$
המלחמה על דמי הניהול

איך לנהל את כספי החיסכון בתבונה

העובדות שכדאי לדעת כדי לשפר את מצב החיסכון הפנסיוני

רחלי בינדמן 07:0523.10.11
כיצד ניתן להעביר את החיסכון הפנסיוני שלי מקרן פנסיה אחת לאחרת?

ראשית עליך לבחור לאיזו קרן פנסיה ברצונך להעביר את החיסכון הפנסיוני שלך. זאת יש לעשות על ידי השוואת התנאים שמציעים מספר גופים מתחרים במספר פרמטרים כמו גובה דמי הניהול, גובה התשואות, ואיכות השירות שנותן

הגוף המנהל את החיסכון.

 

לאחר מכן יש ליצור קשר עם קרן הפנסיה שברצונך לעבור אליה, בין אם באופן עצמאי ובין אם דרך סוכן ביטוח. אלו ינחו אותך כיצד למלא טופסי העברה.

 

האם אפשר לעבור ממוצר פנסיוני אחד למוצר אחר? למשל מקרן פנסיה לביטוח מנהלים או להפך?

באופן עקרוני כן. יש להיזהר מאוד לפני שעושים מהלך כזה. ביטוחי מנהלים ישנים, למשל, נהנו ממקדם המרה טוב יותר המבטיח קצבה גבוהה בגיל זקנה והעברת הכספים לקופת גמל או קרן פנסיה תבטל את הזכויות שנצברו.

 

בנוסף, קופות גמל וביטוחי מנהלים נהנו עד 2008 מאפשרות משיכת הכספים בסכום חד־פעמי. העברת כספים שנצברו עד 2008 לקרן פנסיה תגרום לכך שניתן יהיה למשוך אותם בגיל פרישה רק בקצבה חודשית.

 

כיצד ניתן להשוות בין דמי הניהול של קרן פנסיה ולבין אלו של ביטוח מנהלים?

בניגוד לקופות גמל, שכיום כוללות מרכיב יחיד של דמי ניהול - אחוז מסוים מהכספים הצבורים בלבד, בקרנות פנסיה ובביטוחי מנהלים דמי הניהול מורכבים משני פרמטרים: האחד - דמי ניהול הנגבים מההפקדה שמתבצעת מדי חודש והשני - דמי ניהול הנגבים מהכספים שנצברו בחיסכון. לכן, קשה להשוות בין דמי ניהול של מוצרים דומים, כי אחד יכול להיות זול בצבירה אך יקר בהפקדות השוטפות ולהפך. כלל האצבע שצריך להנחות הוא שחוסך צעיר עם חיסכון מועט שנצבר צריך לשים לב בעיקר לגובה דמי הניהול מההפקדות השוטפות, בעוד שחוסך שכבר הספיק לחסוך מאות אלפי שקלים צריך להתמקח יותר על דמי הניהול מהצבירה.

 

משרד האוצר מתכנן רפורמה בדמי הניהול במכשירים הפנסיוניים. מה מרכיביה העיקריים?

עיקר הרפורמה הוא הורדת תקרת דמי הניהול המותרת בחוק של קופות הגמל וביטוחי המנהלים והשוואת מודל הגבייה - כך שגם בקופות גמל ניתן יהיה לגבות דמי ניהול מההפקדות השוטפות לצד דמי הניהול מסכום הצבירה. תקרת דמי הניהול תהיה 1.2% מכספי הצבירה (במקום 2% בקופות הגמל כיום) ועד 5% מההפקדות השוטפות. בנוסף, קופות הגמל יוכלו להציע לראשונה מוצרי ביטוח משלימים, זאת כדי להשוות את מעמדן בשוק לזה של השחקנים המתחרים.

 

כיצד אצליח להוריד את דמי הניהול שאני משלם על המוצר הפנסיוני?

