סגור

הרווח הנקי של מקורות עלה ב-34% מתחילת השנה, צריכת המים הכללית - ב-10%

דו"חות החברה לשלושת הרבעונים הראשונים של 2021 מציגים שיפור בפרמטרים התפעוליים, כמו גם עלייה של 31% באספקת מים לממלכת ירדן ולרשות הפלסטינית. החברה רשמה רווח נקי של כ-199 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-148 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יו"ר החברה יצחק אהרונוביץ': "היקף ההשקעות הנדרשות לשנים 2025-2023 יגיע ל-2 מיליארד שקל לשנה"

חברת המים הלאומית מקורות מפרסמת היום (ג') את הדו"חות הכספיים שלה לשלושת הרבעונים הראשונים של 2021, מהם עולה שהחברה רשמה רווח נקי של כ-199 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-148 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-34%. במדידה רבעונית החברה סיימה את הרבעון השלישי של השנה ברווח נקי של כ-57 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-55 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2020, עלייה של כ-4%.
מפילוח של נתוני המשק עולה שמתחילת השנה נרשמה עלייה בהיקף אספקת המים. בין ינואר לספטמבר 2021 סיפקה מקורות כ-1.39 מיליארד קוב, לעומת כ-1.26 מיליארד קוב בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-10%. מתוך סך הכמות הזו, כ-134 מיליון קוב סופקו לממלכת ירדן ולרש"פ (הרשות הפלסטינית), עלייה של כ-31% ביחס לאספקה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020.
מפילוח מגזרי הפעילות עולה עוד כי משקי הבית רשמו בתקופת הדו"ח עלייה בצריכת המים ל-784 מיליון קוב (גידול של כ-7.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2020), כאשר מגזר החקלאות רשם עלייה לרף של כ-602 מיליון קוב (גידול של כ-13% לעומת התקופה המקבילה ב-2020). מפלס הכנרת רשם במהלך הרבעון השלישי (יולי-ספטמבר 2021) ירידה של כ-68 ס"מ, שמקורה בשאיבה, מיעוט משקעים יחסי ואידוי טבעי.
2 צפייה בגלריה
יצחק אהרונוביץ' מונה ל יו"ר מקורות
יצחק אהרונוביץ' מונה ל יו"ר מקורות
יו"ר מקורות יצחק אהרונוביץ'
(עטא עוויסאת)
עיון בשאר תוצאות החברה מעלה שסך ההכנסות לתקופת הדו"ח הסתכמו ב-3.95 מיליארד שקל, עלייה של כ-5.6% לעומת סך ההכנסות שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד (כ-3.74 מיליארד). עלות המכירות והעבודות נותרה כמעט ללא שינוי והסתכמה ב-3.14 מיליארד שקל (גידול של פחות מאחוז בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים של 2020), מה שהוביל לרישום רווח גולמי תלת-רבעוני של כ-805 מיליון שקל, עלייה של כ-29% ביחס לתקופה המקבילה ב-2020 (כ-624 מיליון שקל).
הרווח התפעולי רשם אף הוא עלייה, והסתכם בתקופת הדיווח ב-684 מיליון שקל - זאת לעומת רווח תפעולי של כ-560 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של כ-22%).
הוצאות המימון נטו בתקופת הדו"ח הסתכמו בכ-249 מיליון שקל, זאת ביחס לסך של כ-91 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהשינוי במדד המחירים לצרכן, עם עלייה של כ-2.2%, ביחס לירידה של המדד ב-0.6% בתקופה המקבילה ב-2020.
ההון העצמי של החברה לתקופת הדיווח הסתכם ב-4.2 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-4 מיליארד שקל בסוף דצמבר 2020, עלייה של כ-5%. יחס ההון העצמי לרכוש הקבוע הגיע לשיעור של כ-28%, כאשר שיעור התשואה בגין הרווח הנקי להון הממוצע המשוקלל לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הגיע לשיעור של כ-4.9%, לעומת כ-3.8% בתקופה המקבילה אשתקד.
2 צפייה בגלריה
 מרכז השאיבה של מקורות ב כנרת
 מרכז השאיבה של מקורות ב כנרת
מרכז השאיבה של מקורות בכנרת
(זהר שחר)
יו"ר מקורות הנכנס יצחק אהרונוביץ': "בהתאם לתוכנית הפיתוח התלת-שנתית, במהלך השנה החולפת ביצעה החברה פרויקטים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל. לדעת החברה, היקף ההשקעות הנדרש לשנים 2025-2023 גבוה יותר, עד לסך של כ-2 מיליארד שקל לשנה. בימים אלו החלה החברה למפות את צורכי המשק ולהיערך להגשת תוכנית פיתוח עתידית בשקלול מגבלות משבר האקלים, שמירה על משאבי הטבע ואתגרי האספקה, ובראייה מקומית ואזורית".
מנכ"ל מקורות אלי כהן: "החברה מוסיפה לקבע את מעמדה כמובילה טכנולוגית במשק המים הישראלי ובתעשיית המים העולמית, עם פריצה לשווקים חדשים בחו"ל. החברה סיימה את הגדרת תוכנית הפיתוח ל-2022, ובהתאם להחלטת הממשלה היא נערכת לקליטת מתקני המפא"ר והמוביל הארצי. מקורות תמשיך לבצע השקעות שישנו את פני החברה מבחינה טכנולוגית, זאת בצד הקמה והרחבה של מתקני אספקת מים, קווים חדשים והתייעלות אנרגטית".