סגור

עסקה מפתיעה: ווישור רוכשת את השליטה באיילון ב-354 מיליון שקל

העסקה משקפת שווי של 700 מיליון שקל לאיילון, שנסחרת בת"א בשווי 527 מיליון שקל; אמיל וינשל, מבעלי השליטה בווישור, כיהן בעבר כמנכ"ל איילון; יתר מניות השליטה נשארו בידי מנהל העיזבון של לוי רחמני, אך ווישור תוכל לרכוש אותן

חברת הביטוח ווישור בשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר-הרים, רוכשת את השליטה בחברת הביטוח איילון תמורת 354 מיליון שקל.
ווישור רוכשת 50.4% מהמניות, לפי שווי של 700 מיליון שקל לאיילון, שנסחרת בבורסה בת"א בשווי של 527 מיליון שקל - כלומר סכום גבוה ב-33% ממחיר השוק. ההון העצמי של איילון עמד על 760 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון של 2021.
העסקה נסגרה בסוף השבוע. וינשל כיהן בעבר כמנכ"ל איילון בעבר ומכיר היטב את החברה.
בעל השליטה באיילון, לוי רחמני, נפטר לפני שנה ומניותיו הועברו לידי נאמן לצורך מכירתן תוך ארבע שנים. כעת רכשה ווישור את מרבית המניות מידי הנאמן.
1 צפייה בגלריה
אמיל וינשל עוזב את תפקיד משנה למנכ"ל הראל ביטוח חדש
אמיל וינשל עוזב את תפקיד משנה למנכ"ל הראל ביטוח חדש
אמיל וינשל
(צילום: ורדי כהנא)

לנוכח העובדה שמדובר במניות שנמצאות בעיזבון (של לוי נחמני כאמור), העסקה מצריכה אישור מיוחד של בית הדין לענייני משפחה. עוד נדרשים אישורי רשות התחרות ורשות שוק ההון. המועד האחרון להשלמת העסקה נקבע ל-1 במאי 2022, כך שיש לחברות כמעט שנה שלמה להשגת האישורים.
לפי תנאי ההסכם, יתר המניות של משפחת רחמני, שמהוות כ-16.5% מהון החברה, יישארו בידי מנהל העיזבון של לוי רחמני. הנאמן רשאי להודיע עד ל-1 באוגוסט השנה כי מניות אלה או חלקן יימכרו לווישור תמורת סכום נוסף של כ-118.2 מיליון שקל. אם מהלך זה ימומש במלואו, תרכוש החברה בסך הכל כ-66.5% ממניות איילון בתמורה כספית כוללת של כ-472.7 מיליון שקל.
ווישור ציינה כי היא בוחנת בימים אלו את חלופות המימון המיטביות העומדות לרשותה לצורך מימון העסקה. זאת מאחר שהסכום בקופת ווישור לאחר הנפקת החברה אינו מגיע אף לרבע מסכום הרכישה.
עוד ציינה ווישור בדיווח כי בכוונתה "לשמר את פעילות איילון, בדגש על שידרוג היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות של איילון, במטרה לשפר את תוצאותיה העסקיות של החברה תוך שיפור היעילות, שימוש מתקדם במידע ונתונים לצרכי חיתום טוב יותר ושיפור השירות ללקוחותיה וסוכניה.
החברה הוסיפה וכתבה כי בהמשך היא תבחן את "הדרך המיטבית לשלב בין פעילויות החברות, על מנת ליהנות מהיתרונות היחסים לגודל ומהיתרונות שבשילוב פעילות החברה ופעילות איילון. יצוין, כי להערכת החברה, צפויה העסקה להביא ליתרונות סינרגטיים משמעותיים לחברה וכן לאיילון וזאת באופן הדרגתי החל ממועד ההשלמה ואילך. יחד עם זאת, בטווח הקצר צפויות לחברה הוצאות חד פעמיות בקשר עם ובעקבות העסקה".
ווישור הונפקה בבורסה בתל אביב בפברואר לפי שווי חברה של כ-382 מיליון שקל לאחר הכסף וגייסה כ-85 מיליון שקל. כיום נסחרת החברה לפי שווי של 410 מיליון שקל, הרבה מעבר להון העצמי של החברה, שהסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-54 מיליון שקל.