סגור

שביעות הרצון מקופות החולים הקטנות מתחזקת

על פי סקר של מכון ברוקדייל שביעות הרצון של הלקוחות בקופות של מאוחדת ולאומית עלתה בזמן הקורונה. מבוטחי מכבי, השנייה בגודלה, נתנו לה את הציון הכללי הגבוה ביותר

הקורונה עשתה טוב לקופות החולים הקטנות: סקר שביעות הרצון של מכון ברוקדייל מעלה כי שביעת הרצון מקופות החולים מאוחדת ולאומית עלתה ב־2021 (אחרי מגפת הקורונה) לעומת הסקר הקודם שנעשה ב־2018.
עם זאת, מבוטחי מכבי שירותי בריאות, הקופה שנייה בגודלה, נתנו לה את הציון הכללי הגבוה ביותר: 91%. מדובר בירידה לעומת הציון ב־2018. מאוחדת שמרה על ציון שביעות הרצון של הלקוחות – 87%.
לאומית היא הקופה המצטיינת בטיפול במבוטחיה בזמן הקורונה: כ־76% מהמבוטחים סברו כי הקופה עשתה כמיטב יכולתה בתקופת הקורונה לעומת 75% ממבוטחי מכבי, ו־71% ממובטחי מאוחדת וכללית — הקופה הגדולה במערכת.
שיעור המשיבים הגבוה ביותר מבין המבוטחים שאמרו כי ימליצו באופן אקטיבי על הקופה שבה הם חברים היה של מבוטחי מכבי (8.2%). במאוחדת השיעור היה יותר נמוך אבל נמצא במגמת עלייה – 7.5% לעומת 7.4% ב־2018.
בשביעות הרצון מהקלות של קבלת תרופות, הפניות והתחייבויות מהרופאים נרשמה עליה בכל הקופות, אך שיעורי הגידול היו משמעותיים יותר בקופות הקטנות: מאוחדת ולאומית.
למרות השיפור בשביעות הרצון מהן, מבוטחי הקופות הקטנות נחשבים עדיין ל"טרף קל": 32% מהנשאלים ממאוחדת ו־30% מלאומית דיווחו כי קיבלו פניות לעבור לקופה אחרת, בדומה לשיעור בסקר הקודם.
עוד עולה כי מכבי מצטיינת במענה "מרחוק" ודיגיטלי אך סובלת מציון נמוך יחסית בכל הקשור למענה אנושי (56% "מרוצים עד מאוד" בלבד לעומת 65% בממוצע בשאר הקופות).
אחד הפרמטרים שנבדקו הוא תמורה לשב"ן (תוספת תשלום לקופה עבור שירותים נוספים). כאן עולה כי בלאומית הכי מרוצים (47%) לעומת 35% בלבד במכבי שירותי בריאות.
את הסקר העצמאי ביצע מכון מאיירס־ג'וינט־ברוקדייל בליווי ועדת היגוי הכוללת נציגים ממשרדי הבריאות והאוצר, ביטוח לאומי, קופות החולים, מארגוני החולים ומהאקדמיה.