סגור

בלעדי לכלכליסט
ברקת יאסור על חברות הביטוח לשלוח מסרונים לגיוס לקוחות

הממונה על הביטוח פועל לאסור את השימוש בפרטי התקשרות ("לידים") על מנת לגייס לקוחות חדשים, אלא אם הלקוח נתן את הסכמתו. לידים לרוב נרכשים מחברות שיווק המשמשות כמתווכות לאחר שרכשו אותם מגופים רשמיים כמו קופות חולים וחברות צרכנות

האם זהו הסוף למסרונים המטעים בטלפון הסלולרי ולשיחות השיווק המטרידות של ענף הביטוח? הממונה על הביטוח משה ברקת פועל לאסור על חברות הביטוח את השימוש ב"לידים" (פרטי התקשרות) על מנת לגייס לקוחות חדשים, אלא אם הלקוח נתן את הסכמתו לשימוש בפרטיו – דבר שאינו סביר שייקרה.
ההוראה של הרשות על איסור שימוש בלידים ניתנת במסגרת טיוטת תיקון לחוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות, שנכנס לתוקף ב- 2019 ומטיל על הסוכנים הפנסיונים והיועצים הפנסיונים חבויות משפטיות באינטראקציה השוטפת שלהם עם הלקוח בתחום השירות במוצרים הפנסיונים.
האיסור בשימוש בלידים ללא אישור הלקוח כולל את כל השחקנים שפועלים בענף הביטוח. למעשה, רכישת לידים מחברות שמתמחות בכך ופנייה אקטיבית ללקוחות היא אחת מדרכי השיווק המשמעותיים של הסוכנויות והגדלת התיק הביטוחי שלהם. הלידים לרוב נרכשים מחברות שיווק המשמשות כמתווכות לאחר שרכשו את הלידים מגופים רשמיים יותר כמו קופות חולים וחברות צרכנות.
1 צפייה בגלריה
משה ברקת הממונה על רשות שוק ההון 2
משה ברקת הממונה על רשות שוק ההון 2
משה ברקת
(צילום: דוברות האוצר)
בנוסף, חלק מסוכנויות הביטוח נוהגות לשלוח מסרונים לטלפונים סלולריים של לקוחות רנדומליים על סמך הלידים על מנת להציע להם ביטוח, או לכל הפחות בדיקה ביטוחית. לעיתים הפנייה ללקוחות אף נעשית עם נוסח שמצביע על כך שמדובר בפנייה לפי הוראות רשות שוק ההון או משרד האוצר. לדוגמה בחלק מהמסרונים נכתב כי "משרד האוצר הורה להפחית את תשלומי הביטוחים".
ברשות שוק ההון החליטו כי פנייה שכזו למבוטחים יוצרת סיטואציה לפיה הלקוח עשוי להאמין שהפנייה נעשתה מאת משרד האוצר, ועלולה להטעות אותו, שעה שמדובר בסה"כ בסוכנות ביטוח שמנסה לגייס מבוטח. הרשות פועלת להורות כי בעל רישיון יוודא שמקור פרטי הקשר אינו בהפחדה או בהטעיית הלקוחות שתגרום למבוטחים לטעות כי הפנייה נעשתה מגופים ממשלתיים אלו.
פרט לנושא הלידים, הטיוטה כוללת גם הוראת תמחיר. סוכן הביטוח יציג מחיר אחד עבור השירות שהוא מעניק ללקוח, ללא התייחסות לרכיבים שונים כגון דמי סליקת אשראי, ויפרט ללקוח בכתב ובאופן מלא את הסיבה בגללה נגבה התשלום.
הוראה נוספת היא איסור שילוב של נושאים נוספים בשיחת ביטוח של סוכן עם לקוח. בשנים האחרונות סוכנויות סוכני הביטוח מבקשים להתמחות ולתת שירותים פיננסיים נוספים ללקוחותיהם דוגמת ייעוץ השקעות, פרישה, חיסכון ומשכנתאות. הרשות מעוניינת לאסור שילוב של נושאים נוספים שאינם ביטוחיים בשיחת הביטוח אלא אם כן יש הסכמה מתועדת של הלקוח על כך. זאת כדי להפריד בין הפנייה המשלבת מספר נושאים לבין מכירת ביטוח תוך וידוא כי הלקוח מבין כי מדובר במכירת ביטוח.