סגור
Dun's 100

"חוק ממדים ללימודים" לוקה בחסר וחסר הגיון

במאמר שהתפרסם ביום שישי 1 ביולי ב'הארץ', חישב העיתונאי נחמיה שטרסלר כי העלות הכוללת של מימון המפלגות על פי החוק שעבר בשבוע האחרון תהיה 270 מיליון שקלים בחלוקה ל-120 חברי כנסת יקבל כל אחד סכום של 2,250,000 שקלים. הסכום שהקציב החוק ממדים ללימודים יהיה כ75% משכר הלימוד האוניברסיטאי - כ-8,000 שקלים לשנת לימוד. פרט לפוליטיקה לא נמצא הסבר לצמצום הסכום ל-75% משכר הלימוד, וגם אם היה 100% הוא היה בלתי הוגן בהתחשב בעובדה שחלק ניכר מהסטודנטים בישראל לומדים במכללות ששכר הלימוד השנתי שלהם גבוה בעשרות אחוזים מהשכר באוניברסיטאות. אם נצא מתוך הנחה שמדובר ב-5,000 חיילים משתחררים הסכום על פי החוק שנחקק מסתכם ב-40 מיליון שקלים לשנה וב-3 שנים 120 מיליון שקלים - פחות ממחצית סכום מימון המפלגות הנ"ל.
אל נא נשכח כי מדובר בחיילים המשרתים 32 חודשים בצבא (בנים) ושנתיים בצבא (בנות) בשכר זעום והמלגה שנקבעה כאמור לא באה "להשלים" להם שכר אלא להיות הבעת תודה לשירות הצבאי.
ראוי לציין כי קיימות כבר כמה קרנות פרטיות של תורמים אשר יזמו מתן מלגות לחיילים משתחררים ובמיוחד לחיילים הבאים מאוכלוסיות מעוטות יכולת ומגזרים כמו בדואים, דרוזים וערבים: קרן קציר, קרן הישג (לחיילים בודדים),קרן אייסף לחיילים מהפריפריה, קרן גרוס לבני מיעוטים וקרן מלגות אימפקט לחיילים יוצאי יחידות קרביות כל הקרנות הנזכרות הוקמו על ידי יזמות פרטיות ללא סיוע של המדינה וסכומי המלגות שהוקצו בהם עלו בהרבה על הסכום שנקבע בחוק ממדים ללימודים. מתוך היכרות אישית עם מלגות אימפקט יובאו להלן הנתונים הבאים: המלגות ניתנות לחיילים קרביים המסיימים שירות צבאי ומשתייכים למשפחות מעוטות יכולת. המלגות נוצרו ברובן על ידי תרומת יהודים מארצות הברית בשיטת "אמץ לוחם משתחרר" כל תורם מכיר את הסטודנט שקיבל את המלגה ונמצא אתו בקשר עד לגמר הלימודים. בתום 20 שנה של פעילות סיימו כבר 13,000 סטודנטים יוצאי יחידות קרביות בצה"ל את לימודיהם והשתלבו בעולם האקדמיה, התעשיה והכלכלה בישראל.
לסיכום: היינו מצפים מחברי הכנסת שבוודאי לחלק מהם יש בני משפחה המשרתים בצבא שיעשו מחקר בסיסי וידעו איזה תקציב ראוי לקבוע בחוק בהתחשב בחייל משתחרר הזקוק להשלמת בגרויות, לימוד לבחינות פסיכומטרי (כדי להתקבל למוסד אקדמאי), הוצאות מחייה ושכר לימוד במוסד אקדמאי. כאשר חברי הכנסת מחוקקים לעצמם תקציבי מיליונים למימון הבחירות ראוי היה שיקדישו מחשבה לסיוע לחיילים ואולי כדאי שיחשבו על הצעה שיקדישו חלק ממימון המפלגות שהם קיבלו למלגות לחיילי צה"ל המשתחררים בסכומים סבירים לכיסוי שכר הלימוד וגם דמי המחייה בדומה למלגה מהסוג של המלגות הניתנות היום מהארגונים המתנדבים ששמותיהם הוזכרו לעיל.

1 צפייה בגלריה
עו"ד ד"ר אלון קפלן
עו"ד ד"ר אלון קפלן
עו"ד ד"ר אלון קפלן
(צילום: יח"צ)

ד"ר אלון קפלן, עו"ד, אלון מחבר הספר 'נאמנות בישראל: הלכה למעשה', חברSTEP , חבר אגודת הנאמנים הבינלאומית, וחבר האקדמיה הבינלאומית לנאמנויות והון משפחתי., חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מ-1970 ובניו יורק מ-1990. בין מייסדי STEP ישראל, שימש כיו”ר הסניף בישראל וכיום מכהן כנשיא הארגון בישראל. הרצה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב בלימודי תואר שני ומתאם קורס הדיפלומה של STEP בישראל. אלון שימש כיועץ לוועדה למיסוי נאמנויות של רשות המיסים, ערך ספרים בנושאי נאמנות ופרסם מאמרים רבים בתחום הנאמנות והטיפול בהון המשפחתי בכתבי עת מובילים בעולם. אלון חבר במועצה הבינלאומית של מכון וייצמן. אלון חבר במועצת הנאמנים של ארגוןIMPACT ארגון צדקה המעניק מלגות לימוד לחיילים משוחררים.