סגור

בעקבות הסכסוך בין בעלי המניות - בית המשפט החליט על זהות הדח"צים בפוליגון

לאחר העימות בין בעלי מניות המיעוט לבעל השליטה קובי מימון - שמנע מינוי דח"צים בפוליגון - שופטת בית המשפט המחוזי שרון גלר קבעה כי הדח"צים שיובאו לאישור האספה הם סיגל רוזן-רכב ואביר רווה. הצדדים המסוכסכים התחייבו לתמוך במינויים

התפתחות מפתיעה במאבקם של בעלי מניות המיעוט בחברת פוליגון נגד בעל השליטה קובי מימון. שופטת בית המשפט המחוזי בלוד שרון גלר החליטה כי היא זו שתהיה אחראית על קביעת זהות הדח"צים בחברת הנדל"ן הציבורית, ואלה צפויים להיות סיגל רוזן-רכב ואביר רווה.
שני המועמדים יועמדו לבחירה באספת בעלי המניות הקרובה של פוליגון שמועדה טרם נקבע. האספה בכל מקרה צפויה להתכנס בקרוב. שני המועמדים אמורים להיבחר לתפקיד, מאחר שבבית המשפט מימון ומייצגי בעל מניות המיעוט אהרון כהן התחייבו בבית המשפט לתמוך במינויים של רוזן-רכב ורווה.
רוזן-רכב היא עורכת הדין שהיתה אחראית על פירוקה של בטר פלייס לצד שאול קוטלר ב-2013. היא אף ניהלה תביעה בהיקף של 200 מיליון שקל נגד הדירקטורים המכהנים על חלקם בנפילת בטר פלייס. רווה משמש חבר במועצת המנהלים של קרן רווה רביד, שאותה ייסד עם רו"ח יצחק רביד.
התערבות בית המשפט בפוליגון נעשתה לאחר שבעלי מניות המיעוט, המחזיקים ביחד 3.4% מהחברה, הגישו תביעה נגד החברה ו-Settlements Gate, אשר מחזיקה במניות החברה עבור מימון (52.2%). התביעה הוגשה לאחר שהחברה מתנהלת זה שנה וארבעה חודשים ללא שני דירקטורים חיצוניים כפי שמחייב אותה חוק החברות, ובחמשת החודשים האחרונים אף ללא דח"צ אחד.
כהן הסביר בתביעה כי החברה ובעל השליטה בה מנצלים את כוחם לרעה ופועלים למנוע מינוי דח"צים שזוכים לתמיכת בעלי מניות המיעוט. עוד הסבירו כי המועמדים לדח"צים מטעם החברה הם מועמדים שהסכימו בשתיקה שלא להפריע להתנהלות נציגי מימון בחברה.
החברה, בהובלת ניר שוחט, טוענת כי בעלי מניות המיעוט פועלים לסנדל את החברה, ואינם מוכנים להגיע להבנות בנוגע לזהות דח"צים. החברה אף גייסה את יו"ר רשות ניירות ערך לשעבר שמואל האוזר כדי שזה יבחר מועמדים לדח"צים בחברה באופן נטרלי. בעלי מניות המיעוט סירבו לשתף פעולה עם האוזר בטענה שגם הוא מציב את האינטרסים של מימון לפני אלה של החברה.
בנובמבר אשתקד התפטר חן שרייבר מפוליגון, לאחר שנבחר לנשיא לשכת רואי החשבון. שרייבר היה הדח"צ השני שעזב את החברה בתוך שנה, לאחר שמיכל גור התפטרה בינואר 2021, לטענתה בשל העומס עליה כמנכ"לית אלמוגים. עם עזיבת שרייבר את החברה פרץ מאבק סביב מינוי דח"צים בפוליגון בין נציגי החברה ומימון לבין בעלי מניות המיעוט משה כהן ובנו אהרון כהן, שמחזיקים בחברה כ־5%.
בסוף מרץ ניסתה החברה לאשר את מינוים של יונה אדמון ומיכאל קהן לדח"צים, ואילו בעלי מניות המיעוט ביקשו לאשר את מינוים של תמר אדלר וזיו עירוני לתפקיד. אולם שיווי המשקל בו נציגי בעלי מניות המיעוט מצביעים נגד הדירקטורים המוצעים על ידי מימון וההפך הוביל לקיפאון במבנה הדירקטוריון במשך שמונה חודשים. ל"כלכליסט" נודע כי רשות ניירות ערך בוחנת אפשרות להטיל עיצום כספי על פוליגון בעקבות פרסום הדו"ח השנתי ללא דח"צים והתנהלותה במשך יותר משלושה חודשים.