעמוד באמת המידה הפיננסית, הדומה לזו החלה כלפי שאר המלווים של אי.די.בי פתוח (מולם קיימות אמות מידה פיננסיות), שלפיה החוב נטו של אי.די.בי פתוח (סולו) ושל חברות־בנות ייעודיות בבעלות מלאה (במישרין ובעקיפין) לא יעלה על 6.7 מיליארד שקל.

 

עבור בראשית מדובר בעסקה אחרונה, או לכל היותר לפני אחרונה שתבצע משום שהיא סיימה את תקופת ההשקעה שלה.

 

אתמול נחשף ב"כלכליסט" כי נאמני האג"ח של הקבוצה, התאחדו ופנו להנהלת החברה בדרישה לקבל עדכון וזכות וטו על כל דיספוזיציה בנכסים שתבקש אי.די.בי לבצע. העדכון היה אמור על פי הדרישה לעבור לנציג משפטי שייקבע אולם אי.די.בי מסרבת בשלב זה והמגעים מול מחזיקי האג"ח נמשכים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x