סגור

פרץ מבקש לכהן כיו"ר תע"א במשרה מלאה, השכר - מיליון שקל בשנה

קודמו, הראל לוקר, כיהן ב-75% משרה והשתכר ב-2020 כ-750 אלף שקל. הבקשה מחייבת את אישור ועדת התגמולים בחברה ושל רשות החברות הממשלתית

בני גנץ סידר, ועמיר פרץ ישתכר: היו"ר החדש של התעשייה האווירית הודיע לדירקטוריון החברה כי יבקש לכהן ב-100% משרה. גורמים בחברה שעודכנו על הבקשה מעריכים כי אם תאושר הבקשה יעמוד שכרו של פרץ על כמיליון שקל בשנה.
פרץ, שמינויו אושר בממשלה למרות שנדחה בידי חברי ועדת גלאור לאישור מינויי בכירים בשירות הציבורי בשל היעדר ניסיון עסקי מספק, מבקש בכך לקבל שכר גבוה יותר משקיבל קודמו בתפקיד, הראל לוקר, שכיהן ב-75% משרה והשתכר ב-2020 כ-750 אלף שקל לשנה.

1 צפייה בגלריה
עמיר פרץ
עמיר פרץ
עמיר פרץ
(אלכס קולומויסקי)
לפי מדיניות התגמולים של התעשייה האווירית, שכרו של יו"ר החברה מתבסס על שכר מנכ"ל ממשלתי בדרגה 10 (1) שמהווה את השכר המקסימלי לנושא משרה בעל חוזה אחיד על ידי רשות החברות. כמו כן, השכר מושפע גם מעלות השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומחושב בדולרים.
נגד מינויו של פרץ עדיין תלויה עתירה של התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ, לפיה "עולה חשש כבד שמא תכלית המינוי נגועה בשיקולים זרים שאינם מן העניין, וכל תכליתו הוא בקידומו של מינוי פוליטי פסול. בנוסף לכך, המינוי פוגע פגיעה קשה באמון הציבור".
גם אם יעבור המינוי בבג"ץ עדיין מחכה לבקשת השכר של פרץ סדרת אישורים. הבקשה תועבר תחילה לאישור ועדת התגמולים של דירקטוריון התע"א, שבה חברים ראם עמינח, מאיה אבידר ואתי לנגרמן. בהמשך היא תועבר לרשות החברות הממשלתית ולבסוף לחתימת שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן.