סגור

פרשנות
דרוש פיקוח על שכר הח"כים

חשוב שקואליציית השינוי לא תזניח את הגבלת שכר הח"כים והלוביסטים, באמצעות הוועדה הציבורית לקביעת שכר. זוהי ועדה חשובה שלא קמה מ-2019, אבל אם הח"כים שוב יתערבו בהחלטותיה - אז אין ערך לעבודתה

יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) מתכוון להקים בקרוב את הוועדה הציבורית לקביעת שכרם ותנאיהם של חברי הכנסת.
זאת לאחר שמאז ינואר 2019 פועלת הכנסת ללא ועדה ציבורית, לאחר שהוועדה הקודמת שבה כיהנו פרופ' חיים לוי, עו"ד חגי סיטון, ופרופ' איוואן פרידמן - סיימה את כהונתה.
הוועדה הציבורית דנה בפניותיהם של חברי הכנסת לשפר את שכרם ותנאיהם, אבל החלטותיה טעונות את אישורה של ועדת הכנסת. כך, דחתה הוועדה בעבר פעם אחר פעם את המלצותיה של הוועדה הציבורית להצמיד את שכרם של הח"כים למדד במקום לשכר הממוצע במשק.
1 צפייה בגלריה
יו"ר הכנסת מיקי לוי מליאה מליאת הכנסת השבעה השבעת ממשלה ממשלת השינוי כנסת
יו"ר הכנסת מיקי לוי מליאה מליאת הכנסת השבעה השבעת ממשלה ממשלת השינוי כנסת
יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי. מאז ינואר 192 הכנסת פועלת ללא ועדה ציבורית לקביעת שכר הח"כים
(צילום: ערוץ כנסת)
הקמתה של ועדה ציבורית חדשה, עצמאית ובלתי תלויה היא חשובה אבל אם הח"כים שוב יתערבו בהחלטותיה ויהפכו אותן - אזי אין ערך לעבודתה. הגיע הזמן שהכנסת תאמץ את הצעת החוק שהגישה בעבר ח"כ יעל גרמן (יש עתיד), שנפלה כמה פעמים, שלפיה החלטותיה של הוועדה הציבורית יהיו סופיות ולא תלויות בהחלטותיה של ועדת הכנסת.
בנוסף, הכנסת צריכה להסדיר מחדש את השקיפות בעבודת הלוביסטים: לחוקק חוק שיחיל שקיפות לא רק על עבודת הלוביסטים הרשומים במשכן אלא גם על כל היועצים האסטרטגיים, השרים והח"כים לשעבר וה"מאעכרים" בכל רשויות השלטון: ממשלה, כנסת, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים.
על "קואליציית השינוי והריפוי" לקדם גם קוד אתי חדש לחברי הכנסת ולשרים. ב־2003, בעקבות פרשת "ההצבעות הכפולות", מינה היו"ר דאז ועדה לבחינת קוד אתי חדש בראשות השופט בדימוס יצחק זמיר - אלא שהמלצותיה שהוגשו ב־2006 לא התקבלו עד היום - 15 שנה לאחר מכן. גם אין קוד אתי חדש לשרי הממשלה לאחר שהמלצות של ועדה בראשות שר המשפטים לשעבר יעקב נאמן - לא אושרו על ידי הממשלה.