סגור

סופית: לא תהיה רגולציה חדשה עד ינואר 2023

ברפורמת הרגולציה, שכבר הוצאה מחוק ההסדרים והוכנסה בחזרה לאחר תיקונים, בוצעו מספר שינויים נוספים במהלך הדיונים על אישור התקציב; בין היתר, תפקיד רשות הרגולציה שונה ממתן "הנחיה וייעוץ" למתן "ליווי וייעוץ" לרגולטורים השונים. עם זאת, מצדדי הפחתת הרגולציה יכולים לרשום הישג: בגרסה הסופית הוחזרה הוראת השעה המבקשת לא להחיל רגולציה חדשה עד ינואר 2023

הקמת רשות הרגולציה היא אחת מרפורמות הדגל של התקציב הנוכחי, והיחידה שעליה הוכרז במסיבת עיתונאים על ידי ראש הממשלה נפתלי בנט. לצד זאת, היא נמצאת במוקד מחלוקת מרכזי, הנובעת מחששם של המשרדים שחופש הפעולה שלהם יצומצם ושעצמאותם תיפגע. בהתאמה, היו דרגים משפטיים שראו ברפורמה זו רפורמה שמייצרת שינוי משמעותי במבנה הממשלה, ולכן טענו כי לא נכון להעביר אותה בהליך המהיר של חוק ההסדרים.
בסופו של דבר משרד המשפטים ניאות להחזיר את הרפורמה לחוק ההסדרים - וזאת לאחר מספר שינויים. במהלך דיוני התקציב שהתקיימו טרם אישורו בממשלה הוכנסו מספר שינויים נוספים:
פטור מבדיקת השפעות הרגולציה בדיעבד; על פי התוכנית, על הרגולטור לבדוק בדיעבד, מדי מספר שנים, את השפעת הרגולציה. עם זאת, נקבע כי במקרה שהרגולציה תואמת לרגולציה הבינלאומית אין צורך לבדוק אותה מחדש. סעיף זה הוא תמריץ נוסף למשרדי הממשלה לעבור לרגולציה הבינלאומית.
שינוי בהגדרת תפקיד רשות הרגולציה; תפקיד הרשות שונה מ"הנחיה וייעוץ לרגולטורים" ל"ליווי וייעוץ לרגולטורים". שינוי זה נראה סמנטי בלבד, אך העובדה שטרחו לשנות את המינוח בליל התקציב הסוער מלמדת על כך שהשרים מבקשים להבהיר כי רשות הרגולציה היא גורם מלווה ומייעץ, אך לא גורם העומד מעל שאר הרגולטורים.
צמצום בלוח הזמנים של הרשות; הרגולטור יצטרך לכתוב חוות דעת בתוך 30 יום במקום 45 יום. כמו כן הרשות תייצר מסלול של פרה רולינג (היוועצות מוקדמת), שעשוי לייתר את ההיוועצות בהמשך עם הרשות.
1 צפייה בגלריה
מימין: אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה  אביגדור ליברמן יו"ר ישראל ביתנו
מימין: אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה  אביגדור ליברמן יו"ר ישראל ביתנו
אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, ואביגדור ליברמן, שר האוצר
(צילום: אלכס קולומויסקי)
הרחבת המסלול העוקף; אם הרשות מוציאה דו"ח שלילי על הרגולציה המתכוננת, יש שני מסלולים כדי לאשר אותה: או שהרגולטור מתקן והרשות מבטלת את הדו"ח השלילי, או שוועדת השרים מאשרת לקדם את הרגולציה למרות הדו"ח השלילי ובניגוד לעמדת הרשות. כעת הודגש כי אם ועדת השרים לא תכריע בתוך חצי שנה, השר יוכל לקדם את הרגולציה למרות הדו"ח השלילי שכתבה הרשות.
השינויים הללו מתווספים לשינוי הקודם, שלפיו רשות הרגולציה אינה מוסמכת לחוות דעה על "האיזון" שהרגולטור עשה בין השיקולים השונים, והסמכתה נוגעת רק ל"תהליך הערכת הרגולציה" שביצע הרגולטור.
עם זאת, מצדדי הפחתת הרגולציה יכולים לרשום הישג. בגרסה הסופית של חוק ההסדרים הוחזרה הוראת השעה המבקשת לא להחיל רגולציה חדשה עד ינואר 2023. כמו כן הוחזרה הוראת השעה המאריכה רישיונות עסק באופן אוטומטי. כזכור, בטיוטה המקורית הוראת השעה היתה עד ראשית שנת 2024, והיא הוצעה בלחץ היועץ המשפטי, והוחזרה כעת - עם מועד קצר יותר. הוראות שעה אלו לא חלות על מספר רגולציות שמוגדרות כדחופות.