$
בארץ

דו"ח המבקר

משרד הפנים מקצה 30 מיליון שקל לדו"חות ביקורת ברשויות המקומיות אבל אינו עושה בהם שימוש משכיל

מבקר המדינה מצא ליקויים בהליך מינוי רואי החשבון וציוותם לביקורת ברשויות המקומיות, להעסקת מתמחים בעבודת הביקורת, להקצאת השעות לרשויות המקומיות ולעבודת המעיינים

הדס גליקו 16:0025.11.15
ליקויים ניכרים בכל הנוגע לתהליכי העבודה של האגף לביקורת חשבונאית ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים. דו"ח מבקר המדינה מצא ליקויים בהליך מינוי רואי החשבון וציוותם לביקורת ברשויות המקומיות, להעסקת מתמחים בעבודת הביקורת, להקצאת השעות לרשויות המקומיות ולעבודת המעיינים.

 

משרד הפנים מקיים מערכת של ביקורת חשבונות ודו"חות ביקורת מפורטים ב-257 רשויות מקומיות ובגופים ציבוריים נוספים, שעוסקים בתחום המוניציפלי. הוא עושה זאת באמצעות המחלקה לביקורת ראיית חשבון שבאגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות, הכפוף למנהל הכללי של משרד הפנים. הביקורת על הרשויות המקומיות נערכת באמצעות משרדי רואי חשבון המתמנים על ידי משרד הפנים מתוך מאגר רואי החשבון המנוהל באגף בכיר לביקורת.

 

נושאים נוספים מדו"ח המבקר על הרשויות המקומיות:

 

ליקויים חמורים בהתנהלות עיריית בת ים בכל הנוגע להשכרת נכסים לאורך חופי הים

 

רשויות מתקשרות עם יועצים במיליוני שקלים, בניגוד לכללי מינהל תקין

 

ליקויים חמורים בהתקשרויות עם ספקים של עיריית ירושלים

 

ועדת התכנון שומרון: "ליקויים חמורים עד כדי פגיעה בשלטון החוק ובאמון הציבור"

 

ליקויים בהתנהלות של רשויות מקומיות בניהול פרסום החוצות שלהן

 

ליקויים וכשלים בהתנהלות הרשויות המקומיות בנושא הסעות התלמידים

 

המבקר: משרד הפנים מחלק מיליארדי שקלים בשנה בלי מנגנון פיקוח

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

 

בחודשים אוקטובר 2014 עד אפריל 2015 בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות האגף בכל הקשור להעסקת מערך רואי החשבון לביקורת החשבונות ברשויות המקומיות: הקמת מאגר רואי החשבון; בחירת רואי החשבון שיערכו את הביקורת בפועל; הקצאת השעות לביקורת וציוות רואי החשבון לביקורת ברשויות המקומיות; פיקוח האגף על עבודת רואי החשבון והמעיינים; הליך בחירת המעיינים והיועצים ובדיקת תוצרי עבודתם; בקרת הנהלת משרד הפנים על עבודת האגף; דוחות הביקורת; סדרי עבודה באגף; טיפול האגף והנהלת משרד הפנים ביישום ממצאי הביקורת שמעלים רואי החשבון. הביקורת נערכה במשרדי האגף, במחוזות תל אביב וצפון של משרד הפנים ובמשרדיהם של ארבעה מעיינים.

 

על פי ממצאי המבקר משרד הפנים מקצה כ-30 מיליון שקל בשנה לצורך עריכת הביקורת החשבונאית ודוחות ביקורת מפורטים ברשויות המקומיות. הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות אמורים לשמש אמצעי לפיקוח ובקרה של משרד הפנים על הנעשה בהן. לפיכך יש חשיבות רבה להצגתם במתכונת אחידה על ידי רואי חשבון חיצוניים, לצורך קבלת תמונת מציאות עדכנית ומהימנה על מצב הרשויות המקומיות.

 

ממצאי הדו"ח מלמדים שמשרד הפנים לא השכיל לעשות שימוש מספיק בכלי חשוב זה לצורך מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו ברשויות המקומיות, כדי להביא לשיפור במצבן ולהבטיח את תקינות פעולתן. על משרד הפנים אומר המבקר לנקוט בצעדים הנדרשים לתיקון הליקויים על ידי הרשויות המקומיות.

 

משרד מבקר המדינה ציין לחיוב את השיפור שהשיג האגף בעמידה בלוחות הזמנים להגשת הדוחות המבוקרים והמפורטים, בפרסומם ובהסדרת הליך אישור הנושאים לביקורת. עם זאת, כדי למצות באופן מיטבי את המידע והנתונים המושגים על ידי רואי החשבון המבקרים, מן הראוי אומר המבקר שהנהלת המשרד תערוך בחינה כוללת של ניהול מערך רואי החשבון ותבדוק אם ניתן לייעל ולשפר את עבודת הביקורת ותוצריה.

 

ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "ראשית יודגש כי מרבית הליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה בדו"ח זה הינם ליקויים טכניים. לא נמצא כל פגם מהותי בהפעלת הביקורת החשבונאית ברשויות המקומיות. חלק ניכר מהמהליקויים שהתגלו תוקנו עוד במהלך ביצוע הביקורת ע"י המבקר והובאו לידיעת המבקר עוד לפני פרסום הדו"ח. מבקר המדינה מציין לחיוב את ההישגים הלא מבוטלים שהשיג האגף לביקורת במשרד הפנים בעמידה בלוחות הזמנים להגשת הדוחות המבוקרים, בפרסומם ובהסדרת הליך אישור הנושאים לביקורת. הישג זה התקיים הודות לתהליכים שנקט המשרד בשנים האחרונות אשר הביאו לייעול ושיפור עבודת הביקורת ברשויות המקומיות.

 

"לגופה של הפנייה יאמר כי הדו"חות הכספיים של הרשויות המקומיות, משמשים אמצעי פיקוח ובקרה בידי משרד הפנים על הנעשה בהן, ועל כן הם מוצגים במתכונת אחידה.

המשרד מקיים מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שעלו בדו"חות הביקורת המפורטים, דו"חות מבקרי הרשויות ודוחות מבקר המדינה.

משרד הפנים דוגל בשקיפות ופועל על מנת לתקן את הליקויים שהתגלו".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x