סגור
Dun's 100

מירוץ הסמכויות ממשיך!

בית הדין הרבני הגדול בפסק דין תקדימי - דוחה את פסיקת ביהמ"ש העליון וקובע כי פסיקתו איננה מחייבת את בתי הדין

בבע"מ 7628/17 קבע ביהמ"ש העליון כי בתי הדין הרבניים משוללים סמכות לדון במזונות ילדים, לקח מהם את האפשרות לדון בהם, בטענה כי אין בידם את הכלים והיכולת לשפוט בעניינים אלו. ביה"ד הרבני הגדול פסק בניגוד להלכה זו, וקבע כי סמכות זו לדון בתביעת מזונות ילדים נותרה בידיו וכי קביעתו של ביהמ"ש העליון נעשתה בניגוד לחוק ולדין ומשכך לא מחייבת את ביה"ד הרבניים.
"כאב כן ואמיתי על חוות דעתו של כבוד השופט מזוז, אשר נוגדת לדעתנו באופן ברור ובולט את לשון החוק וכוונת המחוקק...מעבר לנגיסה הקשה בסמכויות בתי הדין הרבניים שביקשה חוות דעתו של השופט מזוז להביא על ידי מניעת אפשרות כריכת מזונות הילדים לתביעת הגירושין – לדעתו, כאמור, בניגוד להוראות החוק ולפסיקת בית משפט העליון עצמו – הרי שאנו סוברים כי פסק הדין פוגע בראש ובראשונה בבני הזוג עצמם הבאים להתגרש ומעל לכל בילדיהם".
פסק הדין עסק בעניינם של בני זוג אשר נישאו בשנת 2012, ונולדו להם שני ילדים קטינים ילידי 2014 ו-2017. יחסי בני הזוג עלו על שרטון, ובשנת 2019 החלו בנקיטת הליכים הדדיים האחד נגד השני בבית הדין הרבני האזורי ובבית המשפט לענייני משפחה.
עוה"ד איתן קוהלי, אשר ייצג את האישה והילדים, פנה לביה"ד הרבני בין היתר בתביעה לפיה דרש לחייב את הבעל במזונות ילדיו. ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה ופסק דמי מזונות גבוהים. הבעל מנגד, טען לחוסר סמכות עניינית כעולה מהלכת ביהמ"ש העליון, לפיה אין לבתי הדין הרבניים סמכות לדון במזונות הילדים.
1 צפייה בגלריה
עו"ד איתן קוהלי דן אנד ברדסטריט
עו"ד איתן קוהלי דן אנד ברדסטריט
עו"ד איתן קוהלי דן אנד ברדסטריט
(צילום: יחצ)
בהתדיינות בין הצדדים בבית הדין הרבני הוכרעה המחלוקת הנוגעת לסמכות ביה"ד הרבני בקביעת מזונות ילדים, לטובת האישה, ונקבע כי הסמכות לדון בתביעת הגירושים, בענייני הרכוש ובענייני מזונות הקטינים שנכרכו בה, מסורה לבית הדין הרבני.
הנה כי כן, האב ניסה והעלה שוב ושוב את טענת חוסר סמכות ביה"ד הרבני לדון במזונות הילדים עפ"י בע"מ 7628/17 ונדחה בכל פעם בבקשותיו. לבסוף ערער האב על החלטה זו לביה"ד הרבני הגבוה, וטען כי בית הדין הרבני כלל אינו מוסמך לדון בסוגיית מזונות הילדים מכוח כריכה, וזאת לאור הלכת העליון.
בימים אלה ממש, פסק ביה"ד הרבני הגדול וקבע כי פסק דינו של ביהמ"ש העליון ניתן תוך חריגה מהכללים שקבע הוא עצמו, והוא ניתן שלא במסגרת הרכב מורחב אלא ברוב מקרי של שלושה שופטים בלבד, ומשכך כלל לא יכול היה לשנות הלכות קודמות.
עוד הוסיף ביה"ד כי החלטת ביהמ"ש העליון בבע"מ 7628/17, נעשתה בשבתו כערכאת ערעור על ערכאה אזרחית, ומשכך בין כה וכה מהווה הלכה מחייבת אך ורק עבור ביהמ"ש האזרחיים, ואיננה מחייבת את בתי הדין הרבניים!
יתרה מזו, טען בית הדין הרבני הגדול כי לא היה כל מקום לביהמ"ש העליון לפגוע בסמכות בתי הדין הרבניים לדון בענייני מזונות ילדים, וכי סמכות זו הינה מימים ימימה בידיהם, עוד מזמן מתן תורה, "תוך שימת לב כי דווקא מערכת השיפוט הרבנית לדורותיה היא שעשתה את טובת הילדים בכלל ובענייני המזונות בפרט, לעטרת ראשה" והם ימשיכו לדון בענייני מזונות ילדים.
משרדו של עוה"ד איתן קוהלי ייצג את האישה, פעל למענה והצליח להביא לכך שתביעת הגירושין אשר הגישה ותביעת מזונות הילדים הכרוכה לה, ידונו כולם בביה"ד הרבני, על אף החלטתו של ביהמ"ש העליון, וההלכה השוללת כביכול את סמכויותיו. פסק דין זה מאפשר הגשת תביעות מזונות ילדים בפני בתי הדין הרבניים ובכך למעשה נהפכה הלכת ביהמ"ש העליון על פיה!
מאת עו"ד איתן קוהלי, מייסד ובעלים, איתן קוהלי – משרד עורכי דין