$
בארץ

דו"ח המבקר

ליקויים חמורים בהתנהלות עיריית בת ים בכל הנוגע להשכרת נכסים לאורך חופי הים

על פי הדו"ח, "העירייה אפשרה השתלטות בלתי חוקית על חוף הים ועשיית עושר שלא כדין". מעבר לכך, במהלך השנים נבנו בשטחים אלו מבנים בלתי חוקיים בהיקף נרחב, מרביתם שלא בהתאם לתוכניות החלות על המקרקעין, ולחלקם נתנה הוועדה המקומית היתרים בניגוד לתוכניות ולחוק

זוהר שחר לוי 16:0025.11.15
דו"ח מבקר המדינה מצא ליקויים חמורים בהתנהלות עיריית בת ים בכל הנוגע להשכרת נכסים לאורך חופי הים. "העירייה אפשרה השתלטות בלתי חוקית על חוף הים ועשיית עושר שלא כדין, ומעלה בתפקידה לשמור על החוף לתועלת הציבור", נכתב בדו"ח.

 

בשנת 2005 פרסם משרד מבקר המדינה את הדוח "עיריית בת ים – ניהול נכסים מושכרים" שמצא ליקויים רבים בתחום זה. כעת, ביצע המבקר בדיקה נוספת בנוגע לכמה מהנושאים שהועלו בדו"ח הקודם. המבקר מצא כי אף שחלק מהליקויים תוקנו הרי שכמה ליקויים משמעותיים, בעיקר בכל הנוגע לניהול נכסים מושכרים בחוף הים, נותרו בעינם.

בין השאר מצביע המבקר על כך שהעירייה אפשרה לעסקים ברחבי העיר לפעול ללא רישיון עסק כנדרש, בחלק מהעסקים תקופת השכירות תמה והם פעלו ללא חוזה תקף במשך שנים ארוכות, ובחלק מהמקרים נרשמו עבירות תכנון ובנייה שלא נאכפו על ידי העירייה ועל ידי הוועדה לתכנון ובנייה.

 

נושאים נוספים מדו"ח המבקר על הרשויות המקומיות:

 

משרד הפנים מקצה 30 מיליון שקל לדו"חות ביקורת ברשויות המקומיות אבל אינו עושה בהם שימוש משכיל

 

רשויות מתקשרות עם יועצים במיליוני שקלים, בניגוד לכללי מינהל תקין

 

ליקויים חמורים בהתקשרויות עם ספקים של עיריית ירושלים

 

ועדת התכנון שומרון: "ליקויים חמורים עד כדי פגיעה בשלטון החוק ובאמון הציבור"

 

ליקויים בהתנהלות של רשויות מקומיות בניהול פרסום החוצות שלהן

 

ליקויים וכשלים בהתנהלות הרשויות המקומיות בנושא הסעות התלמידים

 

המבקר: משרד הפנים מחלק מיליארדי שקלים בשנה בלי מנגנון פיקוח

 

באשר לניהול נכסים מושכרים בחוף הים, מצא המבקר כי נכסים אלו נמצאים בשטח הנמצא בבעלות המדינה אך העירייה לא מחזיקה כל הסכם שנחתם מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) המקנה לה זכויות כלשהן. למרות זאת, במשך 40 שנה חתמה העירייה על חוזי שכירות לעסקים שונים לאורך החוף אך שלא הייתה בעלת זכויות וללא קבלת אישור.

 

חוף ים על גבול בת ים חוף ים על גבול בת ים צילום: יובל חן

 

מעבר לכך, במהלך השנים נבנו בשטחים אלו מבנים בלתי חוקיים בהיקף נרחב, מרביתם שלא בהתאם לתוכניות החלות על המקרקעין, ולחלקם נתנה הוועדה המקומית היתרים בניגוד לתוכניות ולחוק. "בנייה זו", נכתב בדו"ח, "הביאה להשתלטות על חלקים מחוף הים שהם מקרקעי ייעוד (קרקעות המיועדות לתועלת הציבור, זש"ל)... במחדליה המתמשכים מעלה העירייה בתפקידה לשמור על חוף הים לטובת הציבור".

 

לפי הדו"ח, העירייה אפשרה לגורמים פרטיים להשתמש בנכסים שלא היו שלה ואף גבתה מהם דמי שכירות שלא הגיעו לה, וכאשר הפרו השוכרים את תנאי השכירות בחוזים שנחתמו עמם וביצעו בנייה בלתי חוקית, היא לא עשתה דבר להפסקת הפעולות הבלתי חוקיות. הדו"ח מותח ביקורת גם על התנהלות רמ"י שלא פעלה להגשת תביעה אזרחית נגד העירייה ונגד המחזיקים לשם סילוק יד ולשם גביית דמי שימוש ראויים. "בלטה אזלת יד מתמשכת של רמ"י במילוי תפקידה בשמירה על חופי הים", לשון הדו"ח.

 

הדו"ח ממליץ לעירייה ולוועדה המקומית לפעול נגד הבנייה הבלתי חוקית בחוף הים ולהסדיר את זכויותיה מול רמ"י באשר למקרקעין. נוכח חשיבות השמירה על חופי הים לטובת הכלל ממליץ המבקר לרמ"י לפעול להגשת תביעות לסילוק ידם של העיריייה ושל מחזיקים שלא כדין משטחים וממבנים שאין להם זכויות עליהם ולתבוע עבורם דמי שימוש ראויים באמצעות היחידה לאכיפה אזרחית.

 

"בהתנהלותה", מסכם המבקר, "אפשרה העירייה השתלטות בלתי חוקית על חוף הים ועשיית עושר שלא כדין, ומעלה בתפקידה לשמור על החוף לתועלת הציבור. הדברים חמורים במיוחד נוכח התמשכות העברות על דיני התכנון והבנייה במשך שנים רבות, דבר שעלול לעורר קשיים משפטיים ואחרים בטיפול בכך בחלוף זמן רב... משרד המבקר רואה בחומרה יתרה את מחדליה של רמ"י לאורך השנים בשמירה על חוף הים בבת ים, שבעטיין נקבעו עובדות מוגמרות בחוף הים והביאו להשתלטות על מקרקעי ייעוד".

 

מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "כל הליקויים המוצגים הינם מלפני 30 שנה והם תוצר של דרך ההתנהלות שהיתה נהוגה אז בין הרשות למדינה. כפי שנמסר למבקר המדינה וידוע לו, עיריית בת ים מתפקדת מזה עשרות שנים בחוסר תקציבי כרוני והמדינה מסרבת לפתור זאת. על רקע המציאות הכלכלית הקשה שעימה אנו מתמודדים, אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לפתור את הליקויים, וכפי שכתב המבקר בעצמו בדו"ח – חלק גדול מהם אכן כבר תוקנו".

 

מרשות מקרקעי ישראל נמסר: דוח המבקר בנוגע לחוף בת ים הוא דו"ח ביקורת על פעולות עיריית בת ים והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. רשות מקרקעי ישראל היא מבוקרת משנית לעניין הפקעות והסדרה חופית של הבנייה בחוף הים. בעקבות טיוטת הדו"ח איתרה רמ"י ומיפתה כ-35 מבנים בתחום חוף בת ים. לגבי מבנים אלו טוענת עיריית בת ים לזכות מתוקף חוזה עם רשות הפיתוח. העירייה התבקשה להציג זכויותיה. רמ"י פועלת במסגרת פעולות האכיפה לבחינת בניית המבנים והשימושים על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ותפעל על פי כל דין.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x