המציאות הוכיחה שלא די בשיחת טלפון לגוף הפנסיוני תוך איום לעבור לגוף מתחרה. חוסך, שמעוניין להוריד את דמי הניהול אך רוצה להישאר באותו גוף, צריך ללכת צעד אחד קדימה ולאתר גוף מתחרה שיציע לו דמי ניהול נמוכים יותר. בדרך כלל רק לאחר מילוי טופסי העברה שמגיעים לגוף שאותו מבקשים לעזוב, נזכר אותו גוף להשקיע בשימור הלקוח ולהציע לו הנחות מופלגות ואטרקטיביות.

 

מהו הפרמטר הכי חשוב להשוואה - דמי ניהול, תשואה או שירות?

דמי ניהול אינם חזות הכל. גוף שמצליח לאורך זמן להשיג תשואות עודפות על פני המתחרים שלו שווה תשלום דמי ניהול גבוהים יותר. בנוסף, מומלץ לאנשים שנוטים לגלות מעורבות רבה בחיסכון שלהם לבחור גוף שמציע שירות מהימן. עם זאת, בהשוואת התשואה יש להיזהר ממלכודות שיכול להציב הסוכן, כמו הצגת דמי ניהול לפרק זמן מסוים בלבד. יש לדרוש השוואת תשואות בין גופים גם בשנה האחרונה, גם בשלוש השנים האחרונות וגם בחמש השנים האחרונות. בנוסף, יש לברר מתי קמה הקופה או הקרן שהתשואה שלה גבוהה ממתחריה. קופות קטנות רבות הצליחו בסכומים קטנים להשיג תשואות עודפות, אך עם כסף גדול השיגו תשואות בינוניות בלבד.

 

האם הסיכון גובר ככל שקרן הפנסיה קטנה?

קרנות פנסיה מבוססות על מנגנון ביטוח הדדי. לכאורה, אם כל העמיתים בקרן מסוימת חולים במחלה קשה או חלק גדול מהם מת ממגפה, והשארים שלהם קיבלו פיצויים גבוהים, זכויות העמיתים האחרים בקרן עלולות להיפגע. כמובן שהסיכוי שדבר כזה יקרה בקרן פנסיה גדולה הוא אפסי, על רקע הפיזור הדמוגרפי הרחב שלה. אלא שאין לשלול על הסף קרנות פנסיה קטנות. כיום קרנות הפנסיה הללו נוהגות לרכוש ביטוחי משנה בחו"ל שמספקים הגנה, כך שגם אם ישנם מקרי תחלואה או תמותה רבים בקרב עמיתי הקרן, יתר העמיתים לא ייפגעו. לכן יש לבדוק את קיומו של ביטוח משנה כאמור ומהו היקפו.

 

מה ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל?

קרן פנסיה היא מנגנון חיסכון המבוסס על ביטוח הדדי. הפנסיה כוללת מרכיב של חיסכון ומרכיב של ביטוח (מפני מוות ואובדן כושר עבודה) אך אינה מבטיחה הגנה מפני התארכות תוחלת החיים. אם תוחלת החיים עולה, הקרן יכולה לשנות את הגדרותיה ולפגוע בקצבה של החוסכים בה.

 

ביטוח מנהלים לעומת זאת בנוי כחוזה אישי מול המבוטח ומבטיח לחוסך כי תוחלת החיים הידועה עם החתימה תישמר לו באופן שגם אם תוחלת החיים בפועל תעלה, הקצבה שלו לא תיפגע. משכך, בביטוחי המנהלים גובים דמי ניהול יקרים בהרבה מאלו של קרנות הפנסיה.

 

קופת גמל היא מכשיר חיסכון טהור (ללא מרכיב ביטוחי) ואינה מבטיחה תוחלת חיים. האוצר מתכנן במסגרת רפורמה לאפשר לחברות הגמל למכור לחוסכים מוצרי ביטוח משלימים כדי להשוות את מעמדן לביטוחי המנהלים ולקרנות הפנסיה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x