$
בארץ

דו"ח המבקר

רשויות מתקשרות עם יועצים במיליוני שקלים, בניגוד לכללי מינהל תקין

העסקת היועצים החיצוניים נבדקה בעיריות אשדוד, גבעתיים, הרצליה, קריית ביאליק, המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה והמועצה האזורית באר טוביה. המבקר טוען כי יש לראות בחומרה את מחדלו של משרד הפנים ואת השתהותו הבלתי סבירה בקביעת הנחיות ברורות ואחידות לרשויות המקומיות

הדס גליקו 16:0125.11.15

הרשויות המקומיות שנבדקו התקשרו עם יועצים במיליוני שקלים, בניגוד לכללי מינהל תקין, בהליכים לא שקופים ולא שוויוניים, ושלא בהתאם לעקרונות שקבע בית המשפט העליון. כך קובע דו"ח המבקר המתפרסם היום בנושא העסקת יועצים על ידי רשויות מקומיות. על פי ממצאי הדו"ח חלק מההתקשרויות נמשכו במשך שנים רבות בלי שנבחן הצורך בהן באופן תקופתי ובלי שניתנה הזדמנות שווה ליועצים אחרים.

 

בחודשים נובמבר 2014 - אפריל 2015 בדק משרד מבקר המדינה את נושא העסקת היועצים החיצוניים בשש רשויות מקומיות: עיריית אשדוד, עיריית גבעתיים, עיריית הרצלייה, עיריית קריית ביאליק, המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה, והמועצה האזורית באר טוביה (להלן - שש הרשויות). בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים. כמו כן נבדקו דיווחיהן של 162 רשויות מקומיות למשרד הפנים על היקף התקשרויותיהן עם יועצים, ונבדקה תלונה הנוגעת להעסקת יועצים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל.

 

נושאים נוספים מדו"ח המבקר על הרשויות המקומיות:

 

ליקויים חמורים בהתנהלות עיריית בת ים בכל הנוגע להשכרת נכסים לאורך חופי הים

 

משרד הפנים מקצה 30 מיליון שקל לדו"חות ביקורת ברשויות המקומיות אבל אינו עושה בהם שימוש משכיל

 

ליקויים חמורים בהתקשרויות עם ספקים של עיריית ירושלים

 

ועדת התכנון שומרון: "ליקויים חמורים עד כדי פגיעה בשלטון החוק ובאמון הציבור"

 

ליקויים בהתנהלות של רשויות מקומיות בניהול פרסום החוצות שלהן

 

ליקויים וכשלים בהתנהלות הרשויות המקומיות בנושא הסעות התלמידים

 

המבקר: משרד הפנים מחלק מיליארדי שקלים בשנה בלי מנגנון פיקוח

 

ד"ר יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד צילום: נמרוד גליקמן

 

על פי ממצאי הדו"ח הרשויות המקומיות התקשרו לעתים ללא הסכמים בכתב, ובכמה מקרים אף ללא שום אסמכתה כדין ומתוקף כך חתמו על הסכמים בדיעבד, חתמו על הסכמים שחסרו בהם פרטים מהותיים. על פי עמדת המבקר התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות היעילות והחיסכון, ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור ולעורר חשש כי שיקולים לא ענייניים היו מעורבים בהליכי קבלת ההחלטות.

 

על פי ממצאי המבקר כי רק חלק מהרשויות המקומיות פעלו להסדרת ההתקשרויות עם יועצים חיצוניים בהליך מינהלי סדור ושקוף, ונמצאה שונות בין הרשויות המקומיות בהסדרים שאותם נקטו. המבר מותח ביקורת על משרד הפנים שבהיעדר הנחיות ברורות של המשרד אימצו הרשויות המקומיות פרשנות גורפת ומרחיבה להוראות הפטור ממכרז המובאות בתקנות, בניגוד לקביעת בית המשפט העליון שיש לפרשן בצמצום.

 

על פי עמדת המבקר יש לראות בחומרה את מחדלו של משרד הפנים ואת השתהותו הבלתי סבירה בקביעת הנחיות ברורות ואחידות לרשויות המקומיות בניגוד להצהרתו לפני בית המשפט העליון בדצמבר 2012. לדברי המבקר "הדבר מהווה מכשלה לפעילותן של הרשויות המקומיות בעניין זה, ומביא למצב הקיים שבו הרשויות מתקשרות עם מאות יועצים בהיקפי התקשרות כוללים מצטברים של עשרות מיליוני קלים באופן שאינו שקוף ואינו שוויוני".

 

ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "משרד הפנים רואה חשיבות רבה בשמירה על טוהר המידות ועל כללי המינהל התקין בשלטון המקומי. במסגרת זו, בכוונת המשרד לפרסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים הנחיות לרשויות המקומיות הנוגעות לאופן עריכת ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987. הנחיות אלה יתוו בעבור הרשויות המקומיות את ההליך השוויוני וההוגן שיש לקיים, טרם עריכת התקשרות הפטורה ממכרז.

 

מדובר בסוגיה מורכבת, אשר בבחינתה צריכים לבוא לידי ביטוי הן האינטרס הציבורי שבפעולה יעילה של הרשות המקומית, והן עקרונות של שוויון, שקיפות והוגנות.

משרד הפנים מצוי בשלבים מתקדמים של גיבוש המתווה שיש להחיל על הרשויות המקומיות ואת ההוראות שיש לכלול בנוהל, בשים לב לרגישות הנושא ולמורכבות שצוינה לעיל. טרם פרסום ההנחיות בכוונת המשרד אף לערוך התייעצות עם גופים רלוונטיים ובתוכם נציגי השלטון המקומי, וזאת על מנת לוודא שההנחיות שיגובשו ויפורסמו יבטאו איזון נכון וראוי בין הערכים, ויבטיחו את פעילותה היעילה של הרשות המקומית לטובת תושביה – תוך שמירה על כללי המשפט המנהלי".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x