סגור

אחרי הבקשה להיתר אחזקה: זוהר לוי מבקש למנות דירקטור בפז

לוי, בעל השליטה בחברת הנדל"ן סאמיט, כבר הגיש בקשה להיתר אחזקה בפז, וכעת הוא מבקש למנות דירקטור בחברה, מהלך שעשוי להעיד על כוונתו להשתלט על פז; גם האחים אמיר מבקשים למנות דירקטור בחברה, אך להם אין כוונת השתלטות

סאמיט, שבשליטת איש הנדל"ן זוהר לוי, מבקשת למנות דירקטור בפז, זאת לאחר שכבר הגישה בקשה להיתר אחזקה בחברה.
סאמיט מבקשת למנות כדירקטור בפז את עו"ד אמיר ברטוב באספת בעלי המניות הקרובה של פז.
הבקשה של סאמיט מעניינת ועשויה להעיד על כוונה להשתלט על פז, שנסחרת ללא גרעין שליטה מאז שבעל השליטה הקודם בחברה, צדיק בינו, הפיץ את המניות שלו בבורסה ב־2016 בעקבות חוק הריכוזיות, שאילץ אותו לבחור בין האחזקה שלו בפז לשליטה שלו בבנק הבינלאומי.
לוי ביצע בעבר סיבוב פיננסי מוצלח על חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים (שכיום נקראת קבוצת מבנה, לאחר שהתמזגה עם החברה-הבת שלה מבני תעשייה), שגם היא נסחרת כיום ללא גרעין שליטה. עם זאת, ייתכן כי בנוגע לפז תוכניותיו שונות ואין לו כוונה לבצע בחברה סיבוב פיננסי בלבד.
לוי מחזיק בפז באופן ישיר 4.74% וכן מניות נוספות באמצעות נגזרים שיכולות להביא אותו, ככל הידוע, לאחזקה של עד 8.3% ממניות החברה. לוי הגיש בקשה להיתר אחזקה בפז שנועד לאפשר לו להחזיק יותר מ-5%.
במקביל לכך, גם שלומי אמיר, שהוא ואחיו יוסי מחזיקים כל אחד ב-3.32% ממניות החברה, הגיש בקשה למינוי דירקטור באספה הכללית הקרובה.
אמיר מציע כדירקטור את ניצב בדימוס אבי בן חמו. האחים קיבלו את המניות בפז במסגרת העסקה לרכישת פרשמרקט על ידי פז במזומן ובמניות. לאחים אין כוונה להשתלט על פז, אלא רק למנות דירקטור כמקובל בקרב גופים שהם בעלי מניות גדולים בחברה.