סגור

אפקט שלמה אליהו: רשות שוק ההון תאשר את הארכת כהונתם של דח"צים

הרשות הודיעה לגופים המוסדיים שמעתה יהיה צורך בקבלת אישור ממנה בעת מינוי של דירקטור חיצוני או בלתי תלוי לכהונה שנייה או שלישית. מקרה מבחן מעניין יתרחש בספטמבר במגדל ביטוח

האם האתגרים השונים שהציב שלמה אליהו, בעל השליטה בחברת הביטוח מגדל, לרגולטור שלו הובילו להטלת רגולציה חדשה? לאחרונה הודיעה רשות שוק ההון בחוזר ששלחה לגופים המוסדיים שעליהם היא מפקחת כי מעתה והלאה יהיה צורך בקבלת אישור ממנה במספר אירועים שעד כה לא נדרשו לאישור: מינוי דירקטור חיצוני (דח"צ) או דירקטור בלתי תלוי (דב"ת) לתקופת כהונה שנייה או שלישית (ואחרונה המותרת לפי החוק).
כמו כן, יהיה צורך בקבלת אישור בעת מינוי של נושא משרה בחברה לתפקיד אחר בחברה, וכן מינוי של דירקטור ליו"ר. עד כה, נדרש אישור מהרשות בעת מינוי לראשונה של דח"צ או דב"ת, והארכת הכהונה של אותם דירקטורים הייתה תלויה בבעלי המניות מקרב המיעוט. כלומר, במוסדיים.
כמו כן, ברקת החמיר את רמת הפירוט והגילוי הנדרשים ממועמדים לדירקטוריון, בין היתר בכל הנוגע לקרבה שלהם לבעל השליטה. כך, המועמדים יידרשו לענות לשאלות כמו "האם יש לך קשר אישי כלשהו, לרבות קשרי חברות, עם בעל השליטה בגוף המוסדי או עם מי מקרוביו של בעל השליטה?".
ההוראות החדשות של הרשות, שבראשה עומד משה ברקת, כבר קיבלו ביטוי בשטח כשלאחרונה היא לא אישרה מינוי של דירקטור באחת הקרנות המפעליות עקב ניגוד עניינים שהתגלה ביחס אליו.
בחודש ספטמבר הקרוב התקנות החדשות יפגשו מקרה מבחן מעניין, כשרונית בודו, שמכהנת כדח"צית במגדל ביטוח מאז 2016, עשויה לעמוד להצבעה לכהונה שלישית, שתסתיים ב־2025. נוכח התקנות החדשות, בודו תידרש לקבל את אישור הרשות. ולא מדובר באישור מובן מאליו. בודו התעמתה עם הרשות במהלך 2020 בעת שהרשות הכינה דו"ח, שאותו גנזה, נגד אליהו, שבו מתחה ביקורת חריפה גם על בודו. בודו הסכימה לדרישת הרשות ופינתה את מקומה בראשות ועדת הביקורת ועברה לראשות ועדת המאזן. בודו גם משכה את העתירה שהגישה נגד הרשות. בודו גם הגיעה לתשאול ברשות, שבחנה אם היא פעלה בצורה מתואמת עם אליהו, בעל השליטה, בכל הנוגע לפשרות שאליהן ניסו להגיע במאבק שהתנהל בין היו"ר דאז מוטי רוזן למנכ"ל דאז רן עוז. מבחינת ברקת, לבודו אסור להיות מתואמת עם אליהו, שהוזז ב־2019 מתפקידו כיו"ר מגדל ביטוח.
בסביבת בודו הדפו את הטענות במספר הזדמנויות ואף האשימו את הרשות ברדיפה באמצעות מכתב ששיגרו ממשרד עורכי דין.
כעת, נוכח ההיסטוריה והתקנות החדשות של הרשות, במגדל יידרשו בקרוב להחליט אם להעמיד את בודו לבחירה לכהונה נוספת. אם היא תעמוד לבחירה לכהונה נוספת, צפוי לה ולחברה הליך לא קל בנוגע לאישורה.