$
בורסת ת"א

דלק אנרגיה גייסה 400 מיליון שקל בריבית שקלית של 7.2% ובריבית צמודה של 5.15%

הביקושים עמדו על כמיליארד שקל במרכז הציבורי והמוסדי. במסגרת העסקה התחייבה החברה לשעבד בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי איגרות החוב יחידות השתתפות סחירות של אבנר ודלק קידוחים המוחזקות על ידה, בשיעור בטוחות לחוב של 130% על היקף ההנפקה בפועל

שהם לוי 10:5724.01.10

בשלב המכרז הציבורי של הנפקת אג"ח של דלק אנרגיה שנערך ביום חמישי נרשמו ביקושים בהיקף של כ-250 מיליון שקל, חיתום הגבוה מפי 3 מהסכום שהוצע לציבור (כ-80 מיליון שקל בשתי הסדרות יחד) בשלב ההנפקה לציבור.

 

דלק אנרגיה, גייסה סך הכל בשלב הציבורי והמוסדי 400 מיליון שקל. שתי סדרות איגרות החוב הוצעו למשקיעים, אחת צמודה למדד במח"מ 6.5 בה הסתכמו הביקושים בלמעלה מ-510 מיליון שקל וכן סדרה שיקלית במח"מ של כ- 5 שנים בה הסתכמו הביקושים בכ- 430 מיליון ש"ח בקירוב.

 

הריביות שנסגרו במכרז לציבור שופרו ונקבעו על 7.19% בסדרה השקלית ועל 5.15% בסדרה הצמודה. יצוין, כי הריביות הנ"ל נמוכות מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי שעמדה על 7.44% וכן מהריבית המקסימאלית, שנקבעה על ידי החברה ועמדה על 5.28%.

 

במסגרת העסקה התחייבה החברה לשעבד בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי איגרות החוב יחידות השתתפות סחירות של אבנר ודלק קידוחיםהמוחזקות על ידה, בשיעור בטוחות לחוב של 130% על היקף ההנפקה בפועל.

 

גדעון תדמור, מנכ"ל דלק אנרגיה: "עוצמת הבטוחות ואטרקטיביות העסקה, באה לידי ביטוי ברמות הביקוש המרשימות בהנפקה זו ואנו מודים למשקיעים אשר נתנו בנו אמון והפנימו את ערך נכסיה של החברה ואת הפוטנציאל האדיר הטמון בתחום חיפושי הנפט וגז בישראל".

 

את ההנפקה הוביל סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסי גבורה. קונסורציום החתמים שהובל על ידי מנורה מבטחים חיתום ואקסלנס חיתום יחד עם ברק קפיטל, כלל חיתום, פועלים איביאי, לידר, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, מיטב ואנליסט.

 

מסכם גבי לסט יו"ר דלק אנרגיה: "קבוצת דלקמודה לציבור המשקיעים בישראל על הבעת האמון בהנהלת דלק אנרגיה ובפוטנציאל הקיים בתגליות הגז תמר, דלית וים תטיס. אנו שבעי רצון מהתנהלות הנהלת החברה, ומצפים להמשך תוצאות מרשימות".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x