סגור
שר הביטחון יואב גלנט בגבול הצפון.
שר הביטחון יואב גלנט בגבול הצפון. מה תהיה השפעת מסקנות הוועדה על התקציב (צילום: תומר שונם)

הוועדה שאמורה להכריע על התוספת הקבועה הנדרשת לתקציב הביטחון אפילו לא הוקמה

כתב המינוי של הוועדה למיפוי צורכי הביטחון כבר הוסכם בין השרים וראש הממשלה אך הקמתה מתעכבת ומשרד האוצר לא דוחף לקדם אותה. תקציב הביטחון הוא זה שיקבע את הגירעון הצפוי בישראל בשנים הבאות

"אני חוזר על הצורך להניע במהלך התקופה הקרובה ועדה בהשתתפות גורמים ביטחוניים ואזרחיים, שתמפה את צורכי הביטחון של ישראל בשנים הקרובות, ותגבש תוכנית תקציבית רב־שנתית הולמת. אני מקווה שמינוי הוועדה יושלם בהקדם", כך, בנימוס המאפיין בנקאים מרכזיים, דחק נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון את הממשלה לעמוד בהצהרותיה כי תוקם הוועדה לקביעת תקציב הביטחון.
בהזדמנות אחרת ציין הנגיד כי עצם הקמת הוועדה יכול להעביר מסר של אחריות פיסקאלית למשקיעים ולחברות הדירוג. ואכן, בהודעה שהתלוותה להורדת הדירוג של מודי'ס כתבו כלכלני החברה בחלק העוסק ברמת המוסדות והממשל בישראל כי אחד האיתותים החשובים לכך שבישראל יש "רמות גבוהות של שקיפות ובקרה", זו העובדה שהוקמו כאן בעבר "ועדות להערכת צורכי מערכת הביטחון לטווח הארוך". כשהכוונה היא לוועדת ברודט (2007) ולוועדת לוקר (2015).

לא ממהרים עד הקיץ

הנגיד לא לבד. מי שראה דחיפות יתרה בהקמת הוועדה וסיום עבודתה, הוא לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר ב־13 בינואר במענה לשאלת כתב "כלכליסט" עדיאל איתן מוסטקי כי "אני קבעתי שבתוך שמונה שבועות אנחנו נקים, בשיתוף עם משרד האוצר ומשרד הביטחון, צוות שיורכב עם עוד אנשים, שייתנו לנו את הסיכום שלהם, לגבי תוספת ענק — אין דרך אחרת לכנות אותה — כדי לייצר עצמאות בהצטיידות, ודברים אחרים. אני מקווה שזה יסוכם כבר מחר".
אלא שמאז הצהרה זו עברו כמעט שבעה שבועות מלאים, ולא רק שהוועדה לא קרובה להגשת מסקנות, אלא היא אפילו רחוקה מלהיות מוקמת. העיכוב בהקמת הוועדה קשור גם לאי־הסכמות פוליטיות במשולש של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון יואב גלנט ונתניהו על זהות חברי הוועדה. אבל הסיבה המהותית זו העובדה שתחושת הדחיפות בממשלה, בייחוד באגף תקציבים שבמשרד האוצר, התחלפה בתחושה ש"יש זמן, וזה לא דחוף".
באגף תקציבים במשרד האוצר, האגף שאחראי על עיצוב מסגרת תקציב הבטחון מצידו של משרד האוצר, מעריכים שהוועדה תקום בתחילת מאי, אחרי פסח. טענת בכירי האוצר היא כי "אחרי שסגרנו עם הצבא על תקציב 2024 וגם על תוספות משמעותיות לתקציב 2025", אז אין צורך למהר. זאת אף שברור כי "מערכת הביטחון תדרוש עוד כסף". נזכיר כי במצב עניינים תקין הרי שמשרד האוצר יצטרך להציג תקציב לממשלה ביולי־אוגוסט 2024, ומבחינת אגף תקציבים, יש די זמן בין מאי לבין יולי כדי לדון ולגבש את המלצותיה.
חשוב לציין, כי ל"כלכליסט" נודע כי כתב המינוי של הוועדה לתקציב הביטחון כבר הוסכם בין האוצר, רה"מ והביטחון, ונבחרה החלופה שהמליצו עליה הכלכלנים ובנק ישראל, החלופה שמעניקה מנדט מרחיב לוועדה. הוועדה תוכל לעסוק גם במקורות המימון של הגידול התקציבי למערכת הביטחון, ובהשלכות המאקרו של הגידול הזה.
אך את הטיעון של האוצר יש לקחת בחשדנות. תקציב הביטחון הוא במובן מסוים "אבן הראשה" של תקציב 2025. החוליה העליונה בקשת הבנויה באופן מסורתי המחזיקה את כל המבנה. שכן הגידול בהוצאות הריבית ובהוצאות השיקום הוא קשיח יחסית. המשתנה הגמיש ביותר הוא תקציב הביטחון.
הגידול בתקציב הביטחון הוא זה שיקבע במידה רבה את הגירעון הצפוי, את ההכנסות הנדרשות ממסים, את היכולת להגדיל תקציבים אחרים, ובמשתמע, את היכולת להמשיך לקיים את הממשלה שאחת מאבני הבניין של קיומה היא היכולת להשיג תקציבים לבייס הפוליטי של כל מפלגה.

חשש ליישור קו עם נתניהו

האמירה כי "ניתן להמתין" עם הוועדה היא אמירה שאין לקחת אותה כפשוטה. חוסר הדחיפות של האוצר להקמת הוועדה קשור לאסטרטגיה המסורתית של המשרד אל מול ועדות ציבוריות מקצועיות. אסטרטגיה זו גורסת, כי ועדות הן כלי להדיפת לחצים תקציביים מיידיים, אך אם תוקם ועדה חזקה ומקצועית מדי, היא יכולה להגיע למסקנות שיסתרו את העמדות המסורתיות באוצר.
לכן, בתחילת המו"מ עם צה"ל, האוצר היה מהתומכים הגדולים בדחיית כמה שיותר מהדיון התקציבי לתוך דיוני הוועדה לתקציב הביטחון. אך כעת, באוצר רוצים לוודא כי הרכב הוועדה ואופי הוועדה לא יביאו לכך שמסקנותיה יפגעו במדיניות התקציבית המרסנת שאליה הם חותרים.
בנוסף, קיים חשש באוצר ובקרב גורמים מקצועיים אחרים בממשלה כי נתניהו יפעל להרכב ועדה שיאשרר את עמדותיו הנוכחיות, הדוגלות בהרחבה משמעותית של תקציב צה"ל. עם זאת, כוחן של ועדות ציבוריות נובע במידה רבה מהדמויות שמובילות אותן, ואם הפוליטיקאים יבחרו דמויות שלא זוכות להערכה ציבורית מספקת, הרי שלהמלצות הוועדה לא יהיה משקל משמעותי.
ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה כי "הקמת הוועדה מתקדמת בשיח רצוף בהובלת המל״ל ומשרדי האוצר והביטחון. זהות חבריה כבר נקבעה, ובקרוב תסתיים עבודת המטה לגבי נוסח כתב המנדט של הוועדה".