סגור

התעשיינים לבג"ץ: הורה למשרד להגנ"ס לבטל השינויים בהיתרי שימוש ברעלים

בעתירה טענה התאחדות התעשיינים כי המשרד להגנת הסביבה שינה את אופן הגשת טופס מתן היתר הרעלים, כך שמפעל חייב לבקש היתר לכמות שנתית של רעלים שיפיק. לדבריהם, השיקולים "לא עולים בקנה אחד עם תועלת כלכלית. לא היה דיון". המשרד להגנ"ס: "הבקשה מופיעה בטפסי היתרים לאורך שנים"

התאחדות התעשיינים מבקשת מבג"ץ שיורה למשרד להגנת הסביבה לבטל שינויים שהחיל באחרונה בהיתרי השימוש ברעלים שהוא מעמיד למפעלים, בנימוק שמדובר בשינויים דרמטיים שיגבילו את הפעילות בכלל ענפי התעשייה.
לפי חוק חומרים מסוכנים, בתי עסק ומפעלים שעושים שימוש בסוגים שונים של רעלים במסגרת פעילותם השוטפת חייבים להחזיק בהיתרי רעלים כמו סוגים של חומצות, דלקים, תרכובות ועוד.
בעתירת התעשיינים, שהוגשה על ידי עורכי הדין מאיר הלר, שרונה כהן ויום טוב בלק ממשרד א' לנדוי, נטען כי באחרונה המשרד להגנת הסביבה שינה את טופס מתן היתר הרעלים כך שמפעל או בית העסק שיבקשו ממנו מעתה היתר כזה, יהיו חייבים לבקש את ההיתר לכמות השנתית המצטברת של הרעלים שבהם הם עושים שימוש. זאת, בשונה מההיתרים הקודמים, שבהם נקבעה הכמות המרבית שמותרת להחזקה על ידי אותם עסקים.
בהתאחדות התעשיינים טוענים כי מדובר בשינוי דרמטי, שצפוי להשפיע ולהקשות על מפעלים רבים במשק: "המשרד להגנת הסביבה רואה עצמו מוסמך לקבוע עבור כלל העסקים והמפעלים בישראל שעוסקים ברעלים את נפח פעילותם השנתי, ובהתאם לכך גם את יכולת הניצול התפעולית והכלכלית שלהם. מעתה כל בעל עסק ומפעל שעוסק ברעלים יהיה נתון בהפעלת עסקו להחלטתו של המשרד להגנ"ס ולשיקוליו, שהם בהכרח לא עולים בקנה אחד עם השיקולים של תועלת כלכלית וניצול מיטבי של מפעלי התעשייה", נטען בעתירה.
בעתירה נטען כי בעקבות השינוי בהיתרי הרעלים, מפעל שאושרה לו אחזקה של כמות שנתית של רעלים לא יוכל להרחיב את היקף פעילותו וזאת ככל שהיא תהיה כרוכה ברעלים נוספים שהיקפם עולה על הכמות המצטברת השנתית שאושרה לו. במצב כזה, מפעל שמבקש להשתמש בכמות רעלים שעולה על הכמות המצטברת שכלולה בהיתר שניתן לו, יידרש לפנות למשרד להגנת הסביבה ולבקש לעדכן את ההיתר שברשותו.
התעשיינים טענו בעתירה "פרט לחלוף הזמן, הדבר יוצר חוסר ודאות בניהול המפעל, להפסדים כלכליים ולאובדן הזדמנויות עסקיות. זאת, פרט לעובדיה ששיקולים כלכליים, עסקיים ותפעוליים אינם מעניינו של או אף בגדר שיקוליו ומומחיותו של המשרד להגנ"ס. דומה הדבר להטלת הגבלה על כמות קילומטרים שנתית שיטיל משרד התחבורה על נסיעה בכלי רכב בישראל כדי למנוע תאונות דרכים".
בהתאחדות הוסיפו כי המשרד להגנת הסביבה ניסה להחיל את השינוי בהיתרי הרעלים על חברת קצא"א (קו צינור אירופה אסיה) תוך הגבלת הכמות השנתית של נפט גולמי שהיא מייבאת לנמלי אילת ואשקלון וזאת, מתוקף היתר הרעלים החדש שניתן לה. בעוד שהיתרי הרעלים שניתנו לה בעבר לא הגבילו את כמויות הנפט שהיא מייבאת, באחרון נקבעו לה כמויות מרביות של נפט שתוכל לייבא מדי שנה, כ-2 מיליון טון באילת ו-10 מיליון טון באשקלון. בעקבות עתירה שקצא"א הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, הוצא צו ביניים שמקפיא את ההגבלות שביקש המשרד להחיל עליה וביקש ממשרדי הממשלה לגבש מדיניות סדורה על הנושא.
התעשיינים טוענים כי חרף הנחיית בית המשפט, המשרד להגנת הסביבה מנסה להחיל את השינוי בהיתרי הרעלים על כלל המפעלים וזאת בלי שקיים על הנושא שימוע והיוועצויות עם כלל הגורמים המעורבים: "היתר רעלים לא אמור להוות כלי שמגביל פעילות ובשום מקום בעולם זה לא עובד ככה. נוצר כאן מצב שהרגולטור מחליט על דרך אכיפה חדשה תוך שינוי של טופס וזאת בלי שעשה דיון מקצועי וציבורי בנושא, ללא בדיקות הכרחיות על ההשלכות התפעוליות והכלכליות שיביא אותו שינוי ובלי שמישהו שמע את עמדת התעשיינים על הנושא", אמר היום נשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר לכלכליסט.
הוא הוסיף כי "אמנם מדובר בשינוי של טופס, אבל זה שינוי מהותי שמפר את שיווי המשקל הקיים. אם המשרד להגנת הסביבה לא היסס בבואו להתעמר בקצא"א הגדולה, מחר הוא לא יהסס להתעמר בכל תעשייה אחרת, על אחת כמה וכמה ביצרנים קטנים".
המשרד להגנת הסביבה מסר בתגובה: "המשרד ימלא את תפקידו כרגולטור המוסמך על-פי הוראות חוק החומרים המסוכנים ולמען ההגנה על איכות הסביבה ושמירה על בריאות הציבור. האינטרס הציבורי אשר הופקד בידינו הוא שנמצא בראש מעייננו, ולא ניכנע להפעלת הלחצים המתבססים על טענות מופרכות, ולתרגילים שמטרתם להציג את המקרה הייחודי של קצא"א כאינטרס שמשותף לכלל התעשייה, ולכל מחזיק רעלים באשר הוא.
"טפסי הבקשה להיתר רעלים כללו לאורך כל השנים דרישה להצהרה על אודות "כמות שנתית משוערת" של הרעלים שבהם מבקש העוסק לעסוק – מידע זה הוא חיוני לבחינת הבקשה להיתר ולקביעת התנאים בהיתר הרעלים.
לאחר שהתברר כי ההצהרה בנוסח זה יצרה אי בהירות במקרים מסוימים, ואף מהווה פתח לשימוש לרעה, הוחלט להבהיר את הנוסח. זאת ללא כל שינוי מהותי בחובה לכלול בבקשה את המידע הרלוונטי לצורך קבלת החלטה בדבר מתן היתר רעלים. הבהרת הנוסח נועדה - בניגוד לנטען - לטייב את הרגולציה ולמנוע אי הבנות. אין מדובר בנושא חדש אלא בחידוד המצב החוקי הקיים ממילא. בטענות התאחדות התעשיינים בעניין זה אין כל ממש, והמשרד יעמיד את הדברים על דיוקם במסגרת תגובתו לעתירה, כמקובל".