בורסת ת"א

כלל ביטוח: עלייה של 55% ברווח הנקי לבעלי המניות ל-181.3 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון המקביל עמד על 165.4 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד של 200 מיליון שקל בעקבות תוצאות הרבעון

שהם לוי 07:3121.11.10

כלל ביטוח, הנמצאת בשליטת אי.די.בי פיתוח (55.07%) ובנק הפועלים (9.53%) הציגה רווח נקי של 181.3 מיליון שקל לבעלי מניותיה ברבעון השלישי, לעומת 116.9 מיליון קל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 55%.

 

חברת הביטוח מציינת כי יש לה את עודפי ההון הנדרשים ממנה עד לסוף שנת 2011, גם אחרי שתחלק לבעלי מניותיה דיבידנד של 200 מיליון שקל ברבעון הרביעי.

 

סך הפרמיות שגבתה החברה ברוטו עמדו על 2.45 מיליארד שקל, לעומת 2.36 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הכנסות החברה מדמי ניהול עלו ל-359.1 מיליון שקל, לעומת 197.5 מיליון שקל.

 

סך ההון העצמי של חברת הביטוח עמד בתום הרבעון השלישי על 4.03 מיליארד שקל, לעומת כ-3.43 מיליארד שקל בתום שנת הכספים הקודמת.

 

ההון העצמי הנדרש מכלל ביטוח על פי תקנות ההון הישנות אשר היו בתוקף ערב פרסום תקנות ההון החדשות הסתכם בתום הרבעון השלישי של 2010 בכ-3.02 מיליארד שקל. ההון העצמי הנדרש מכלל ביטוח על פי התקנות החדשות הסתכם בתום הרבעון השלישי בכ-4.3 מיליארד שקל.

 

סכום ההון העצמי הקיים של כלל ביטוח לתום הרבעון השלישי הסתכם בכ-4.95 מיליארד שקל. סכום ההון העצמי הנדרש מכלל ביטוח נכון לתום הרבעון השלישי על פי התקנות החדשות מסתכם בכ־3.6 מיליארד שקל. מכאן שלכלל ביטוח עודף הון מעל ההון הנדרש ליום הדוח בסך של כ־1.35 מיליארד שקל.

 

מנכ"ל קבוצת כלל, שי טלמון הביע שביעות רצון מן השיפור בתוצאות ומהעובדה שכל מגזרי הפעילות בקבוצה רווחיים. לדבריו, הקבוצה תמשיך במאמציה לשפר את הרווחיות החיתומית. טלמון הוסיף, כי "גם בימים אלה יש להביט בזהירות אל הסביבה העסקית שבה אנו פועלים, שבה יש עדיין חוסר יציבות בשווקי ההון וסימני שאלה רבים לאן פניה של הכלכלה העולמית".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x