סגור

לאחר פסיקת בג"ץ: כ-300 אלף משפחות יקבלו פטור מניתוק מחשמל גם במקרה של חוב

רשות החשמל פרסמה את התנאים לניתוק לקוחות מחשמל עקב אי תשלום. המדיניות החדשה מגיעה לאחר הודעת חברת החשמל בחודש שעבר על זינוק של 20% בחובות של הצרכנים בשנה האחרונה

לאחר זינוק של 20% בחובות לחברת החשמל והחלטת בג"ץ: כ-300 אלף בתי אב בישראל, הנמצאים במצב רפואי או כלכלי קשה, יקבלו פטור מניתוק מחשמל גם במקרה ויצברו חוב לחברת החשמל. כך עולה משימוע של רשות החשמל שהתפרסם אתמול (ג'). השימוע, שנובע מהחלטת בג"ץ (בג"ץ 4988/19) בינואר השנה, קובע את האופן שבו ינותקו לקוחות שלא שילמו את חשבון החשמל שלהם, וגם אילו לקוחות יקבלו פטור מניתוק החשבון.
על פי ההליך החדש, לקוחות שלא ישלמו את חשבון החשמל שלהם, יקבלו לאחר כ-7 ימים התראה באמצעות הודעת סמס ובדואר. במידה והלקוח לא שילם את החוב תוך 3 ימים נוספים (10 ימים סך הכל) יקבל הלקוח התראה ראשונה, במסגרתה יעודכן גם על הליך בדיקה שיקבע אם הלקוח פטור מניתוק בהליך מזורז על בסיס בדיקת זכאות לקצבה מהביטוח הלאומי או בחינה של מסמכים מאושרים המעידים על מצב כלכלי/רפואי מתאים.
במידה והלקוח לא ימצא פטור מניתוק בהליך המזורז, תישלח אליו התראה שנייה תוך 58 ימים מאי תשלום החשבון. לאחר מכן ייבחן התיק בוועדת חריגים הבוחנת האם בית האב, על אף שלא נמצא זכאי בהליך המזורז, עומד בקריטריונים לקבלת הפטור. במידה והלקוח אינו פטור מניתוק, תוכל חברת החשמל לנתק את הלקוח לאחר כ-107 ימים מאי תשלום החשבון. לכל אורך התקופה יוכל הלקוח להגיע להסדר עם חברת החשמל.
גם כנגד לקוחות שנמצאו מתאימים לקבלת הפטור תוכל חברת החשמל לנקוט הליכים במידה ולא ישלמו את חשבון החשמל שלהם. ראשית, תוכל החברה לנקוט בהליכי גבייה אזרחיים שאינם כוללים ניתוק מחשמל, ביניהם הפעלת הליכים דרך הוצאה לפועל. כמו כן, תוגבל צריכת החשמל של הלקוח ל-400 קוט"ש בחודש, כמות שנקבעה על פי צריכה ממוצעת למשק בית בעשירונים התחתונים ובהיוועצות עם גורמי רווחה. ההגבלה תתבצע על ידי התקנת מונה מיוחד (מונה תשלום מראש) בבתי הלקוחות הזכאים לפטור. המונה מאפשר לצרכנים לשלם מראש את כמות החשמל שיצרכו ולהטעין את 400 הקוט"ש החודשיים. כמו כן, יעודכנו משקי הבית הזכאים לפטור לגבי מיצוי מגבלת הצריכה שלהם במהלך החודש (כאשר יגיעו לצריכה של 25%, 50%, 75% ו 90%).
המדיניות החדשה מגיעה לאחר הודעת חברת החשמל בחודש שעבר על זינוק של 20% בחובות של הצרכנים בשנה האחרונה, שכעת עומדים על מאות מיליוני שקלים, ותחילת מבצע אכיפה לגבייתם. את הזינוק בחובות הצרכנים הסבירו בחברת החשמל במדיניות המקלה ביחס לניתוקים שנקטה בתקופת הקורונה ובאי-ההסדרה (הזמנית) של האפשרות לנתק לקוחות בעקבות בג"ץ רונזצוויג (4988/19) מינואר השנה שהגביל את היכולת של החברה לנתק לקוחות הנמצאים בעוני קשה או לקוחות המתמודדים עם בעיות בריאות קשות בטענה כי אספקת חשמל בימינו מהווה מצרך חיוני הכרחי לניהול אורח חיים שגרתי.
האסדרה המוצעת כעת מאפשרת לחברת החשמל לנתק לקוחות מחשמל עקב אי-תשלום תוך עמידה בתנאים שהגדיר בית המשפט העליון. זאת בשונה ממשק המים, בו אסור לנתק לקוחות בכל מקרה.