סגור
סניף של רשת אייס ACE ב נמל תל אביב
סניף של רשת מולטי ריטייל אייס ACE בנמל תל אביב (צילום: שאול גולן)

פעם שלישית השנה: מולטי ריטייל לא עומדת באמת מידה פיננסית לבנקים

חברת מוצרי תחזוקת הבית (לשעבר אייס) שקיבלה מימון מבנקים, הודיעה כי לא תעמוד בהתחייבותיה; החברה נימקה זאת הפעם בהשפעה השלילית של המלחמה וירידת הפעילות המסחרית במשק שמשפיעה על תחום עיצוב הבית, הכולל את רשתות ביתילי ואי די דיזיין שרכשה לפני כשנתיים

חברת המוצרים לתחזוקת הבית מולטי ריטייל (לשעבר אייס) שבשליטת (69.94%) קרן קדמה לא תעמוד באמת מידה פיננסית לה התחייבה לבנקים, באופן שה-EBITDA (רווח לפני מס, ריבית ופחת) המצטברת של החברה בדוחותיה לתום השנה תפחת מסך של 15 מיליון שקל.
החברה נימקה זאת בהשפעה השלילית של מלחמת "חרבות ברזל" וירידת הפעילות המסחרית במשק אשר משפיעה בעיקר על מגזר עיצוב הבית הכולל את רשתות ביתילי ואי די דיזיין שרכשה לפני כשנתיים.
השבוע דיווחה החברה למשקיעים כי תעשה שימוש בהקלה שניתנה על ידי רשות ניירות הערך ותדחה את מועד פרסום הדוחות לסיכום הרבעון השלישי בחודש. החברה מקיימת בימים אלו דיונים עם התאגידים הבנקאיים האמורים לעדכון אמת המידה הפיננסית, אך יש להזכיר כי מדובר בפעם השלישית השנה בה החברה מודיעה כי לא תעמוד באמת המידה הפיננסית לה התחייבה כלפי הבנקים.
כזכור, ביוני החולף דיווחה החברה למשקיעים כי להערכתה, לא תעמוד באמת המידה הפיננסית לה התחייבה כלפי שני בנקים שהעמידו לה מימון.
הדיווח נמסר רק שלושה חודשים אחרי שהחברה דיווחה כי לא תעמוד בהתחייבותה לאמת המידה הפיננסית בתום הרבעון הראשון של 2023, וכי עמידתה באמת המידה הפיננסית בתום הרבעון השני של שנת 2023 היא גבולית.
בעקבות כך הסכימו הבנקים לעדכן את אמת המידה הפיננסית לשני הרבעונים הראשונים של שנת 2023, כך שרק בתום הרבעון השני החברה נדרשה לעמוד ביחס חוב פיננסי נטו לEBITDA, בניכוי הוצאות רכישה ושדרוג נכסיה שלא יעלה על 6 במקום 4.5.
ביולי החולף הגיעה החברה להסכמות עם הבנקים, כי עד לדו"חות הכספיים לסיכום השנה, לא יממשו את זכותם לפירעון מיידי בשל אי־עמידת החברה באמת המידה הפיננסית לה התחייבה כלפיהם, בתנאי שעד ספטמבר השנה תבצע החברה הנפקה בסכום שלא יפחת מ־20 מיליון שקל, וכן שהחברה תפרע עד פברואר הקרוב לאחד מהתאגידים הבנקאיים 10 מיליון שקל מתוך יתרת ההלוואה שהעמיד לה.
לצורך עמידה בתנאי הראשון, יצאה החברה ביולי האחרון למהלך של הנפקת זכויות. אלא שכוונת החברה לגייס 30 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות נתקלה בחוסר היענות מצד המשקיעים. בעלת השליטה קרן קדמה הזרימה 20 מיליון שקל כפי שהתחייבה מראש, אך מיתר המשקיעים היא הצליחה לגייס 2.8 מיליון שקל בלבד.
כזכור, לפני 7 שנים רכשה קרן קדמה המנוהלת על ידי השותפים אורי עינן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, גלעד הלוי וגלעד שביט, את השליטה בפעילות אייס מאלקטרה מוצרי צריכה תמורת 145 מיליון שקל. ארבע שנים קודם לכן, רכשה אלקטרה צריכה את רשת אייס ב־95 מיליון שקל מידי גאון אחזקות ושלמה זבידה, לאחר שנקלעה להקפאת הליכים בשל חובות של 450 מיליון שקל.
לפני כשלוש שנים הובילה קדמה את אייס להנפקה לפי שווי של 400 מיליון שקל. ההנפקה יצאה לדרך שנה אחרי שהתפרצות מגפת הקורונה הובילה לזינוק של 363% ברווח הנקי בשנת 2020, וזה הסתכם בכ־33 מיליון שקל. זאת, לאחר עלייה של 17% במכירות שהסתכמו ב־672 מיליון שקל, בזכות היותה אחת מבין הגופים הבודדים, מלבד רשתות המזון והפארם, שהורשו לפתוח חנויות במהלך הסגרים.